AKTUEEL

12  maart 2021

Webinar Pensioen en Wonen 13.00 uur

 

Georganiseerd door “CDA Senioren De Peel”

In samenwerking met

CDA-Seniorennetwerk Brabant, KBO-Brabant en Verontruste Ouderen

Programma Webinar  12 maart

Georganiseerd door “CDA Senioren De Peel”

In samenwerking met

CDA-Seniorennetwerk Brabant, KBO-Brabant en Verontruste Ouderen

Datum:          12 maart 2021

Tijdstip:         13.30 – 16.15 uur

Moderator:  Ton Verlind ( Ton Verlind Media )

Programma: Via Zoom, link wordt verzonden na aanmelding.

Sprekers / Inleiders

Pensioenen:            Drs. Rob. B.P. de Brouwer, Pensioendeskundige
Oud-Voorzitter Ned. Bond voor Pensioenbelangen.

Dhr. Manus van Oosterum,
Voorzitter bestuur Coöperatie EBCC

Gerlinde Smink,  Co-Founder Coöperatie EBCC
Inhoud regelingen

Ab Flipse: Financieel- en Claimexpert
Vz. Vereniging Woekerpolis

Wonen / Zorg         Inge van Dijk, Kandidaat CDA Tweede Kamer

Frans Stienen, Oud-wethouder CDA, Gemeente Helmond

Leo Bisschops, Voorzitter KBO-Brabant

Drs. Henk J. Geene, Adviseur voor Zorg

Start Zoom sessie: 13.30 uur

13.30 – 13.45          Inleiding door Moderator en vermelding Stellingen

13.45 –  14.45         Onderwerp Pensioenen door de 4 genoemde sprekers

14.45 – 15.00          Wisseling sprekers inleiders

15.00 – 16.00          Onderwerp Wonen / Zorg door de 4 genoemde sprekers

16.00 – 16.15          Evaluatie en Afsluiting door Moderator

 

Deelnemers kunnen een stelling inbrengen, deze dient tegelijk met de aanmelding te worden opgegeven om correcte beantwoording mogelijk te maken. Voor de behandeling / beantwoording hiervan wordt in het betreffende uur in overleg met de inleiders ruimte gemaakt.

 • Voor de aanmeldingen is een aparte mailbox ingericht .
 • Mail te richten aan: info@verontrusteouderen.nl
  Het is van belang dat in de correspondentie wordt vermeld:
  Deelname Webinar 12 maart”.
  Op basis van die tekst wordt de mail geselecteerd in de juiste mailbox .
  Aanmelder ontvangt een mail met daarin de link naar het Webinar

Aanvullende instructies en mededelingen

 

Aan de deelnemers zal worden gevraagd of ze een stelling willen inbrengen
Voor de behandeling / beantwoording hiervan moet in het betreffende uur in overleg met de inleiders ruimte worden gemaakt.

In beide groepen hebben de sprekers / inleiders onderling afgestemd  omtrent ieders inbreng. E.e.a. is met moderator afgestemd.

De technische verzorging van het geheel is in handen van KBO-Brabant en wel Mevr. Karen Roelofs-Vogel en Olaf Nouwens.
Contactgegevens staan vermeld op de overzichtslijst.

 • Er moet worden gekeken naar media aandacht.
 • Van het Webinar zal een podcast worden gemaakt zodat die later aan belangstellenden kan worden toegezonden.
 • Het is nu van groot belang bekendheid te geven aan dit Webinar in de netwerken van deelnemers en betrokkenen.
 • Voor de aanmeldingen is een aparte mailbox ingericht .
  Mails versturen aan : info@verontrusteouderen.nl
  Het is van belang dat in de correspondentie wordt vermeld:
  Deelname Webinar 12 maart”.
  Op basis van die tekst wordt de mail geselecteerd in de juiste mailbox .
  Aanmelder ontvangt een mail met daarin een link naar het Webinar.

Wie vragen op opmerkingen heeft wordt verzocht deze zo snel mogelijk te melden aan:                        Holke J.M.Flapper.
06 24392244
holke.cda.helmond.de.peel@holkef.nl
met vermelding : Deelname Webinar 12 maart

 

Helmond 4 maart 2021

 

Augustus 2020, R.C. van der Maaten, in kwartaalblad Pensioenbelangen:

 • “De weg naar een nieuw pensioenstelsel. Of ‘Framing van een volksgroep.”
 • “De vakbonden werden gechanteerd met zaken die niets met ons pensioenvermogen te maken hebben, zoals AOW leeftijd en regelen voor zware beroepen”
 • “Zo laat je beide partijen geloven dat ze bloeden voor de andere partij”
 • “Staand op de blanke top van een Schevenings duin en turende over zee woon ik in een prachtig land, maar wanneer ik  me omdraai richting Binnenhof wordt ik misselijk””.

 

 

14 juli 2020 Pensioenakkoord II in Tweede Kamer. Vlag gaat weer top wanneer de democratie in Nederland is hersteld.

 

Juli 2020, FNV:

FNV geslaagd – FNV gezakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verontruste ouderen (VO)
is geïnitieerd door een aantal ouderen die zich zorgen maken over de positie van de huidige en toekomstige ouderen in Nederland. Ze wil fungeren als spreekbuis en “luis in de pels” voor deze doelgroep om eerlijke informatie betreffende de onderstaande onderwerpen voor het voetlicht te brengen:
• Inkomen ( o.a. pensioenen)
• Zorg
• Huisvesting voor senioren
• Mobiliteit  (OV en speciaal vervoer) en
• Veiligheid (zowel in als buiten de woning)
Door gebruik te maken van verschillende media wil VO ervoor zorg dragen dat de informatie breder bekend gesteld wordt onder de doelgroep en getoetst en beoordeeld wordt door voor- en tegenstanders, zodat uiteindelijk de “echte en ware” boodschap resteert. VO is onafhankelijk en niet gebonden aan enige partij of organisatie.
De middelen die VO gebruikt zijn Facebook,  Twitter,  website,  het debat, de geschreven pers, radio en tv, het rechtstreeks benaderen van politici, deskundigen of anderen belangenbehartigers.  Mede door deze inbreng hoopt VO een weloverwogen  stemadvies voor de verkiezingen in 2021 te kunnen geven aan de doelgroep.

Hier kunt u kennis maken met de mensen achter Verontruste Ouderen.

Verontruste Ouderen werkt inmiddels op landelijk niveau samen met de actiegroepen Ouderen in opstand en Herstel van onrecht. VO blijft actief zoeken naar meer ouderengroepen  die met VO willen samenwerken om de doelstelling te bereiken.

 

Link naar document