Wat is er mis met ons pensioenstelsel?

Deze vraag horen we de laatste tijd steeds vaker. En nooit komt er een duidelijk antwoord. Jongeren geloven de fabel dat pensioenpotten door ouderen worden leeggeroofd, en ouderen staan op hun achterste benen omdat zij hun inkomen door niet-indexeren en (mogelijk) korten van hun pensioen achteruit zien hollen. Ouderen komen hiertegen in opstand omdat in hun ogen dit een onterechte en onverdiende behandeling is. Ouderen vinden echter met hun verhaal geen gehoor bij de politiek, terwijl jongeren al helemaal niet serieus met hun pensioen bezig zijn om daarin een bondgenoot te vinden. Het hele pensioenverhaal is een gecompliceerd gebeuren dat wellicht op de volgende manier wat meer inzichtelijk gemaakt kan worden. Dit verhaal speelt zich af in twee werelden, de reële en de virtuele wereld.

Klik hier om het hele verhaal te lezen

Interview Hans-Martin Don

In nummer 9 van “Ons”, het ledenblad van KBO-Brabant, staat een interview met Hans-Martin Don over de marktwerking in de zorg. Hans-Martin Don is lid van de 1e kamer voor de SP. Zoals wel bekend is de SP de partij die het initiatief genomen heeft voor een Nationaal ZorgFonds. Omdat Verontruste Ouderen ook bezorgd is over de huidige invulling van de zorg, wil zij dit interview graag met u delen, met dank aan KBO-Brabant voor de toestemming.

(Als u met de muis over het document gaat verschijnt er rechtsboven een icoon om het document schermbreed weer te geven.)

Vragen nav het concept-verkiezingsprogramma van D’66

Naar aanleiding van het verschijnen van het conceptverkiezingsprogramma van D’66 heeft verontruste oudere Wilma Berkhout nog een vraag aan D’66. Zij stelt die vraag natuurlijk vanuit het idee dat ouderen in Nederland kennelijk in de spreekwoordelijke hoek zitten waar de klappen vallen. Of dit nu bij de plannen van D’66 weer zo is? Enfin, leest u zelf de vraag maar.

Geachte D’66,

Uw conceptverkiezingsprogramma heb ik met belangstelling gelezen.

Met betrekking tot de financiële rode draden (hoofdstuk 8) is mij nog iets onduidelijk.

Op blz 146, tweede alinea lees ik het volgende:
(citaat)
Door vreemd en eigen vermogen fiscaal meer gelijk te behandelen, verminderen we de prikkel om schulden aan te gaan. Dit geldt voor mensen en bedrijven. Hierdoor wordt de Nederlandse economie minder kwetsbaar voor schokken in het financiële stelsel. De opbrengsten van deze maatregelen worden direct teruggegeven via lagere lasten op arbeid.
Een belangrijk onderdeel van onze financiële agenda is gericht op het verminderen van belasting op arbeid. Dit doen wij tegelijkertijd met het vergroenen van het belastingstelsel, het moderniseren van het pensioenstelsel en het versimpelen van belastingen. Door de stijging van de zorgkosten in de hand te houden, wordt de koopkracht verder ondersteund, omdat ziektekostenpremies minder hard hoeven te stijgen. Door verlaging van lasten op arbeid, stimuleren wij de koopkracht van mensen, vergroten wij de vraag in de economie en zorgen we ervoor dat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen aan te nemen.
(einde citaat)

Mijn vragen:
Wat wordt er bedoeld met: het vreemd en eigen vermogen van mensen en bedrijven meer gelijk te behandelen, waardoor een mindere prikkel ontstaat om schulden te aan te gaan?
Uit de zin, “De opbrengsten van deze maatregelen worden direct teruggegeven via lagere lasten op arbeid,” is duidelijk dat de gelijke behandeling van (vreemd) vermogen van mensen en bedrijven meer belasting gaat opbrengen. Waar en voor wie geldt deze belastingverhoging van vermogen?
Wat moet ik me eigenlijk daarbij concreet voorstellen? Afschaffing van de hypotheekrenteaftrek? Het belasten van de overwaarde van de eigen woning in box3, zoals er een voorstel van de topambtenaren ligt?

Met andere worden, kunt u meer concreet aangeven hoe D’66 de belastingen op dat punt gaan verhogen en welke mensen het treft.

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groeten,

Wilma Berkhout

Zodra Wilma en daarmee VO een antwoord op de gestelde vragen hebben ontvangen van D’66 laten we u dat natuurlijk weten.