Vermogen zorginstellingen

Ondanks bezuinigingen steeg het vermogen van (sommige) zorginstellingen.

 • De Amsterdamse zorgorganisatie Amstelring sloot af met een positief jaarresultaat van 13,5 miljoen euro (2016). Dit geld wordt aan de reserves toegevoegd.
 • In totaal hadden ouderen- en thuisorganisaties in 2016 4,7 miljard euro eigen vermogen.
 • Alle instellingen bij elkaar maakten in 2016 307.050.078 miljoen euro winst.
 1. Espria, eigen vermogen € 187.099.393; liquide middelen €172.692.340
 2. Zorgpartners Friesland € 138.608.00; €29.278.000
 3. Bronovo € 122.962.000; € 61.850.000
 4. Meriant Heerenveen = Zorggroep Alliade € 86.595.000; € 60.662.000
 5. Arijne Zorggroep (Rijnland Zorggroep) € 77.553.241; € 10.596.148
 6. De Zorggroep € 73.675.450; € 86.411.463
 7. Stichting voor Regionale Zorgverlening (SVRZ) €  69.480.000; €28.340.000
 8. Zorggroep Sint Maarten € 67.379.259; € 38.025.232
 9. Laurens € 63.659.000; € 18.193.000
 10. Cordaan € 60.922.000; €5.548.000

Grootste Winsten in de ouderenzorg  (2014):

 1. Alliade: € 16. 116.000
 2. Alrijne: € 12.420.580
 3. Espria: € 11.372.201
 4. Buurtzorg Nederland: € 9.029.500
 5. Orbis Concern, Orbis Thuis: € 9.024.292
 6. Stichting Bronovo-Nebo, Het Huis Nebo: € 8.436.000
 7. Aafje Thuiszorg, Huizen Zorghotels: € 7.550.857
 8. BrabantZorg: € 6.696.468
 9. Stichting De Zorgcircel: € 6.605.591
 10. Zorgpalet Baarn-Soes (De Opbouw): € 6.554.000

Wie staan er nog meer op de lijst van topverdieners in de zorg?

Hierbij een overzicht van topsalarissen van 50 Bestuurders in de Zorg, met vermelding van zowel hun salaris als de instelling waar ze werkzaam zijn, of mogelijk waren als ze na publicatie van baan veranderd mochten zijn.
Deze gegevens stammen van Actiz en FNV Zorg en Welzijn.

Van groot belang is het feit, dat ondanks wettelijke bepalingen, de mogelijkheden hiervan af te wijken maximaal zijn gebruikt. Dit zal ongetwijfeld ook van invloed zijn op de beperkte resultaten van de kostenbeheersing in de Zorg. Zolang mensen in deze posities menen meer te moeten verdienen dan de premier van dit land zal de bereidheid om een bijdrage in de kostenreductie te leveren beperkt zijn.

Mocht u of een van uw familieleden in een van deze instellingen verblijven, zou het interessant zijn te vernemen hoe het met de kwaliteit van de geleverde Zorg gesteld is. Ook is het interessant te weten of er voldoende verzorgenden aanwezig zijn.
Informatie hierover zien we graag tegemoet op:
[email protected]

Wie staan er nog meer op de lijst van topverdieners in de zorg?

(Bron: Actiz 50, FNV Zorg en Welzijn):

