Theo Hoefnagels : Jullie hebben je al een keer “met een kluitje in het riet” laten sturen in 2019 doe dat geen 2e keer meer.

CITAAT VAN EEN OP EN TOP VAKBONDSMAN

geplaatst op 29 juni 2020 door

Theo Hoefnagels

Geachte leden van het ledenparlement van de FNV,

Hallo, mijn naam is Theo Hoefnagels lid van de FNV en ik ontvang sinds 25 mei 2020 pensioen.

Er moet mij wat van het hart en dat wil ik graag aan de leden van het Ledenparlement FNV doorgeven voordat ze op 4 juli gaan stemmen.

Allereerst zorg voor openheid naar alle leden van de FNV inzake de stukken van het pensioendossier.

Het feit dat ik heb meegedaan aan demonstraties in Den Haag ( Prinsjesdag ), Eindhoven en Heerlen laat zien dat ik, ondanks een gebrekkige gezondheid, het niet alleen bij woorden laat maar ook daadkrachtig wil zijn voor een goed geïndexeerd pensioen onder het motto: “stop de pensioenroof”.

Ik ga nu uitvoerig in op deze problematiek.

Ik ben best emotioneel nu maar vooral boos op mensen van de FNV die hun leden in kou laten staan en er überhaupt aan denken om dit akkoord te steunen. Lees verder

‘Gepensioneerden zullen hier niet blij mee zijn’

De Utrechtse hoogleraar pensioenrecht Hans van Meerten denkt dat het overhevelen van oude pensioenrechten in het nieuwe, onzekere pensioen tot grote teleurstellingen gaat leiden, zegt hij in de Telegraaf. “Gepensioneerden zullen hier niet blij mee zijn. Die willen die onzekerheid niet. Je kunt wel zeggen dat er nu ook geen harde belofte was, maar er is ze wel dertig jaar lang een gegarandeerd pensioen voorgespiegeld.

 

”Senioren journaal is een activiteit van A4-communicate in Zeist. www.seniorenjournaal.nl  [email protected]

’Aan ouderen wordt niets gevraagd’

Senioren willen meepraten over leven en dood, aldus een reportage in de Telegraaf naar aanleiding van het IC-protocol. “Wat ons bevreemdt, is dat ouderen zelf in deze discussie nauwelijks worden betrokken”, zegt onderzoeksleider Jolanda Lindenberg  van Leyden Academy on Vitality and Ageing. “Dit geldt overigens ook breder bij de totstandkoming van beleid en maatregelen in de coronacrisis. Ouderen vormen de belangrijkste risicogroep maar aan hen wordt niets gevraagd, terwijl premier Rutte bijvoorbeeld wel expliciet jongeren uitnodigde om mee te denken.” Ze constateert dat een deel van de senioren zich ’weggezet’ voelt. Lees verder

Uitwerking pensioenakkoord schoffeert haar eigen uitgangspunten

Arno C. Eijgenraam      18 juni 2020

Zelfstandige – Ondersteunt DNB bestuurderstoets, vergunning en andere DNB dossiers- Bedenker ROL Pensioenfondsen

Inmiddels is er al iets meer bekend van de uitwerking van het pensioenakkoord. Bij die uitwerking zijn er verschillende zaken die om aandacht vragen.

Noodzaak degressieve opbouw

Er wordt gesteld, dat we niet meer in de jaren vijftig leven en dat de wereld sindsdien veranderd is. Dat is natuurlijk een waarheid als een koe, maar is dat reden om het stelsel te veranderen? Er zijn vele zaken uit de jaren vijftig of ouder die nu nog steeds prima functioneren. Lees verder

Een ding is zeker rond het pensioenakkoord: alles wordt onzeker

 

Ton Verlind 18 juni 2020

Voor de zoveelste keer konden we afgelopen week lezen dat er een historisch pensioenakkoord is bereikt tussen overheid, werkgevers en werknemers. Maar wat is er nou zo historisch?

Eind aan een sprookje

In ieder geval dat de werkgevers -inclusief de overheid als grootste werkgever- zich ontdoen van een dure secundaire arbeidsvoorwaarde. Hún toekomst wordt zekerder, ze zullen niet meer worden geconfronteerd met onverwachte premieschommelingen die zwaar drukken op de bedrijfskosten. Lees verder

Breng ons ‘beste’ pensioenstelsel niet om zeep voor onzeker casinopensioen

‘Weinigen stemmen over pensioen van velen, schande’

Het pensioenstelsel wordt omgebouwd, maar waarom? Het is solide en de ­reserves zijn gigantisch, betogen Bernard van Praag en Huub Esten.

