AKTUEEL

OPROEP AAN ALLE BURGERS IN NEDERLAND

Beste ondertekenaar van de petitie ‘Samen voor een eerlijk pensioen’,

Deze week debatteerde de Eerste Kamer op 22 en 23 mei over de omstreden nieuwe pensioenwet, de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Op dinsdag 30 mei a.s. is de definitieve stemming erover gepland.

Omdat de samenstelling van de Eerste Kamer binnenkort ingrijpend verandert, willen PvdA, GroenLinks, VVD, ChristenUnie, D66 en CDA de wet met stoom en kokend water door de huidige Eerste Kamer duwen! Dinsdag 30 mei is daarvoor de laatste gelegenheid, omdat later diezelfde dag de nieuwe Eerste Kamer wordt verkozen. Gezien de toenemende kritiek op de WTP is het twijfelachtig of een nieuwe Eerste Kamer er nog mee zou instemmen.

Economen, juristen, het college voor de rechten van de mens, ouderenorganisaties die honderdduizenden leden vertegenwoordigen en andere politieke partijen hebben hun bezwaren laten horen. Maar er wordt niet naar geluisterd en het casinopensioen moet blijkbaar koste wat het kost doorgedrukt worden.

Die uitverkoop van ons pensioenstelsel is onacceptabel en daarom organiseert de SP samen met ouderen- en pensioenorganisaties een protestactie voor de Eerste Kamer op: dinsdag 30 mei 2023 om 09:30 uur bij de ingang van de Eerste Kamer, Lange Voorhout 34 in Den Haag

Sluit je bij ons aan om te laten zien dat Nederland deze afbraak van solidariteit niet accepteert. Je kunt je aanmelden via:

Kom in actie tegen het casinopensioen! | Doe Mee – SP

Samen voor een eerlijk pensioen
Hogehilweg 17, 1101 CB, Amsterdam
T: 088-4004245 | E: [email protected]

(publicatiedatum: 25 mei 2023)

 

 

==================================================================

Opschorten van contributie aan politieke partijen

Persbericht 13 januari 2022

Allereerst het item over de AOW speelt al geruime tijd binnen de VVD, het is begonnen in maart 2021 (zie bijlage) de SIS heeft hier verder geen aandacht aan besteed,  daarna is het opgepakt door de Club senioren onder de naam HIP (Herstel index pensioenen) zij hebben dit onderwerp altijd op een correcte wijze willen behandelen ,ook met een motie (zie bijlage) welke op de algemene vergadering van de VVD is overgenomen, echter wat schets onze verbazing het betreffende tweede kamer lid Bart Smals geeft hieraan geen gehoor dit betreuren wij ten zeerste !

De VVD heeft voor de verkiezingen expliciet belooft dat de AOW wel gekoppeld zou blijven aan het minimumloon, echter het tegenovergestelde gebeurt (zie ook het verkiezingsprogram VVD)

De senioren willen zeker naar aanleiding van het stuk in de telegraaf, en daarna de uitleg van de nieuwe fractievoorzitter van D66 ,met de zinsnede wij moeten de senioren binnen onze club rustig krijgen! Wanneer wordt er eens gepraat met de ouderen en niet alleen over hen!

Vergeet niet de jongeren van nu zijn de volgende generatie die hiermee te maken krijgen!

Toch willen een groot aantal VVD Senioren verspreid over het land, het op een fatsoenlijk manier onder de aandacht brengen van alle senioren in Nederland, daar waar praten stopt, zal er op een andere manier druk op de ketel moeten komen. Zij hebben een mail gestuurd naar de politiek partijen Senioren VVD-D66-CDA-CU met een oproep aan de Senioren van deze partijen om hun lidmaatschap niet op te zeggen, “maar hun contributie op te schorten” totdat de koppeling hersteld is.

Wij zijn met een groot aantal in Nederland en zijn de trouwe aanhangers van de politieke partijen dus zet ons niet buitenspel, wij willen dat beloften worden nagekomen en vinden het dan ook vervelend om dit te moeten inzetten als drukmiddel.

VVD senioren HIP (Herstel index pensioenen)

 

 

 

Augustus 2020, R.C. van der Maaten, in kwartaalblad Pensioenbelangen:

  • “De weg naar een nieuw pensioenstelsel. Of ‘Framing van een volksgroep.”
  • “De vakbonden werden gechanteerd met zaken die niets met ons pensioenvermogen te maken hebben, zoals AOW leeftijd en regelen voor zware beroepen”
  • “Zo laat je beide partijen geloven dat ze bloeden voor de andere partij”
  • “Staand op de blanke top van een Schevenings duin en turende over zee woon ik in een prachtig land, maar wanneer ik  me omdraai richting Binnenhof wordt ik misselijk””.

 

 

14 juli 2020 Pensioenakkoord II in Tweede Kamer. Vlag gaat weer top wanneer de democratie in Nederland is hersteld. Nu, januari 2022, komt de strijd over het intrekken dit pensionakkoord. De senioren van VVD, CDA en D’66 hebben het aan de stok met hun eigen basis. Ze pikken het niet langer dat de grote pensioenachterstand van gepensioneerden door de nieuwe regering wordt genegeerd!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verontruste ouderen (VO)
is geïnitieerd door een aantal ouderen die zich zorgen maken over de positie van de huidige en toekomstige ouderen in Nederland. Ze wil fungeren als spreekbuis en “luis in de pels” voor deze doelgroep om eerlijke informatie betreffende de onderstaande onderwerpen voor het voetlicht te brengen:
• Inkomen ( o.a. pensioenen)
• Zorg
• Huisvesting voor senioren
• Mobiliteit  (OV en speciaal vervoer) en
• Veiligheid (zowel in als buiten de woning)
Door gebruik te maken van verschillende media wil VO ervoor zorg dragen dat de informatie breder bekend gesteld wordt onder de doelgroep en getoetst en beoordeeld wordt door voor- en tegenstanders, zodat uiteindelijk de “echte en ware” boodschap resteert. VO is onafhankelijk en niet gebonden aan enige partij of organisatie.
De middelen die VO gebruikt zijn Facebook,  Twitter,  website,  het debat, de geschreven pers, radio en tv, het rechtstreeks benaderen van politici, deskundigen of anderen belangenbehartigers.  Mede door deze inbreng hoopt VO een weloverwogen  stemadvies voor de verkiezingen in 2021 te kunnen geven aan de doelgroep.

Hier kunt u kennis maken met de mensen achter Verontruste Ouderen.

Verontruste Ouderen werkt inmiddels op landelijk niveau samen met de actiegroepen Ouderen in opstand en Herstel van onrecht. VO blijft actief zoeken naar meer ouderengroepen  die met VO willen samenwerken om de doelstelling te bereiken.

 

Link naar document