 1. Wander Blaauw, Zorgpartners Friesland: € 392.928
 2. Maarten de Bloois, Hanzeheerd, inclusief ontslagvergoeding: € 366.847
 3. Petra Groeneweg, Stichting ZorgBreed: inclusief ontslagvergoeding ruim € 371.069
 4. Lidy Hartemink, Zorgcombinatie Noorderboog, incl. ontslagvergoeding: € 313.417,-
 5. Eelco Damen, Cordaan: € 298.621
 6. Anton Zuure, Espria: € 296.040
 7. Ton van Overbeek, Careyn: € 282.549.
 8. Erik Kuik, Meriant (Zorggroep Alliade): € 271.080
 9. Martin de Bruijne, Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen: € 270.997
 10. Treffers, Alrijne Zorggroep (Rijnland Zorggroep): € 263.948
 11. L. Kauffeld, Espria: € 262.562
 12. C.D.Y.M Wolf-de Jonge (Ananz): € 259.675
 13. A.W.M. Brons, Stichting Groenhuysen: € 259.428
 14. J. Rutters, Ananz wonen-welzijn-zorg: € 258.797
 15. W. Meerdink, Espria: € 258.450 (schatting)
 16. Bergsma, STMG: € 256.000 (totaalinkomen inclusief ontslagvergoeding)
 17. Sterk, Orbis: € 252.827
 18. M. van der Linden, Frankelandgroep/Sint Luidinastichting: € 250.267
 19. B.J. van Soest, De Zorggroep: € 247.523
 20. G.J. de Koning, Frankelandgroep/Sint Luidinastichting: € 247.429
 21. L.A. Korver, Zorgpartners Friesland: € 247.238
 22. B.A. Letting, Zorgpartners Friesland: € 245.244
 23. J.M. Helgers, Stichting De Opbouw: € 241.000
 24. H.M. Meulemans, Zorggroep Elde: € 240.852 (incl. ontslagvergoeding)
 25. G. Mengerink, Carintreggeland: € 238.958
 26. H. Donkervoort, Zorgpartners Friesland: € 237.141
 27. J. van geest, Florence: € 236.040
 28. H.Meijerink, MeanderGroep: € 235.202
 29. L.L. Pelgrims, Stichting tante Louise-Vivensis: € 235.022
 30. C.S. Herfst, ZZG Zorggroep: € 233.789
 31. A.J. Janssen, Orbis Concern: € 233.728
 32. E.A. Goffin, Orbis Concern, Orbis Thuis: € 232.403
 33. J. Metske, Archipel: € 230.474
 34. H.J. Glint, WoonZorgzentra Haaglanden: € 230.425
 35. Veenstra, Zorggroep Hof en Hiem: € 230.224
 36. S. Siraa, Attent Zorg en Behandeling: € 229.905
 37. Kavelaar, Cardia, Hart voor Zorg: € 228.319 (totaalinkomen plus ontslagvergoeding))
 38. A. Bleijenberg, Pieter van Foreest: € 228.000
 39. Weermeijer, Alrijne Zorggroep: € 227.400
 40. van Dam, Amsta: € 224.798
 41. Stam, Thebe: € 224.195
 42. C.F.M. Straus, Argos Zorggroep: € 222.249
 43. W. Doop, Stichting Bronovo-Nebo: € 222.120
 44. H.W.P. Stienen, Zorggroep Almere: € 220.882
 45. C. Moerland, CuraMare € 220.627
 46. P. Ploegman, Stichting Proteion: € 219.978
 47. J.P.J.M Steerneman, Sevagram: € 219.927
 48. L. de Vries, Stichting De Zorgcircel: € 219.912
 49. W. Lindeman, Stichting Aafje: € 218.151
 50. G.J. Hanselaar, Stichting Pantein: € 217.882

Uw Zorg zal ons een zorg zijn

Is dit de juiste beschrijving van de feitelijke situatie of overdrijven we nu echt?
Natuurlijk moeten we om te beginnen onderscheid maken tussen de fantastische en hardwerkende “handen aan de bedden”, de verantwoordelijke bestuurders die achter de aan hen toevertrouwde medewerkers staan en er op toezien dat patiënten die zorg krijgen, die ze verdienen en de categorie managers en bestuurders, die tot het bureaucratische kamp moeten worden gerekend. Patiënten worden ondergeschikt gemaakt aan procedures en protocollen. Hoge salarissen zijn eerder regel dan uitzondering. Juist deze veel gehoorde klachten zorgen ervoor dat veel gemotiveerde medewerk(st)ers de zorg verlaten. Ook politici, die in de laatste jaren onder het mom van bezuinigen en vergroten van efficiency tienduizenden mensen uit de zorg hebben weggejaagd, mogen hopen dat tegen de tijd dat zij zelf zorg nodig hebben de door hen genomen maatregelen weer zullen zijn teruggedraaid en het enthousiasme en motivatie onder de medewerkers nog steeds aanwezig is.
Voortdurend wordt gesproken over de steeds toenemende kosten van de zorg waarbij het woord vergrijzing herhaaldelijk wordt gebruikt. Veel ouderen ervaren dit als een verwijt en regelmatig is er sprake van dat zij om die reden zorg mijden.
Daarom willen we ook eens de aandacht vestigen op een publiek geheim namelijk de abnormaal hoge salarissen en vergoedingen, die aan menig bestuurder in de Zorg worden betaald.
Hiermee zij niet gezegd dat zij het probleem vormen, maar wel dat zij hierbij een belangrijke rol spelen. – – – Trek uw eigen conclusies.- – –

TOPINKOMENS, VERMOGENS EN WINST IN DE ZORG

De 50 meest verdienende bestuurders in de ouderen- en thuiszorg verdienden in 2016 allemaal meer dan een minister (179.000 euro).

