“Toekomst is grijs”

Als we kijken naar de uitzendingen op Omroep Max: “De Toekomst is grijs”

https://pers.omroepmax.nl/afleveringen-de-toekomst-is-grijs/

dan zien we heel ander beeld van de generatie Babyboomers.
Een columniste had ooit de behoefte deze mensen als “Dor Hout” te benoemen.
Ons advies: kijk naar deze afleveringen en stel u de vraag tot welke categorie u behoort.

https://www.nporadio1.nl/podcasts/de-toekomst-is-grijs

We willen naast het onderwerp Inkomen ( Pensioenen) ook andere onderwerpen belichten.

Hierbij denken we aan: Huisvesting – Zorg –  Mobiliteit en Veiligheid.

Onze website gaan we weer actualiseren. Regelmatig zullen we hier over de hierboven genoemde onderwerpen informatie plaatsen of verwijzingen naar interessante artikelen.

Op de pagina “Links” vindt u o.a. een verwijzing naar het Seniorenjournaal dat de moeite van het lezen meer dan waard is.

We nodigen u uit hier kennis van te nemen en uw reacties naar het aangegeven adres te willen sturen. Het is van belang dat de interactie wordt bevorderd en ieder zich waar mogelijk inzet in organisatie waar men lid van is.

We mogen gerust stellen dat praktisch alle politieke partijen de Ouderen niet meer op hun radar waarnemen. Het is aan onszelf hen op andere gedachten te brengen, massa is er genoeg maar actie komt nog te weinig voor. We zullen ook regelmatig suggesties doen  om onze stem te laten horen en invloed te claimen.

Daar hebben we ook u voor nodig en wel op twee manieren:
–           Hebt u interessante dingen te melden laat het ons dan weten.
–           Te tweede hebben we financiële middelen nodig om de lopende kosten te dekken.

We vragen geen vermogens iedere bijdrage is welkom en bij voorbaat dank daarvoor.

Overboeking s.v.p. op rekening nummer NL60 0009 3707 89 t.n.v. Stichting Verontruste Ouderen.

Namens de stichting  Verontruste Ouderen

“Ouder worden Kunst of Gunst”

“In een wijs land planten oude mannen en vrouwen bomen in wier schaduw ze zelf niet zullen zitten”

Holke J.M.Flapper
De Plaetse 139
5708 ZK Helmond
mobiel: 06 24392244