Pensioendiscussie: broeden op windeieren – Ton Verlind

Henk Daalder is lid van het Ledenparlement van de FNV. Hij heeft de stukken die horen bij het pensioenakkoord goed bestudeerd, schrijft hij in De Telegraaf van donderdag 9 februari 2020. Daarin valt te lezen volgens de FNV-er dat de regels van het nieuwe stelsel ook gaan gelden voor het oude stelsel en dat maakt het mogelijk, zo zegt hij, dat de tweede kamer kan besluiten om de huidige aanvullende pensioenen te indexeren, dus de koopkracht-achterstand in te lopen. Dat is mooi nieuws.

Het leidt wel tot deze vraag: kunnen de organisaties van gepensioneerden deze vrolijke kijk van de FNV-er bevestigen? Hoe gaan ze deze mogelijkheid benutten? En waarom profileren ze zich niet steviger op de kansen die er liggen? Twee mogelijkheden: Daalder is te positief en strooit als FNV-er de gepensioneerden zand in de ogen of de vertegenwoordigers van de gepensioneerden laten in het overleg grote kansen liggen.

Felicitaties, maar waarvoor?

De Koepel Gepensioneerden (KG) feliciteerde vorige week bij monde van voorzitter Jaap van der Spek de onderhandelaars van het pensioenakkoord met hun behaalde resultaat maar verzuimde de leden te melden wat het succes dan precies inhield. Er kwam uit eigen kring kritiek op die onbegrepen gelukwens waarna de voorzitter haastig het gevoel van euforie relativeerde. Door de onderhandelaars niet te blameren hoopt hij de komende tijd er voor de gepensioneerden nog wat uit te slepen na de magere resultaten tot nu, zo legde hij uit. Daarop kwam zijn excuus althans neer. Maar waartoe heeft deze meegaande houding geleid? Het lijkt op hopen tegen beter weten in, want voorlopig had de minister geen enkele boodschap aan de organisaties die het belang van 3,5 miljoen gepensioneerden behartigen . Zoete broodjes bakken leidt in de politieke slangenkuil zelden tot succes. De vertegenwoordigers van de gepensioneerden die aan de zijlijn mogen meepraten in de klankbordgroep zijn te lijmen met een natte vinger, moeten ze in Den Haag denken. Ze hebben geen trekkers, geen rieken, ze kunnen niets platleggen.

Formuleer je geen eisen, dan krijg je altijd gelijk

Van de Koepel Gepensioneerden zou je in het overleg toch minstens deze eisen verwachten: repareren van de koopkracht-achterstand die door het uitblijven van indexatie voor sommige gepensioneerden met een aanvullend pensioen al is opgelopen tot 20 procent + de garantie dat de huidige gepensioneerden geen nadeel ondervinden van de stelselwijziging. Alleen door dit te benoemen kunnen de gepensioneerden controleren of hun onderhandelaars hun werk naar behoren doen. Tot nu toe was dat niet mogelijk. KG -naar eigen zeggen de grootste senioren organisatie- verzaakt in zijn informatieplicht onder het argument dat een broedende kip niet gestoord moet worden. Maar wat als straks blijkt dat de kip, gezien vanuit het belang van de gepensioneerden, al die tijd op een windei zat te broeden?

TON VERLIND 10 juli 2020

Alweer een pensioenakkoord, maar wat is er nu eigenlijk nieuw aan?

Opinie |  di 7 jul 2020  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Pensioenakkoord, Rekenrente, Ledenparlement, FNV, Koolmees, Verplichting, Eindloonregeling, Middelloon, Zware beroepen, Woekerpolis, Art. 126, Pensioenwet, Backservice

Met een hoera stemming werd, nadat de laatste bolwerk, het Ledenparlement van de FNV, werd geslecht, het nieuwe stelsel begroet. Een grote overwinning voor Minister Wouter Koolmees! Lijkt het.

Wat is er nog over van de belofte?

