Niet ook nog eens afscheid van mijn maîtresse Fabia

Niet ook nog eens afscheid van mijn maîtresse Fabia

15 mei 2020Johan

Kan een mens zich gaan hechten aan een auto, zodanig zelfs dat het vreselijk pijn doet hem in te ruilen? Kan het dat het schuldgevoelens oproept, in de garage te lonken naar een nieuwe glanzend witte Skoda model Rapid? Ik ga nog een stap verder: kan het dat je de huidige auto om vergiffenis vraagt omdat je in de verleiding bent gekomen de huwelijkstrouw over een lange reeks van jaren op te geven? Ja het kan. Ben ik op weg een sentimentele gek te worden? Het zal zonder twijfel. Zo maar een doordeweekse middag. Ellen doet haar dutje. Diana is voor een paar uur naar haar eigen huis en komt later in de middag terug om Ellen weer te verzorgen. Zelf even naar de garage vlakbij voor een afspraak. Want de Skoda Fabia is toe aan een grote beurt. Onder het wachten in de garage prop ik mijn jaszakken vol met fruit. Voor Ellen. Aan de receptie weten ze dat al. Ze kijken er allang niet meer van op. Ze stimuleren het eerder nog. Meneer Carbo van Ellen, heet ik daar. Een sinaasappel, een kiwi, een banaan. Het staat er voor het grijpen. Van de fruittelers van Goes aan de overkant? Lees verder

De ontslagboete verdwijnt, de pijn bij de vakbonden blijft

 

V.l.n.r.: minister Eric Wiebes, Han Buskers (FNV), Hans de Boer (VNO-NCW) en minister Wouter Koolmees spreken de pers toe. foto PHIL NIJHUIS, anp  Maandag 25 mei 2020

reconstructie – De vakbeweging is hard in botsing gekomen met het kabinet over het verdwijnen van de ontslagboete. Tot op het laatste moment werd door de bonden gehoopt op een andere uitkomst. Wat gebeurde er achter de schermen?

DIRK WATERVAL

Nietsvermoedend zapt Piet Fortuin op vrijdagavond 8 mei naar praatprogramma ‘Op1’, waar hij de man in beeld ziet waar hij, voorzitter van het CNV, zo vaak mee heeft overlegd de afgelopen maanden. Minister Wouter Koolmees van sociale zaken vertelt daar aan tafel goedlachs over zijn geslaagde poging om te stoppen met roken. Dan, om vijf over half elf, krijgt het gesprek ineens een andere toon.

“Dus mensen kunnen telefoontjes gaan krijgen met: ‘Sorry, you’re fired!'”, zegt Sophie Hilbrand enigszins verontwaardigd tegen haar tafelgast. Met ingang van het tweede steunpakket zouden werkgevers hun personeel makkelijker moeten kunnen ontslaan, vertelde Koolmees zojuist. Wat hem betreft gaat de ontslagboete eruit. Koolmees reageert wat hakkelend en ontkennend op Hilbrands stelling, waarop zij hem toebijt: “Jawél, dat is wél zo.” De twee weken daarna is het woord ‘ontslagboete’ een van de meestgebruikte woorden rondom het Binnenhof en in de media. Lees verder

Direct verband tussen hoogte van salaris en pensioen verdwijnt

Nieuwsnieuw Pensioenstelsel

Direct verband tussen hoogte van salaris en pensioen verdwijnt

De rendementen op de beurs worden in hoge mate bepalend voor de hoogte van de pensioenen. Het directe verband tussen de hoogte van de uitkering en het eerder verdiende salaris verdwijnt. De kans op mee- en tegenvallers wordt groter, maar er worden schokdempers ingebouwd om dat effect in te tomen.

Gijs Herderscheê20 mei 2020, 5:00

Er werd een jaar lang gesleuteld aan een nieuw pensioenstelsel. Beeld Getty Images

Dat is de kern van het nieuwe pensioenstelsel waarover vakbeweging, werkgevers en kabinet het vrijwel eens zijn. Er wordt al een jaar aan gesleuteld. Het nieuwe stelsel is de uitwerking van het grote Pensioenakkoord van 2019. Dat werd toen al als een doorbraak beschouwd, maar moest worden uitgewerkt. De aanhoudende financiële malaise bij de pensioenfondsen zet de gesprekken onder grote druk. De coronacrisis heeft die situatie dit voorjaar verder verslechterd. Lees verder

De eerste ontknoping komt er aan.

