Verontruste Ouderen feit of fictie?

Als gevolg van het feit dat de ouderen door een woud van negatieve maatregelen werden getroffen is een actiegroep opgericht onder de naam Verontruste Ouderen.
Verscheidene instanties variërend van Politieke Bestuurders, Pensioenfondsen, Zorgverzekeraars en Dienstverleners in de
Zorg om er maar enkele te noemen kwamen met de ene bezuinigingsmaatregel na de andere. Inmiddels is wel gebleken dat dit zeker niet het beoogde doel, een efficiëntere dienstverlening tegen lagere kosten, heeft opgeleverd, integendeel. Grote groepen gemotiveerde medewerkers werden ontslagen, waardoor de dienstverlening aan de vaak behoeftige cliënten, die nauwelijks tot enig verweer in staat waren, zwaar in de knel is gekomen, zo is inmiddels uit diverse onderzoeken en rapportages wel gebleken. Dat de pensioenen al jaren niet worden geïndexeerd zal inmiddels wel tot eenieder doorgedrongen zijn. Hierdoor is de koopkracht van velen onder druk komen te staan en heeft in veel gevallen tot probleemsituaties geleid. Probleem is echter hier iets tegen te ondernemen en wel met kans op concreet resultaat. Andere thema’s die door Verontruste Ouderen worden behandeld zijn: Passende en betaalbare Seniorenhuisvesting, Mobiliteit via taxi of openbaar vervoer en Veiligheid in en buiten de woning. Dit vraagt een behoorlijke inspanning om de vele berichten hierover te volgen en te selecteren op actualiteitswaarde. In de afgelopen periode hebben we regelmatig bepaalde nieuwsfeiten van commentaar voorzien en daarop kwamen vele reacties uit het hele land binnen. Maar we dienen ons goed te realiseren dat met reacties op sociale media en website alleen we er niet komen. Er zal fundamenteel iets moeten gaan veranderen in de keuzes die we maken. Als we een fatsoenlijke samenleving wensen met kansen voor iedereen en respect voor personen en meningen, zullen we actief mee moeten gaan doen aan het maatschappelijke verkeer en politieke besluitvorming. Want hoe we het ook wenden of keren, de uiteindelijke beslissingen zullen politiek gedragen moeten worden willen ze iets veranderen aan bestaande zaken die we onjuist vinden. Het is ons opgevallen, dat in veel reactie grote frustratie, ja zelfs woede doorklinkt. Veel mensen hebben blijk gegeven van het feit dat ze niet serieus worden genomen en voortdurend het kind van de rekening zijn. We hebben gedacht, dat de zorg voor onze generatie door de betreffende instanties en personen serieus zou worden genomen, maar komen steeds meer tot de overtuiging dat bij het nemen van besluiten andere prioriteiten en waarde oordelen gelden. Veel ouderen geven aan dat ze het gevoel hebben de samenleving tot last en het sluitstuk van de begroting te zijn. Om die reden roepen we u allen op hier actief mee bezig te zijn en deze negatieve spiraal te doorbreken. Voor zover u dit nog niet mocht doen vragen we u om deel te nemen aan het vrijwilligerswerk en een stukje van uw vrije tijd te besteden aan medeburgers die het nodig hebben. U zult er versteld van staan hoeveel genoegdoening dit u zal bieden. Geef uw mening over het bovenstaande en verspreid dit geluid in uw eigen omgeving.
Uiteraard staan we open voor uw ideeën en suggesties.

Helmond augustus 2017