AKTUEEL

12  februari 2021

Uitslag Brabant/Stichting Pensioenbehoud versus Staat

Uiterlijk 31 december 2020, dus nog een paar weken, uw ENERGIE LABEL regelen. Zo mogelijk. Lees voor het volledige verhaal elders op site.

 

Augustus 2020, R.C. van der Maaten, in kwartaalblad Pensioenbelangen:

  • “De weg naar een nieuw pensioenstelsel. Of ‘Framing van een volksgroep.”
  • “De vakbonden werden gechanteerd met zaken die niets met ons pensioenvermogen te maken hebben, zoals AOW leeftijd en regelen voor zware beroepen”
  • “Zo laat je beide partijen geloven dat ze bloeden voor de andere partij”
  • “Staand op de blanke top van een Schevenings duin en turende over zee woon ik in een prachtig land, maar wanneer ik  me omdraai richting Binnenhof wordt ik misselijk””.

 

 

14 juli 2020 Pensioenakkoord II in Tweede Kamer. Vlag gaat weer top wanneer de democratie in Nederland is hersteld.

 

Juli 2020, FNV:

FNV geslaagd – FNV gezakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verontruste ouderen (VO)
is geïnitieerd door een aantal ouderen die zich zorgen maken over de positie van de huidige en toekomstige ouderen in Nederland. Ze wil fungeren als spreekbuis en “luis in de pels” voor deze doelgroep om eerlijke informatie betreffende de onderstaande onderwerpen voor het voetlicht te brengen:
• Inkomen ( o.a. pensioenen)
• Zorg
• Huisvesting voor senioren
• Mobiliteit  (OV en speciaal vervoer) en
• Veiligheid (zowel in als buiten de woning)
Door gebruik te maken van verschillende media wil VO ervoor zorg dragen dat de informatie breder bekend gesteld wordt onder de doelgroep en getoetst en beoordeeld wordt door voor- en tegenstanders, zodat uiteindelijk de “echte en ware” boodschap resteert. VO is onafhankelijk en niet gebonden aan enige partij of organisatie.
De middelen die VO gebruikt zijn Facebook,  Twitter,  website,  het debat, de geschreven pers, radio en tv, het rechtstreeks benaderen van politici, deskundigen of anderen belangenbehartigers.  Mede door deze inbreng hoopt VO een weloverwogen  stemadvies voor de verkiezingen in 2021 te kunnen geven aan de doelgroep.

Hier kunt u kennis maken met de mensen achter Verontruste Ouderen.

Verontruste Ouderen werkt inmiddels op landelijk niveau samen met de actiegroepen Ouderen in opstand en Herstel van onrecht. VO blijft actief zoeken naar meer ouderengroepen  die met VO willen samenwerken om de doelstelling te bereiken.

 

Link naar document