Regeeakkoord en uw eigen woning

Hypotheekrenteaftrek
In het vandaag gepubliceerde regeerakkoord staat géén opmerking over het afschaffen van de hypotheekrente! Dat betekent zeker niet dat het niet gebeurd want het is voor de staat erg voordelig en leidt tot relatief weinig pijn bij de burgers die de afgelopen jaren een hypotheek hebben afgesloten tegen een lage rente.

Eigen woning waarde forfait en Wet Hillen.
Heeft u geen of een zeer lage hypotheek dan kan het zijn dat u te maken heeft met de Wet Hillen. De Wet Hillen wordt in jaarlijkse stapjes verlaagd, zodat u wellicht wel te maken krijgt met een (kleine) bijtelling. Wees daarop alert!

“de Jubelton” – schenking voor de koop van een eigen woning
Er staat dat deze zal worden afgeschaft. Maar daarvoor moet de wet worden gewijzigd. Het kan voordelig zijn alvast te schenken bij de notaris want deze regering heeft vaker wetgeving ingevoerd met terugwerkende kracht.

Schenkingen aan de kinderen.
Alleen dit jaar (!!) is de schenkingsvrijstelling met 1000 euro verhoogd! Schenken kan voor iedereen voordelig zijn en met de extraatje wordt het nog leuker.

Pensioen
Het pensioenakkoord ligt bij de Raad van State voor advies. Hopelijk sputteren ze heel erg tegen. D66 is inmiddels een leugencampagne begonnen door te stellen dat de jongeren het pensioen van de ouderen betalen.
Dat is een bewuste grote leugen!
Ooit in een ver verleden betaalden zowel jongeren als ouderen bij sommige pensioenfondsen evenveel premie (een omslagstelsel). Die regelingen zijn al 30 jaar geleden afgeschaft en slechts een handjevol nu nog werkenden (minder dan 100.000 !) hebben een dergelijke pensioenregeling.
De reparatie daarvan kost maximaal maximaal 40 miljard en daarvoor wordt een pot van 2000miljard apart gezet! Boeven zijn het.

Gepensioneerd en toch een hypotheek?

De afgelopen 2 jaren zijn er nieuw ontwikkelingen op de hypotheekmarkt. Vooral de woningwaarde en daarmee de WOZ-waarde is erg gestegen. Maar terwijl dat betekent dat u ook meer gemeentebelasting moet betalen, levert dit u ook mogelijkheden op een deel van uw woningwaarde te verzilveren. Dat levert u meer financiële armslag.De mogelijkheden zijn divers, dus zijn voor u de mogelijkheden op een rijtje gezet.Lees meer in de pdf die u kunt downloaden door op de link te klikken.
Pensioen en eigen woning, wat is mogelijk?

Eigen Woning en Box 3 (november 2021)

Afgelopen weken verschenen in de media allerlei berichten over het overbrengen van de eigen woning naar box 3. Daarbij werd soms veel onzin verkondigd en paniek gezaaid. Eigenlijk allemaal zonder reden. Voor alle ouderen met een eigen woning hebben wij alle informatie op een rijtje gezet in een pdf-bestand..
Als u op de link klikt kunt u deze pdf downloaden.

Eigen woning en Box 3, hoe zit het nu?

Zelfstandig blijven wonen

Zelfstandig blijven wonen in een aangepaste woning
Sinds het opheffen van de verzorgingstehuizen en het credo van de regering dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen, weten we inmiddels, dat daar ook heel veel haken en ogen aan kunnen zitten. Naarmate de jaren vorderen kun je geconfronteerd worden met kwalen, zowel fysiek als geestelijk, en is het vaak nodig dat ook de woning hiervoor moet worden aangepast.

Persoonlijke omstandigheden
Uiteraard hangt dit helemaal af van de persoonlijke omstandigheden van de bewoner(s). Het gaat  dan bijvoorbeeld om:

  1. Hoe moet de voordeur worden opengedaan als de bewoner(s) daar zelf niet toe in staat is?
  2. Hoe kan de woning worden aangepast voor fysieke problemen bijv. door aanpassing van douche/bad, het aanbrengen van handvaten of meubels aanpassen aan fysieke beperkingen?

Advies van een veiligheidsadviseur
In Helmond woont een relatief groot aantal ouderen. Voor deze ouderen is het goed om te weten wat er allemaal mogelijk is over aanpassingen in de eigen woning. Wij gingen op bezoek in Geldrop bij Wim Nottelman, veiligheidsadviseur voor bedrijven en instellingen die uiteraard van dit soort zaken verstand heeft.

