Er is al eerder vastgesteld day zowel de politieke als juridische weg bewandelen geen resultaat zal brengen voor de Gepensioneerden. Integendeel we worden met ons eigen geld bestreden. Het wordt dus hoog tijd dat we uit een ander vaatje gaan tappen. We moeten niet langer uitgaan van de goede wil van onze tegenstanders en vaststellen dat zij die de beslissingen politiek hierover nemen niet beschikken over de deskundigheid en ervaring die van hen mag worden verwacht. We zullen onze krachten moeten bundelen. Er zijn vormen van verzet te bedenken die wel degelijk invloed zullen hebben. Tot slot nog de opmerking dat het niet alleen in het belang van de Ouderen is maar zeker ook van de jongeren die er nog niet zo mee bezig zijn,. Alleen is de horizon van de Gepensioneerden veel korter en om die reden is resultaat op korte termijn van grot belang. Sluit je aan bij Verongruste Ouderen en help ons mee het verzet te organiseren: www.verontrusteouderen.nl

Hartelijke groet,

“Ouder worden Kunst of Gunst”