 • Wim Driessen van Zorggroep CuraMare uit Dirksland staat bovenaan: mede dankzij een ontslagvergoeding van €186.000 euro ontving hij in 2016 €  406.000 euro.
 • Het hoogste reguliere salaris ging naar bestuursvoorzitter Eelco Damen van de Amsterdamse zorgorganisatie Coraan. Hij verdiende in 2016 € 290.051 euro. Het personeelsbestand van deze zorgorganisatie daalde in 2016 met 16,7%
 • De Deventer zorggroep Solid keerde de hoogste ontslagvergoeding uit, aan bestuurder Ko Portengen. Die bedroeg, inclusief een loopbaantraject en loon tijdens ziekte € 272.326 euro.
 • 152 directeuren in de ouderenzorg verdienen meer dan een minister.
 • 34 Van de 468 onderzochte bestuurders verdienden in 2016 meer dan € 230.474 euro.
 • 152 Van de 468 bestuurders verdienden meer dan €178.000 euro

(Zie ook: AD, 10 juni 2017)

Werkgelegenheid zorg

65.000 werknemers in de zorg verloren in 2016 hun baan (CBS)

Toelichting:

Om de inkomens aan de top te begrenzen is de Wet Normering Topinkomens (WNT) ingevoerd. Vanaf 2014 geldt deze wet. Daarin worden de salarissen gemaximeerd tot 130% van het salaris van een minister. Eind 2014 is WNT2 aangenomen. Die wet zegt dat het maximuminkomen 100% van een ministerssalaris mag zijn. Dit is 178.000 euro.

De aanscherping had in 2015 moeten ingaan, maar is door minister Edith Schippers 1 jaar uitgesteld, omdat er onvoldoende voorbereidingstijd was om de wet door te voeren. Volgens de FNV weigeren zorgdirecteuren tot nu toe mee te werken aan de uitvoering van deze norm. “Grote wetten als de WMO 2015, maar ook de WLZ (Wet Langdurige Zorg, vervanger van de AWBZ) konden allemaal wel op 1 januari 2015 van kracht worden”.

Bron: Actiz50, FNV Zorg&Welzijn (10 juni 2017)

Verontruste Ouderen feit of fictie?

Als gevolg van het feit dat de ouderen door een woud van negatieve maatregelen werden getroffen is een actiegroep opgericht onder de naam Verontruste Ouderen.
Verscheidene instanties variërend van Politieke Bestuurders, Pensioenfondsen, Zorgverzekeraars en Dienstverleners in de
Zorg om er maar enkele te noemen kwamen met de ene bezuinigingsmaatregel na de andere. Inmiddels is wel gebleken dat dit zeker niet het beoogde doel, een efficiëntere dienstverlening tegen lagere kosten, heeft opgeleverd, integendeel. Grote groepen gemotiveerde medewerkers werden ontslagen, waardoor de dienstverlening aan de vaak behoeftige cliënten, die nauwelijks tot enig verweer in staat waren, zwaar in de knel is gekomen, zo is inmiddels uit diverse onderzoeken en rapportages wel gebleken. Dat de pensioenen al jaren niet worden geïndexeerd zal inmiddels wel tot eenieder doorgedrongen zijn. Hierdoor is de koopkracht van velen onder druk komen te staan en heeft in veel gevallen tot probleemsituaties geleid. Probleem is echter hier iets tegen te ondernemen en wel met kans op concreet resultaat. Andere thema’s die door Verontruste Ouderen worden behandeld zijn: Passende en betaalbare Seniorenhuisvesting, Mobiliteit via taxi of openbaar vervoer en Veiligheid in en buiten de woning. Dit vraagt een behoorlijke inspanning om de vele berichten hierover te volgen en te selecteren op actualiteitswaarde. In de afgelopen periode hebben we regelmatig bepaalde nieuwsfeiten van commentaar voorzien en daarop kwamen vele reacties uit het hele land binnen. Maar we dienen ons goed te realiseren dat met reacties op sociale media en website alleen we er niet komen. Er zal fundamenteel iets moeten gaan veranderen in de keuzes die we maken. Als we een fatsoenlijke samenleving wensen met kansen voor iedereen en respect voor personen en meningen, zullen we actief mee moeten gaan doen aan het maatschappelijke verkeer en politieke besluitvorming. Want hoe we het ook wenden of keren, de uiteindelijke beslissingen zullen politiek gedragen moeten worden willen ze iets veranderen aan bestaande zaken die we onjuist vinden. Het is ons opgevallen, dat in veel reactie grote frustratie, ja zelfs woede doorklinkt. Veel mensen hebben blijk gegeven van het feit dat ze niet serieus worden genomen en voortdurend het kind van de rekening zijn. We hebben gedacht, dat de zorg voor onze generatie door de betreffende instanties en personen serieus zou worden genomen, maar komen steeds meer tot de overtuiging dat bij het nemen van besluiten andere prioriteiten en waarde oordelen gelden. Veel ouderen geven aan dat ze het gevoel hebben de samenleving tot last en het sluitstuk van de begroting te zijn. Om die reden roepen we u allen op hier actief mee bezig te zijn en deze negatieve spiraal te doorbreken. Voor zover u dit nog niet mocht doen vragen we u om deel te nemen aan het vrijwilligerswerk en een stukje van uw vrije tijd te besteden aan medeburgers die het nodig hebben. U zult er versteld van staan hoeveel genoegdoening dit u zal bieden. Geef uw mening over het bovenstaande en verspreid dit geluid in uw eigen omgeving.
Uiteraard staan we open voor uw ideeën en suggesties.

Helmond augustus 2017