Grootste succes van het pensioenakkoord: onderhandelaars hebben hun hachje gered.

Dit is hoe ik tegen het pensioenakkoord aankijk.

Door Ton Verlind

Er is ja gezegd op een akkoord waarvan niet bekend is hoe het gaat uitwerken op de huidige pensioenen. Waarvan niet bekend is welk toekomstig pensioen het oplevert. Waarvan niet bekend is hoe het oude stelsel met het nieuwe wordt verweven, waarvan de transitie miljarden kost, waarbij nu nog niet bekend is wie die rekening gaat betalen: allemaal vragen. Ook is onduidelijk of de rechter dit gaat goedvinden omdat er geld van de ene groep wordt overgeheveld naar een andere groep. Dat zou mogelijk gezien kunnen worden als ongeoorloofde overdracht van eigendom. Lees verder

4 juli 2020, ca 13.15 uur. FNV’ers slopen uw pensioen

Gaat in top wanneer de democratie in Nederland is herstelt

Door het instemmen met Pensioenakkoord II geeft FNV vrije doorgaan aan het uitwerken van Pensioenakkoord II. Minister Koolmees, de architect van het akkoord, gaat over twee weken de Kamer inlichten.

Een ooggetuige:

Bunnik, 4 juli 202- 13.15 uur. Er is een bom in Bunnik gevallen, op klaarlichte dag. Iedereen zag het vliegtuig aankomen, maar vluchten kon niet meer. Alleen Pensioenakkoord II kon via de zijdeur in alle haast in veiligheid worden gebracht. De brandweer zoekt nog naar slachtoffers.

In de cockpit van de bommenwerper zat piloot Koolmees. Een ervaren jachtvlieger, die al heel wat hits op zijn naam heeft. Hij is doorgevlogen naar het volgende doel. De Tweede Kamer, speciaal teruggekomen van het zomerreces, waar hij verslag  uitbrengt van zijn geslaagde vlucht. Er zijn veel vragen over het bombardement, er is veel waardering,  ook wel kritiek. Minister Koolmees belooft alles netjes af te handelen. Na afloop feliciteren zijn fractiegenoten van D66 hem met de geslaagde missie.  Iedereen vertrekt weer naar zijn vakantieadres.

Breng ons ‘beste’ pensioenstelsel niet om zeep voor onzeker casinopensioen

‘Weinigen stemmen over pensioen van velen, schande’

Het pensioenstelsel wordt omgebouwd, maar waarom? Het is solide en de ­reserves zijn gigantisch, betogen Bernard van Praag en Huub Esten.

Bernard van Praag en Huub Esten3 juni 2020

Al sinds 2006 wordt geroepen dat het Nederlandse pensioenstelsel ‘onhoudbaar’ is en de belofte van een zeker pensioen op de oude dag niet is waar te maken. Daarbij heerst een zekere kippendrift ­bij politici, ambtenaren, fonds­bestuurders, werkgevers en vakbondsfunctionarissen om aan te tonen dat het stelsel onhoudbaar is. En daarom moeten wij als de wiedeweerga overschakelen op een stelsel dat zowel voor de gepensioneerden als voor de werkers die nog pensioen opbouwen, veel onzekerder zal uitpakken. Lees verder

Jeroen van de Starre over de pensioen uitverkoop aan onze graairegering

Aart Marchal

31 mei om 09:02 ·

Jeroen van de Starre over de pensioen uitverkoop aan onze graairegering die dit al 20 jaar wil. De vakbonden zijn om. Geen gezamenlijke akties van hen met boze zorgmedewerkers, boeren, onderwijzers, politie, bouwvakkers, havenarbeiders, advocatuur om ons land eens een weekje plat te leggen om deze regering met zijn graaipraktijken op de knietjes te dwingen. Nee, liever ons beste en rijkste pensioensysteem ter wereld op offeren aan de aandeelhouders van omvallende verzekeraars, werkgevers zekerheid geven dat ze niet meer bij hoeven te springen voor hun personeel als hun pensioen in gevaar komt, en grote toekomst onzekerheid voor ons en onze jeugd . Ik ben er ook wel klaar mee.(mooi stukkie tekst om even door te lezen op een luie zondag )

Jeroen van der Starre29 mei 2020

(Graag delen:op sociale media.)

De grote verandering in het nieuwe pensioenplan is dat alle garanties worden opgegeven. Als deelnemer aan een pensioenfonds heb je straks geen recht meer op een bepaald percentage van je gemiddeld verdiende loon, laat staan op indexatie. Wat je uiteindelijk aan pensioen krijgt is een verrassing en de risico’s komen volledig bij werknemers te liggen. Daarmee wordt dus de overstap gemaakt naar wat de FNV vroeger een ‘casinopensioen’ noemde, maar wat nu niet meer zo mag heten. Lees verder

Hier weer een voorbeeld van de pers die weer onrust schept

AD 31 mei 2020.  Wilma Berkhout

Zie mijn commentaar op het bericht van de NOS op 29 mei 2020. Ik verbaas me daar steeds meer over. En deze Peet Vogels schept steeds onrust en met verkeerde voorstellingen.

Ik ga er vanuit dat deze journalisten toch 1) van wanten weten en 2) ook hun bronnen hebben voor informatie over de stand van zaken bij de werkgroepen en de stuurgroep.

Dan begrijp ik het eerlijk gezegd niet. Ik ben lang sceptisch en voorzichtig geweest. Uit onmacht en informatieachterstand. Vanmiddag Tjeenk Willink gezien in Buitenhof? Als er uitkomt wat ik nu hoor mag de vlag uit. Een kentering in het neoliberalisme en in enge zin voor ons prachtige pensioenstelsel

Journalisten horen van wanten te weten. Lees verder

Forse verbouwing pensioenstelsel

‘Wie gaat de rekening betalen?’