Wilma Berkhout-van Den Heuvel

12 uur ·

Volkskrant 20 mei 2020.

De eerste ontknoping komt er aan.

Het wordt een casinopensioen (woekerpolissen 2.0 zegt Prof. Hans van Meerten). De crux voor veel gepensioneerden zit in het slot. Kunnen gepensioneerden juridisch gedwongen worden genoegen te gaan nemen met een lager pensioen.

De overgang zal waarschijnlijk berekend worden tegen de huidige rekenrente. Dat gaat desastreus worden voor de gepensioneerden van vier van de vijf grote pensioenfondsen.

Overigens vindt prof. Hans van Meerten het een grof schandaal dat je bij een bedrijfstakpensioenfonds gedwongen wordt een woekerpolissenpensioen te accepteren. Daarmee zijn bedrijfstakpensioenfondsen in principe overbodig, zegt hij.

Ik zeg dan dat dit waarschijnlijk de bedoeling is van het D’66 en VVD: de afbraak van het collectieve pensioenstelsel zoals we dat kennen.

Werkenden en gepensioneerden maak uw borst nat.

Op 11 juni is er een webinar van FNV. Op 12 juni beslist het FNV-ledenparlement.

Overgangsperiode 7 jaar. Dat betekent dat er de komende jaren bij de huidige rekenrente jaar in jaar uit gekort gaat worden. Er blijft dan weinig over van uw pensioen. Koolmees zal dit als chantagemiddel gebruiken om u allen gedwongen in een veel slechter pensioen te rommelen.

Maak de broekriem maar vast. Het wordt een steeds lager aanvullend pensioen en een fiscalisering van de AOW.

 

ABP vreest voor scheuring fonds als nieuw stelsel niet verplicht wordt

Nieuws

Bart van de Laak op 20 mei 2020

ABP vreest voor scheuring fonds als nieuw stelsel niet verplicht wordt

Pensioen5030

Als het ministerie van Financiën de overgang naar een nieuw pensioenstelsel niet verplicht, vreest ABP voor een tweedeling tussen welwillende en niet welwillende sectoren. Dat zegt ABP-directeur Corien Wortmann in gesprek met PensioenPro. Het ministerie wil naar verluidt een overgang liever niet verplichten, vanwege het risico op claims van deelnemers die zich benadeeld voelen.

In de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel ligt de vraag nog open hoe dwingend de nieuwe regels worden. Ondernemingspensioenfondsen waar het heel goed gaat, zoals die van Shell of Unilever, hebben niet veel te winnen in een nieuw stelsel en willen de oude rechten van deelnemers niet aantasten. Voor de bedrijfstakpensioenfondsen is dat anders.

Hakken in het zand

Wortmann vreest dat zonder het verplicht invaren bepaalde sectoren de hakken in het zand zullen zetten en het ABP in twee delen uiteenvalt: zij die wel meegaan en zij die achterblijven. “Dat is echt heel ongewenst. Dat wordt nu te makkelijk weggewoven”, zegt Wortmann tegen PensioenPro.

Lees ook

‘Big bang: alle pensioenen tegelijk naar nieuw stelsel in 2027’

Onderscheid tussen fondsen

Volgens het pensioenvakblad wordt er onderhandeld over de mogelijkheid om deelname aan het nieuwe stelsel te verplichten voor bedrijfstakpensioenfondsen, maar de keuze vrij te laten voor ondernemingsfondsen.

Binnenkort duidelijkheid

Minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees is voornemens om half juni de Tweede Kamer te informeren over de uitwerking van het pensioenakkoord. Dan zou ook duidelijk moeten worden op welke manier in de toekomst de dekkingsgraad van de fondsen berekend moet worden.

Eerste publicatie door Bart van de Laak op 20 mei 2020

Een bestuur van een pensioenfonds dat wel ballen heeft ………..

1.8 Dashboard ABP, PFZW,PMT, PME & bpfBOUW K4 2019  Bron Cor Mol

19 maart 2020

De versie voor het 1e kwartaal 2020 treft u hier aan.

