Wetsvoorstel 50PLUS: laatste poging om pensioenkortingen te voorkomen!

50PLUS 2e kamerlid Martin van Rooijen heeft een initiatiefwetsvoorstel ingediend waarmee dreigende pensioenkortingen voorkomen moeten worden. Als er niets gebeurt dan is de kans groot dat in 2020 en 2021 gekort moet worden op de pensioenrechten van vele miljoenen Nederlanders, zowel van hen die nog werken als van hen die al met pensioen zijn. Dit komt omdat de dekkingsgraad van veel pensioenfondsen al jaren onder het vereiste minimumniveau zit. En na 5 jaar moet dan onvoorwaardelijk en onomkeerbaar gekort worden.

Deze dreigende korting komt niet omdat pensioenfondsen er zo slecht voorstaan, in tegendeel, pensioenfondsen zijn rijker dan ooit tevoren. Ook op deze website hebben we als Verontruste Ouderen meer dan eens gewezen op het beleid van de ECB dat met zijn opkoopprogramma ervoor zorgt dat de marktrente historisch gezien uitzonderlijk laag is. En pensioenfondsen zijn als gevolg van de wet (het Financieel Toetsings- Kader) gedwongen om hun toekomstige verplichtingen te berekenen aan de hand van deze veel te lage rente. Het werkelijk behaalde rendement telt daarbij niet. Zie ook ons verhaal hierover op deze site.

Het wetsvoorstel van Martin van Rooijen behelst nu om voorlopig een bodem van slechts 2% in die rekenrente te leggen. Pensioenfondsen mogen dan met minimaal 2% rekenen om hun toekomstige verplichtingen te bepalen. En alhoewel 2% nog steeds niet in verhouding staat tot de werkelijk behaalde rendementen, is dit percentage toch voldoende om de dekkingsgraad van de meeste fondsen zoveel te laten stijgen dat korting voor nu afgewend wordt.

Meer informatie over het wetsvoorstel vindt u op de site van 50PLUS:
https://www.50pluspartij.nl/actueel/1964-wetsvoorstel-50plus-kortingen-pensioen
Lees ook een redactioneel artikel in het AD hierover:
50Plus zet pensioendiscussie op scherp
En ook Loon voor Later schenkt hier aandacht aan:
50PLUS: verhoog de rekenrente, dan is korten op pensioen niet nodig

Een initiatief wetsvoorstel betekent dat politieke partijen allerlei vragen die ze hierover hebben richten aan de initiatiefnemer, hier dus 50PLUSser Martin van Rooijen. Deze vragen en de antwoorden erop worden dan verzameld in een openbaar 2e kamer stuk, geheten “Nota naar aanleiding van verslag”. En alhoewel het taaie kost is, is het misschien toch goed om de vragen en antwoorden eens te bestuderen. VO vindt het schokkend te moeten ervaren dat er zoveel onbenul heerst bij de politieke partijen ten aanzien van ons pensioenstelsel. De nota kunt u hier downloaden:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017D23994

 

VO ondersteunt initiatief FNV kaderleden

Recentelijk hebben ter zake kundige kaderleden van de FNV in een open brief aan de voorzitter Han Busker op om te stoppen met de onzinnige discussie over de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. Zoals zovele onderschrijven ook deze kaderleden dat het huidige stelsel een van de beste stelsels ter wereld is, en het dus de moeite waard is om voor het beheoud ervan te strijden. Deze open brief kunt u hier lezen:

Open brief aan de voorzitter van de FNV

Uiteraard is Verontruste Ouderen het van harte eens met deze kaderleden en met de inhoud van hun brief. Verontruste Ouderen steunt graag dit initiatief, en heeft daarom een verklaring op de betreffende site geplaatst.