Moet het ABP straks ook korten?

Recentelijk verscheen de juli nieuwsbrief van het ABP. Één onderwerp daarin trok de speciale belangstelling van Verontruste Ouderen: “Dekkingsgraad vrijwel stabiel”. Hierin zegt het ABP dat, dankzij goede beleggingsresultaten, in het 2e kwartaal de dekkingsgraad vrijwel stabiel op 90,6% is uitgekomen. Maar, zo zegt het ABP, hiermee blijft een verlaging van de pensioenen in 2017 tot een reële mogelijkheid behoren. Op het eind zegt het ABP nog dat de inschatting nu is dat het de komende 5 jaar het pensioen niet of nauwelijks kan verhogen.

Uit de door het ABP o.a. in deze nieuwsbrief verstrekte cijfers leest Verontruste Ouderen echter iets heel anders. Lees maar even mee:

Klik hier om het hele verhaal te lezen

 

Centrale Raad van Beroep doet uitspraak over AOW-leeftijd

Centrale Raad van Beroep spreekt zich uit over verhoging AOW-leeftijd

Op 18 juli 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitspraak gedaan in een aantal zaken rond de verhoging van de AOW-leeftijd en het onvermijdelijke AOW-gat (tijdelijk verlies aan inkomen) dat daarbij ontstaat.

De CRvB heeft daarbij geoordeeld dat de ingevoerde verhoging van de AOW-leeftijd is toegestaan, en dat het daardoor ontstane AOW-gat geen onevenredig nadeel oplevert voor de AOW-gerechtigde. Ook een beroep op leeftijdsdiscriminatie is niet ontvankelijk verklaard.

Wel heeft de CRvB geoordeeld dat opgebouwde AOW-rechten moeten worden aangemerkt als door het Europese recht beschermd eigendom. Dit feit is door de overheid altijd ontkend. De verhoging van de AOW-leeftijd betekent onmiskenbaar een een beperking van het ongestoorde genot van dit eigendom. Echter met de maatregel worden de overheidsuitgaven beperkt en wordt het draagvlak voor de AOW veilig gesteld. En dus is, volgens het oordeel van de CRvB, de maatregel gerechtvaardigd. Verder oordeelt de CRvB dat met de maatregel een behoorlijk evenwicht is behouden tussen het individuele belang van de AOW-gerechtigde en het algemene belang van de samenleving.

Echter de CRvB heeft ook geoordeeld dat in individuele gevallen wel sprake kan zijn van een onevenredig nadeel. Daarom raadt de stichting Belangen Gedupeerden AOW-gat ouderen met een AOW-gat aan om, zodra hun AOW-uitkering begint, de misgelopen AOW alsnog aan te vragen, zo nodig met een stap naar de rechter.

Inmiddels heeft de politieke partij 50Plus in een verklaring op haar website laten weten dat zij gedupeerden met een AOW-gat wil helpen. Zonodig en bij voldoende belangstelling zelfs met een gang naar het Hof in Straatsburg, stelt 50Plus in haar bericht. 50Plus baseert zich hierbij op de uitspraak dat AOW-rechten kunnen worden aangemerkt als eigendomsrecht (zie hierboven).

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

bronnen:
de Rechtspraak
Nationale Zorggids
ANP Perssupport

 

KBO-Brabant sorteert voor op 2e kamer verkiezingen

KBO Brabant

KBO-Brabant neemt met het pamflet

Resultaten uit het verleden zeggen meer dan beloftes voor de toekomst!

stelling in de los te branden strijd tussen politieke partijen om uw stem bij de aanstaande 2e kamer verkiezingen. VO heeft steeds al benadrukt dat senioren zeer te kort gedaan worden door het beleid van VVD en PvdA met gedoogsteun van vooral D66, CU en SGP. Het voelt goed aan dat dit nu ook door KBO-Brabant uitgedragen wordt.

(Als u met de muis over het document gaat verschijnen er rechtsboven twee iconen om het document te vergroten of het document schermbreed weer te geven.)

Downloaden (PDF, 1.19MB)


 

KBO bundelt verhalen van senioren

KBO Ouderen doorbreken de stilte

Onder deze titel publiceert de KBO een document met schrijnende verhalen van senioren. Het boekje draagt niet voor niets de ondertitel

Wat jaren van inleveren nu echt betekent.