Vakbondsbestuurder Tuur Elzinga wist het begin deze week zeker: een op voorhand historisch akkoord over een nieuw pensioenstelsel was op een oor na gevild. Eind deze week konden de handtekeningen worden gezet. Dacht hij.

Peet Vogels 31-05-20, 11:00 Laatste update: 11:30

Niets blijkt minder waar. De Nederlandse ‘polder’ heeft voor de zoveelste keer meer tijd nodig om alle plooien glad te strijken. De grootste plooi is als altijd geld, veel geld. De verwezenlijking van het nieuwe pensioenstelsel vergt onder meer zo’n 60 miljard euro en dat heeft niemand in zijn achterzak – werkgevers niet, werknemers niet en ook het rijk hikt enorm tegen het immense bedrag aan. In vier vragen proberen wij u door de enorm moeilijke  materie te loodsen. Lees verder

De ontslagboete verdwijnt, de pijn bij de vakbonden blijft

 

V.l.n.r.: minister Eric Wiebes, Han Buskers (FNV), Hans de Boer (VNO-NCW) en minister Wouter Koolmees spreken de pers toe. foto PHIL NIJHUIS, anp  Maandag 25 mei 2020

reconstructie – De vakbeweging is hard in botsing gekomen met het kabinet over het verdwijnen van de ontslagboete. Tot op het laatste moment werd door de bonden gehoopt op een andere uitkomst. Wat gebeurde er achter de schermen?

DIRK WATERVAL

Nietsvermoedend zapt Piet Fortuin op vrijdagavond 8 mei naar praatprogramma ‘Op1’, waar hij de man in beeld ziet waar hij, voorzitter van het CNV, zo vaak mee heeft overlegd de afgelopen maanden. Minister Wouter Koolmees van sociale zaken vertelt daar aan tafel goedlachs over zijn geslaagde poging om te stoppen met roken. Dan, om vijf over half elf, krijgt het gesprek ineens een andere toon.

“Dus mensen kunnen telefoontjes gaan krijgen met: ‘Sorry, you’re fired!'”, zegt Sophie Hilbrand enigszins verontwaardigd tegen haar tafelgast. Met ingang van het tweede steunpakket zouden werkgevers hun personeel makkelijker moeten kunnen ontslaan, vertelde Koolmees zojuist. Wat hem betreft gaat de ontslagboete eruit. Koolmees reageert wat hakkelend en ontkennend op Hilbrands stelling, waarop zij hem toebijt: “Jawél, dat is wél zo.” De twee weken daarna is het woord ‘ontslagboete’ een van de meestgebruikte woorden rondom het Binnenhof en in de media. Lees verder

Mensen die denken dat gebruik van de marktrente als discontovoet leidt tot de marktwaarde van de technische voorzieningen lijden aan taalkundig gezichtsbedrog.

Aan                      De Commissie Pensioenen van de Koepel Gepensioneerden

Van                      W.B.Verwoerd

Lid van de KG via de VOG-PME en de VGM

Lid van de KG via de FPVG en de LBPG

Datum                 2 mei 2020

Betreft                 Overtreding Pensioenwet

Geachte leden van de Commissie Pensioenen van de Koepel Gepensioneerden,

Op 12 februari j.l. heeft uw voorzitter gereageerd op mijn vragen van 22 januari 2020 en van 12 februari  2020. Meneer Van der Spek zegt dat ”pensioenfondsen moeten handelen binnen de Nederlandse wet” en dat ”er geen discrepantie is tussen het handelen van de pensioenfondsen en de wetgeving en de maatregelen van bestuur”.

In de andere informatie die de heer Van der Spek op 12 februari j.l. gestuurd heeft staat:

  • dat ik zou concluderen dat het FTK in strijd is met de Pensioenwet
  • dat de Pensioenwet uit gaat van risicovrije rente
  • dat een Algemene Maatregel van Bestuur onderdeel uitmaakt van de wet

Ik wil hier graag op reageren en het volgende onder uw aandacht brengen: Lees verder

Geheimzinnigheid alom. Maar gezond boerenverstand laat zien dat gepensioneerden fors gekort gaan worden

29 april 2020 Wilma Berkhout-van Den Heuvel

Op 21 september 2018 sturen de vijf grootste pensioenfondsen van Nederland een open brief naar NRC.

Zij geven op dat moment aan dat er voor iedere 100 euro pensioen die zij de komende 70 jaar moeten uitkeren, vandaag (dus september 2018!) al meer dan 100 euro in kas is. “Om dan de pensioenen te moeten verlagen, druist tegen elk rechtvaardigheidsgevoel in.”

Op dit moment is er nog veel meer in kas (ondanks de corona in het eerste kwartaal van 2020) dan in september 2018.

De echte verplichtingen dalen door oversterfte als gevolg van corona, waardoor derhalve de pensioenfondsen sterftewinst maken.

Koolmees en Knot hebben nu nog meer haast het nieuwe stelsel er nu door te jassen. Liefst voor de zomer het plan en dan snel wetgeving. Mensen zijn immers met andere dingen bezig.

Geheimzinnigheid alom. Maar gezond boerenverstand laat zien dat gepensioneerden fors gekort gaan worden. Of bij overgang, of zij blijven in het oude systeem van de rekenregels (rekenrente). In beide gevallen worden hun pensioenen zeer fors naar beneden gebracht.

Het private pensioen wordt afgebroken terwijl er een onmetelijke hoeveelheid geld is. Genoeg voor alle generaties.

Zie elders in deze groep de vage antwoorden van Tuur Elzinga op mijn vragen naar aanleiding van zijn interview in Trouw op 28 april 2020.