AKTUEEL

Beste lezer,

Sinds 2017 hebben we als Verontruste Ouderen ons ingespannen aandacht te krijgen voor het onderwerp Pensioenen.
We hebben in de afgelopen jaren vele publicaties geplaatst van anderen en van onszelf.
Ook hebben we diverse interessante partijen met elkaar in contact kunnen brengen.
Velen volgen ons en geven regelmatig hun mening over zaken die we publiceren. Meer volgers zijn van harte welkom . Meer druk werkt.

Dit alles is niet voldoende gebleken om de koers in de pensioendiscussie te wijzigen.
Wij betreuren dat uiteraard maar zijn zeker niet van plan het moede hoofd in de schoot te leggen, integendeel.
U weet ook dat de discussie rond invoering van de WTP momenteel in volle gang is.
Dit is mede het gevolg van belangrijke wijzigingen in de parlementaire verhoudingen.
We hebben met diverse betrokken personen contact en zullen nog meer aandacht geven aan inbreng van andersdenkenden.
Dit betekent extra inspanningen die we gezien de actuele situatie niet zullen vergeten.
Daarnaast willen we andere thema’s die voor Senioren van belang zijn aandacht gaan geven.
Hierbij denken we aan: Huisvesting, Zorg, Mobiliteit en Veiligheid.
Onze website die we vanwege tijd- en geldgebrek niet actief hebben kunnen vullen gaan we weer actualiseren. Regelmatig zullen we hier over de hierboven genoemde onderwerpen informatie plaatsen of verwijzingen naar interessante artikelen

We nodigen u uit hier kennis van te nemen en uw reacties naar het aangegeven adres te willen sturen. Het is van belang dat de interactie wordt bevorderd en ieder zich waar mogelijk inzet in organisatie waar men lid van is.

We mogen gerust stellen dat praktisch alle politieke partijen de ouderen niet meer op hun radar waarnemen. Het is aan onszelf hen op andere gedachten te brengen, massa is er genoeg maar actie komt nog te weinig voor. We zullen ook regelmatig suggesties doen  om onze stem te laten horen en invloed te claimen.

Daar hebben we ook u voor nodig en wel op twee manieren:
–           Hebt u interessante dingen te melden laat het ons dan weten.
–           Te tweede hebben we financiële middelen nodig om de lopende kosten te dekken.

We vragen geen vermogens iedere bijdrage is welkom en bij voorbaat dank daarvoor.
Overboeking s.v.p. op rekening nummer NL60 0009 3707 89 t.n.v. Stichting Verontruste Ouderen.

Namens de stichting  Verontruste Ouderen

“Ouder worden Kunst of Gunst”

“In een wijs land planten oude mannen en vrouwen bomen in wier schaduw ze zelf niet zullen zitten”

 

Holke J.M.Flapper
De Plaetse 139
5708 ZK Helmond
mobiel: 06 24392244

[email protected]
www.verontrusteouderen.nl
Facebook: www.facebook.com/verontrusteouderen

Graag deze pagina ” liken ” en nog beter ” delen ”