VO maakt u graag deelgenoot van deze publicatie.
(Als u met de muis over het document gaat verschijnen er rechtsboven twee iconen om het document te vergroten of het document schermbreed weer te geven).

Downloaden (PDF, 1.34MB)

 

De sloop van ons pensioenstelsel?

Ook de mensen achter VO maken zich grote zorgen over het voortbestaan van ons pensioenstelsel. En dat niet alleen vanwege ons eigen pensioen maar ook en vooral vanwege het pensioen straks voor onze kinderen. Een goed en bestendig pensioenstelsel is daarvoor van levensbelang.

Martin van Rooijen heeft als voorzitter van de KNVG in een interview met loonvoorlater stelling genomen tegen het korte termijn denken van onze politici die kennelijk een lage pensioenpremie nu belangrijker vinden dan een goede pensioenvoorziening straks. Dit interview is van juni 2015, maar heeft aan actualiteit nog niets ingeboet.

Laten we hopen dat de realiteitszin ook voor een goed pensioen voor later, weer snel terugkeert bij de politici die in den Haag aan het roer zitten.

Het juiste verhaal over pensioenen

Waar komt eigenlijk die onrust over ons pensioenstelsel vandaan? En weten politici dat eigenlijk wel? Hier dan het juiste verhaal.

Tijdens het begin van de financiële crisis waren er mensen die zich (wellicht terecht) zorgen gingen maken over de houdbaarheid van ons aanvullend pensioen. En ze zochten met hun verhaal succesvol de publiciteit. Een verhaal over een naderende ramp doet het natuurlijk altijd goed.

Alleen hadden deze mensen zich onvoldoende verdiept in de werking van ons stelsel, en met name de financieringsmethode van de AOW (omslagstelsel) losgelaten op het aanvullend pensioen. En ja, dan kom je vanzelf tot een houdbaarheidsprobleem. En als je dit dan handig weet te verpakken in een aansprekend filmpje dan heb je al snel het gelijk aan jouw zijde.

Gelukkig echter heeft pensioenleugen deze mythe doorgeprikt en daar het volgende filmpje over gemaakt:

Zo zie je maar weer dat hard roepen over dingen waar je geen verstand van hebt, in de huidige tijd met onze snelle maar weinig kritische pers, grote gevolgen kan hebben, tot zelfs de vernietiging van het beste pensioenstelsel ter wereld aan toe.

Wat leverde u over 2016 in?

Dat ouderen ook in 2016 weer financiëel worden gekort is iedereen wel duidelijk. Maar niet altijd is duidelijk waardoor dit veroorzaakt wordt. Daarom geven we hieronder een lijst van oorzaken, door wie dit veroorzaakt werd, en wat de gevolgen zijn.
(Opm: de wijzigingen van juli 2016 zijn hierin nog niet verwerkt.)

Waar gaat het over? Door wie? Hoeveel eraf?
(in rood: erbij)
Bron Heeft invloed op / opmerking
onroerende zaak belasting gemeente (gemidd) 1,8% iexgeld via WOZ op huurwaarde forfait
huurverhoging
(10% sinds 2010)
rijksoverheid €450,- p.j. VO huur 2010: 600,-;
aftopping huurtoeslag 586,-
ouderentoeslag AOW vervalt rijksoverheid (max) €339,- p.p. iexgeld huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget
heffingskorting vroegpensioen vervalt rijksoverheid (max) €61,- p.p. iexgeld
premie basisverzekering ziektekosten verz (gemidd) €36,- p.p. iexgeld
eigen risico ziektekosten rijksoverheid €10,- p.p. iexgeld
vrijstelling vermogensbelasting rijksoverheid (max) €-37,- iexgeld
zorgtoeslag rijksoverheid €58,- p.p. geldenrecht
eigen bijdrage zorgkosten rijksoverheid (max) €381,- geldenrecht bijdrage Zvw stijgt van 4,85% naar 5,50%
energiebelasting energie rijksoverheid (gemidd) €160,- VO
AOW verhoging (bruto) rijksoverheid €-215,- p.p.p.j Plusonline
afvalstoffenheffing gemeente (gemidd) €4,- VO
houdbaarheidbijdrage
(Bos belasting)
rijksoverheid (max) €126,- p.j. financieel info nu geldt alleen voor AOWers geboren na 1-1-1946