Wat is er nu feitelijk verandert? Een belangrijk verschil zou de toezegging zijn, een belofte voor een vooraf bepaalde hoogte van het pensioen. Maar die toezegging was toch al in 2003 om zeep geholpen met de introductie van het middelloon, waarbij in de huichelachtige toelichting werd verteld dat het vrijwel gelijk zou zijn aan het eindloonprincipe. Jazeker, als je vrijwel altijd hetzelfde loon verdient tijdens je werkzame leven. Nee, toen gingen de meeste pensioengerechtigden er 16% op achteruit. En het jarenlang bijstorten, om het pensioen op 70% van eindloon te houden, de zogenaamde backservice, was ook meteen van de baan. Een groot voordeel voor de werkgevers. Lees verder

Noodzakelijke modernisering: Het nieuwe pensioenstelsel geeft hopelijk meer vertrouwen aan alle deelnemers, jong en oud.

De hoop van mevrouw Wortmann klinkt als als het gesis van de adder in het paradijs

ABP  Deze pagina is geactualiseerd op 6 juli 2020.

Noodzakelijke modernisering

Het nieuwe pensioenstelsel geeft hopelijk meer vertrouwen aan alle deelnemers, jong en oud. Er is hierin meer aandacht voor deelnemers die veranderen van baan of een tijdje als ZZP-er gaan werken. Een andere belangrijke verandering is dat het pensioen gaat meebewegen met de economie. Bestuursvoorzitter Corien Wortmann van ABP: ‘Modernisering van het pensioenstelsel is hard nodig om beter aan te sluiten bij de veranderende arbeidsmarkt. De vooruitzichten voor de korte termijn zijn en blijven zorgelijk, maar als het economisch weer beter gaat, kunnen onze pensioendeelnemers eerder profiteren van onze beleggingsresultaten met deze uitwerking van het pensioenakkoord. We hopen dat de benodigde handtekeningen er spoedig onder zullen staan.’

 

Koolmees strooit met rattengif – Geen inspraak – pensioenspaarder buitenspel gezet.

“Het collectieve bezwaarrecht wordt verzwaard”

Geen inspraak: pensioenspaarder buitenspel gezet

Door Martin Visser

3 uur geleden in FINANCIEEL

Werknemers en gepensioneerden worden bij de overgang naar een nieuwe pensioenstelsel buitenspel gezet. Om een stroom aan rechtszaken te voorkomen, wordt het recht van bezwaar tijdelijk geschrapt.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt bezwaar maken tijdelijk moeilijker.

Ⓒ ANP/HH Lees verder

Grootste succes van het pensioenakkoord: onderhandelaars hebben hun hachje gered.

Dit is hoe ik tegen het pensioenakkoord aankijk.

Door Ton Verlind

Er is ja gezegd op een akkoord waarvan niet bekend is hoe het gaat uitwerken op de huidige pensioenen. Waarvan niet bekend is welk toekomstig pensioen het oplevert. Waarvan niet bekend is hoe het oude stelsel met het nieuwe wordt verweven, waarvan de transitie miljarden kost, waarbij nu nog niet bekend is wie die rekening gaat betalen: allemaal vragen. Ook is onduidelijk of de rechter dit gaat goedvinden omdat er geld van de ene groep wordt overgeheveld naar een andere groep. Dat zou mogelijk gezien kunnen worden als ongeoorloofde overdracht van eigendom. Lees verder

4 juli 2020, ca 13.15 uur. FNV’ers slopen uw pensioen

Gaat in top wanneer de democratie in Nederland is herstelt

Door het instemmen met Pensioenakkoord II geeft FNV vrije doorgaan aan het uitwerken van Pensioenakkoord II. Minister Koolmees, de architect van het akkoord, gaat over twee weken de Kamer inlichten.

Een ooggetuige:

Bunnik, 4 juli 202- 13.15 uur. Er is een bom in Bunnik gevallen, op klaarlichte dag. Iedereen zag het vliegtuig aankomen, maar vluchten kon niet meer. Alleen Pensioenakkoord II kon via de zijdeur in alle haast in veiligheid worden gebracht. De brandweer zoekt nog naar slachtoffers.