Iedere gemeente blijkt voor het aanpassingen van de woning een eigen beleid te hebben. Als goed voorbeeld nemen we drie Gemeenten in Noord-Brabant nl. Geldrop-Mierlo en Deurne. Deze laten hiervoor een zgn. woonscan maken aangepast aan de behoeften van de bewoner(s). Dit is lang niet overal in het land mogelijk. Wellicht kan dit artikel ertoe bijdragen dat ook andere gemeenten binnenkort ook mee willen doen en daarvoor een gelijksoortige procedure opstarten.

De woonscan is gericht op de volgende aspecten:

  1. De toegankelijkheid binnenshuis, bewegingsmogelijkheden met rollator en/of rolstoel; de veiligheid in huis met betrekking tot de keuken, badkamer, toilet en trappen.
  2. Hoe staat het met de valpreventie?
  3. Toegangsveiligheid: kun je vanuit je woning zien wie er voor je deur staat?
  4. Inbraakveiligheid: wat zijn de toegangsmogelijkheden voor hulpverleners?
  5. Veiligheid rondom de woning: zijn er paden en trappen buiten?

De mening van de bewoner
Tijdens de woonscan gaat de veiligheidsadviseur van de gemeente dieper in op details. Hierbij staat de mening van de bewoner hoe hij/zij de toekomstmogelijkheden ziet bovenaan. Gegevens en resultaten van de scan deelt de gemeente uiteraard alleen met de bewoner(s), want privacy staat hoog in het vaandel. De bewoner bepaalt tijdens de woonscan waar men in de woning mag rondkijken. Dit geldt ook voor de adviezen en hoe deze opgevolgd gaan worden. Deze adviezen zijn in twee Gemeenten in Noord-Brabant nl. Geldrop-Mierlo en Deurne geheel vrijblijvend.

Andere diensten voor ouderen
De Gemeente Geldrop / Mierlo biedt ouderen zelfs nog meer aan. De plaatselijke LEV klusdienst voert, tegen een geringe vergoeding van € 2,- per uur, de werkzaamheden op veiligheidsbeleid uit. Op dit moment betalen de gemeenten en Rabobanken de faciliteiten om deze woonscan uit te voeren en dit is dus t/m de rapportage gratis voor hun inwoners. De werkzaamheden die voortvloeien uit deze aanbevelingen en de daarbij behorende kosten van de klussers zijn voor rekening van de bewoner(s) zelf.
Via Brabant Breed kan, voor deze faciliteit, ook worden teruggevallen voor leden van KBO Brabant en dit jaar ook voor niet-leden.
Tenslotte hebben de gemeenten Geldrop-Mierlo en Deurne nog een zeer belangrijke tool voor ouderen aangeschaft: een zgn. kluskist. Hierin zitten essentiële demonstratie artikelen zoals  een camera, bel en sloten om de werking en het nut te kunnen demonstreren.

Oproep aan alle gemeenten in Nederland !
Hoe fantastisch zou het zijn als ook de Rabobanken en LEV groepen in andere gemeenten zich gaan aansluiten bij dit goede initiatief.

Dan zouden niet alleen de ouderen van Geldrop-Mierlo en Deurne een uitstekende zelfstandige en veilige woning  hebben maar alle ouderen in de rest van het land!

Marga Dobma

12 maart 2021 Webinar Pensioen en Wonen

Programma Webinar  12 maart

Georganiseerd door “CDA Senioren De Peel”

In samenwerking met

CDA-Seniorennetwerk Brabant, KBO-Brabant en Verontruste Ouderen

Datum:          12 maart 2021

Tijdstip:         13.30 – 16.15 uur

Moderator:  Ton Verlind ( Ton Verlind Media )

Programma: Via Zoom, link wordt verzonden na aanmelding Lees verder

Energielabel aanvragen, vóór 31 december !!

Wie ongeveer wil weten hoe het zit met het ENERGIELABEL, lees de publicatie van Vereniging Eigen Huis.

Update 24 juni 2020: De VVD heeft een motie ingediend in de Tweede Kamer om het energielabel eenvoudig te houden en daarmee de kosten van het nieuwe label te beperken. Volgende week stemt de Tweede Kamer hierover.

Update 1 juli 2020:
De motie van de VVD is niet aangenomen.