Bernard van Praag en Huub Esten3 juni 2020

Al sinds 2006 wordt geroepen dat het Nederlandse pensioenstelsel ‘onhoudbaar’ is en de belofte van een zeker pensioen op de oude dag niet is waar te maken. Daarbij heerst een zekere kippendrift ­bij politici, ambtenaren, fonds­bestuurders, werkgevers en vakbondsfunctionarissen om aan te tonen dat het stelsel onhoudbaar is. En daarom moeten wij als de wiedeweerga overschakelen op een stelsel dat zowel voor de gepensioneerden als voor de werkers die nog pensioen opbouwen, veel onzekerder zal uitpakken. Lees verder

Jeroen van de Starre over de pensioen uitverkoop aan onze graairegering

Aart Marchal

31 mei om 09:02 ·

Jeroen van de Starre over de pensioen uitverkoop aan onze graairegering die dit al 20 jaar wil. De vakbonden zijn om. Geen gezamenlijke akties van hen met boze zorgmedewerkers, boeren, onderwijzers, politie, bouwvakkers, havenarbeiders, advocatuur om ons land eens een weekje plat te leggen om deze regering met zijn graaipraktijken op de knietjes te dwingen. Nee, liever ons beste en rijkste pensioensysteem ter wereld op offeren aan de aandeelhouders van omvallende verzekeraars, werkgevers zekerheid geven dat ze niet meer bij hoeven te springen voor hun personeel als hun pensioen in gevaar komt, en grote toekomst onzekerheid voor ons en onze jeugd . Ik ben er ook wel klaar mee.(mooi stukkie tekst om even door te lezen op een luie zondag )

Jeroen van der Starre29 mei 2020

(Graag delen:op sociale media.)

De grote verandering in het nieuwe pensioenplan is dat alle garanties worden opgegeven. Als deelnemer aan een pensioenfonds heb je straks geen recht meer op een bepaald percentage van je gemiddeld verdiende loon, laat staan op indexatie. Wat je uiteindelijk aan pensioen krijgt is een verrassing en de risico’s komen volledig bij werknemers te liggen. Daarmee wordt dus de overstap gemaakt naar wat de FNV vroeger een ‘casinopensioen’ noemde, maar wat nu niet meer zo mag heten. Lees verder

Hier weer een voorbeeld van de pers die weer onrust schept

AD 31 mei 2020.  Wilma Berkhout

Zie mijn commentaar op het bericht van de NOS op 29 mei 2020. Ik verbaas me daar steeds meer over. En deze Peet Vogels schept steeds onrust en met verkeerde voorstellingen.

Ik ga er vanuit dat deze journalisten toch 1) van wanten weten en 2) ook hun bronnen hebben voor informatie over de stand van zaken bij de werkgroepen en de stuurgroep.

Dan begrijp ik het eerlijk gezegd niet. Ik ben lang sceptisch en voorzichtig geweest. Uit onmacht en informatieachterstand. Vanmiddag Tjeenk Willink gezien in Buitenhof? Als er uitkomt wat ik nu hoor mag de vlag uit. Een kentering in het neoliberalisme en in enge zin voor ons prachtige pensioenstelsel

Journalisten horen van wanten te weten. Lees verder

Forse verbouwing pensioenstelsel

‘Wie gaat de rekening betalen?’

Vakbondsbestuurder Tuur Elzinga wist het begin deze week zeker: een op voorhand historisch akkoord over een nieuw pensioenstelsel was op een oor na gevild. Eind deze week konden de handtekeningen worden gezet. Dacht hij.

Peet Vogels 31-05-20, 11:00 Laatste update: 11:30

Niets blijkt minder waar. De Nederlandse ‘polder’ heeft voor de zoveelste keer meer tijd nodig om alle plooien glad te strijken. De grootste plooi is als altijd geld, veel geld. De verwezenlijking van het nieuwe pensioenstelsel vergt onder meer zo’n 60 miljard euro en dat heeft niemand in zijn achterzak – werkgevers niet, werknemers niet en ook het rijk hikt enorm tegen het immense bedrag aan. In vier vragen proberen wij u door de enorm moeilijke  materie te loodsen. Lees verder