In de cockpit van de bommenwerper zat piloot Koolmees. Een ervaren jachtvlieger, die al heel wat hits op zijn naam heeft. Hij is doorgevlogen naar het volgende doel. De Tweede Kamer, speciaal teruggekomen van het zomerreces, waar hij verslag  uitbrengt van zijn geslaagde vlucht. Er zijn veel vragen over het bombardement, er is veel waardering,  ook wel kritiek. Minister Koolmees belooft alles netjes af te handelen. Na afloop feliciteren zijn fractiegenoten van D66 hem met de geslaagde missie.  Iedereen vertrekt weer naar zijn vakantieadres.

Theo Hoefnagels : Jullie hebben je al een keer “met een kluitje in het riet” laten sturen in 2019 doe dat geen 2e keer meer.

CITAAT VAN EEN OP EN TOP VAKBONDSMAN

geplaatst op 29 juni 2020 door

Theo Hoefnagels

Geachte leden van het ledenparlement van de FNV,

Hallo, mijn naam is Theo Hoefnagels lid van de FNV en ik ontvang sinds 25 mei 2020 pensioen.

Er moet mij wat van het hart en dat wil ik graag aan de leden van het Ledenparlement FNV doorgeven voordat ze op 4 juli gaan stemmen.

Allereerst zorg voor openheid naar alle leden van de FNV inzake de stukken van het pensioendossier.

Het feit dat ik heb meegedaan aan demonstraties in Den Haag ( Prinsjesdag ), Eindhoven en Heerlen laat zien dat ik, ondanks een gebrekkige gezondheid, het niet alleen bij woorden laat maar ook daadkrachtig wil zijn voor een goed geïndexeerd pensioen onder het motto: “stop de pensioenroof”.

Ik ga nu uitvoerig in op deze problematiek.

Ik ben best emotioneel nu maar vooral boos op mensen van de FNV die hun leden in kou laten staan en er überhaupt aan denken om dit akkoord te steunen. Lees verder

‘Gepensioneerden zullen hier niet blij mee zijn’

De Utrechtse hoogleraar pensioenrecht Hans van Meerten denkt dat het overhevelen van oude pensioenrechten in het nieuwe, onzekere pensioen tot grote teleurstellingen gaat leiden, zegt hij in de Telegraaf. “Gepensioneerden zullen hier niet blij mee zijn. Die willen die onzekerheid niet. Je kunt wel zeggen dat er nu ook geen harde belofte was, maar er is ze wel dertig jaar lang een gegarandeerd pensioen voorgespiegeld.

 

”Senioren journaal is een activiteit van A4-communicate in Zeist. www.seniorenjournaal.nl  redactie@seniorenjournaal.nl

Uitwerking pensioenakkoord schoffeert haar eigen uitgangspunten

Arno C. Eijgenraam      18 juni 2020

Zelfstandige – Ondersteunt DNB bestuurderstoets, vergunning en andere DNB dossiers- Bedenker ROL Pensioenfondsen

Inmiddels is er al iets meer bekend van de uitwerking van het pensioenakkoord. Bij die uitwerking zijn er verschillende zaken die om aandacht vragen.

Noodzaak degressieve opbouw

Er wordt gesteld, dat we niet meer in de jaren vijftig leven en dat de wereld sindsdien veranderd is. Dat is natuurlijk een waarheid als een koe, maar is dat reden om het stelsel te veranderen? Er zijn vele zaken uit de jaren vijftig of ouder die nu nog steeds prima functioneren. Lees verder

Een ding is zeker rond het pensioenakkoord: alles wordt onzeker

 

Ton Verlind 18 juni 2020

Voor de zoveelste keer konden we afgelopen week lezen dat er een historisch pensioenakkoord is bereikt tussen overheid, werkgevers en werknemers. Maar wat is er nou zo historisch?

Eind aan een sprookje

In ieder geval dat de werkgevers -inclusief de overheid als grootste werkgever- zich ontdoen van een dure secundaire arbeidsvoorwaarde. Hún toekomst wordt zekerder, ze zullen niet meer worden geconfronteerd met onverwachte premieschommelingen die zwaar drukken op de bedrijfskosten. Lees verder