Dat was het verhaal vijf maanden geleden. Dus, wie een eigen huis heeft, moet dit NU ZELF regelen. Voor 1 januari is het betaalbaar. Na 1 januari betekent een duurder verloop. Als u een definitief label wil aanvragen, moet dit ook dit ook doen. Dan heeft u drie maanden de tijd om dit met een deskundige uit te werken. Tegen vergoeding natuurlijk. Een label is 10 jaar geldig.

Vraag mij niet waarom alles zo ingewikkeld is gemaakt. Leg dat maar op het bordje van mevrouw Ollongren D66, de partij die graag voorop gaat.

Lees het precieze  verhaal van Eigen Huis in de volgende link, vat het niet te licht op!

Link Eigen Huis

John Bakker

4 juli 2020, ca 13.15 uur. FNV’ers slopen uw pensioen

Gaat in top wanneer de democratie in Nederland is herstelt

Door het instemmen met Pensioenakkoord II geeft FNV vrije doorgaan aan het uitwerken van Pensioenakkoord II. Minister Koolmees, de architect van het akkoord, gaat over twee weken de Kamer inlichten.

Een ooggetuige:

Bunnik, 4 juli 202- 13.15 uur. Er is een bom in Bunnik gevallen, op klaarlichte dag. Iedereen zag het vliegtuig aankomen, maar vluchten kon niet meer. Alleen Pensioenakkoord II kon via de zijdeur in alle haast in veiligheid worden gebracht. De brandweer zoekt nog naar slachtoffers.

In de cockpit van de bommenwerper zat piloot Koolmees. Een ervaren jachtvlieger, die al heel wat hits op zijn naam heeft. Hij is doorgevlogen naar het volgende doel. De Tweede Kamer, speciaal teruggekomen van het zomerreces, waar hij verslag  uitbrengt van zijn geslaagde vlucht. Er zijn veel vragen over het bombardement, er is veel waardering,  ook wel kritiek. Minister Koolmees belooft alles netjes af te handelen. Na afloop feliciteren zijn fractiegenoten van D66 hem met de geslaagde missie.  Iedereen vertrekt weer naar zijn vakantieadres.

Niet ook nog eens afscheid van mijn maîtresse Fabia

Niet ook nog eens afscheid van mijn maîtresse Fabia

15 mei 2020Johan

Kan een mens zich gaan hechten aan een auto, zodanig zelfs dat het vreselijk pijn doet hem in te ruilen? Kan het dat het schuldgevoelens oproept, in de garage te lonken naar een nieuwe glanzend witte Skoda model Rapid? Ik ga nog een stap verder: kan het dat je de huidige auto om vergiffenis vraagt omdat je in de verleiding bent gekomen de huwelijkstrouw over een lange reeks van jaren op te geven? Ja het kan. Ben ik op weg een sentimentele gek te worden? Het zal zonder twijfel. Zo maar een doordeweekse middag. Ellen doet haar dutje. Diana is voor een paar uur naar haar eigen huis en komt later in de middag terug om Ellen weer te verzorgen. Zelf even naar de garage vlakbij voor een afspraak. Want de Skoda Fabia is toe aan een grote beurt. Onder het wachten in de garage prop ik mijn jaszakken vol met fruit. Voor Ellen. Aan de receptie weten ze dat al. Ze kijken er allang niet meer van op. Ze stimuleren het eerder nog. Meneer Carbo van Ellen, heet ik daar. Een sinaasappel, een kiwi, een banaan. Het staat er voor het grijpen. Van de fruittelers van Goes aan de overkant? Lees verder

ANALYSE: Verduurzaming huurwoningen

PETER HENDRIKS

Zo’n 2,1 miljoen corporatiewoningen moeten van het gas af en dat betekent: verduurzamen. Tegelijkertijd moeten corporaties fors bijbouwen om de woningnood te lenigen. Hoe valt dat te rijmen met een meer dan verdubbeling van de fiscale lasten van de sector in 2021? Spoiler alert: niet.

Van een kabinet mag je beleid verwachten dat logisch in elkaar steekt. Onuitvoerbaar beleid is niet alleen zinloos, maar je houdt er ook de kiezers mee voor de gek. Rutte III kampt met minstens één beleidsveld waar de logica ontbreekt: de sociale woningmarkt. Het kabinet is op dat gebied met twee onverenigbare operaties bezig.

De woningcorporaties, die in Nederland het leeuwendeel van de sociale huurwoningen bezitten, hebben twee belangrijke opgaven op hun bordje geschoven gekregen. De financiële onderbouwing van deze twee peperdure mega-operaties deugt echter voor geen cent. De inkomsten van de woningcorporaties worden door Rutte lll nog verder afgeroomd dan onder Rutte ll. Lees verder