Deze bijdrage maakt onderdeel uit van de serie Pensioenen. [1]

Het jaar 2019 was voor de vijf bedrijfspensioenfondsen ABP, PFZW, PMT, PME en bpfBOUW weer eens een meer dan voortreffelijk jaar met een gemiddeld rendement van zo’n 17,6%. (2018: ≈ -1,3 %)

De vooruitzichten zijn echter minder rooskleurig als we het ABP mogen geloven die uitgaat van een verwachting, net als de andere grote beleggers, van een rendement van gemiddeld rond de 4%. Het opgelopen agio op de vastrentende waarden moet tenslotte ook eens over de looptijd van de vastrentende waarden worden afgeschreven. Maar 4% is nog steeds aanmerkelijk meer dan de 0,7-0,8 % rekenrente die het mallotige politieke Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen (FTK) voorschrijft en dat leidt tot dekkingsgraden die thans grofweg 30-40 % beneden de reële waarde liggen.

Een bestuur van een pensioenfonds dat wel ballen heeft zal proberen een zo reëel mogelijk beeld te schetsen aan zijn deelnemers uitgaande van een op lange termijn te behalen rendement met verschillende scenario’s. Een dergelijke opstelling zal veelal een getrouwer beeld geven dan de jaarrekening waar de accountant en de actuaris zijn handtekening onderzet. Lees verder

10 pensioenvragen beantwoord 24 september 2019 Cor Mol

Deze bijdrage is uit de losse pols, met de benen op tafel opgeschreven. Ik wordt zo zoetjes aan doodziek van het niveau van de belachelijke pensioendiscussie.

In een artikel in de Volkskrant werden negen pensioenvragen beantwoord.[1] We zullen er tien adresseren. Eerst gaan we nader in op die negen VK-antwoorden en vervolgens voegen we één additionele vraag toe: “Waarom doeken we het huidige pensioenstelsel niet gewoon op en beginnen opnieuw?”

Het is daarbij handig om eerst het Volkskrant artikel te lezen, omdat de begrippen hier niet verder worden toegelicht.

Update:

Zie ook de brief van een aantal economen van 13 oktober 2019 [9] Ons pensioenstelsel verdiende al beter, maar nu wordt het ook nog eens onderbouwd. Lees verder

‘Overgang naar nieuw pensioenstelsel in 2027 met een big bang’

Wilma Berkhout-van den Heuvel

AMweb 11 mei 2020.

AMweb zegt: “Vrijdag hebben zij, in de zogeheten stuurgroep, de eerste doorrekeningen door het Centraal Planbureau (CPB) van die nieuwe variant besproken. En dat zag er volgens betrokkenen in het FD hoopgevend uit.”

Het is natuurlijk maar hoe je het bekijkt. In het FD werd geklaagd over het feit dat als er niets wijzigt de jongeren nog zes jaar de ouderen subsidiëren. Overigens worden gepensioneerden nergens genoemd. Maar hoopgevend is het voor de werkgevers en de overheid, dat wel. Voor werknemers wordt het een kans op de staatsloterij. Dan weet je het wel. Voor de rest levert het alleen maar verlies op door de kop van loten. Lees verder

Kwaliteit Pensioenadministraties

> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Binnenhof 22

2513 AA Den Haag

 

Directie

Arbeidsverhoudingen Afdeling Pensioenbeleid

Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5

T 070 333 44 44 www.rijksoverheid.nl

 

Onze referentie

2019-0000182063

Datum              31-01-2020

Betreft          Kwaliteit pensioenadministraties

Op verzoek van het lid Van Brenk (50PLUS), gedaan bij de procedurevergadering van 19 november jl., en naar aanleiding van een toezegging bij het AO

pensioenonderwerpen van 21 november jl. ben ik met de sector in gesprek gegaan over kwaliteit van pensioenadministraties bij pensioenuitvoerders naar aanleiding van berichtgeving door Nieuwsuur. In deze brief ga ik hier nader op in. Ook ga ik in op de aangenomen Kamermoties van het lid Omtzigt inzake de rechten die een deelnemer kan ontlenen aan het Uniform pensioenoverzicht (UPO)/pensioeninformatie.1 Tot slot bied ik met deze brief het onderzoek aan naar de uitvoeringskosten van het oude en het nieuwe pensioenstelsel en naar waarborgen voor lage kosten in het nieuwe stelsel, dat ik naar aanleiding van een motie van het lid Omtzigt heb laten uitvoeren.2 Lees verder