Uw Zorg zal ons een zorg zijn

Is dit de juiste beschrijving van de feitelijke situatie of overdrijven we nu echt?
Natuurlijk moeten we om te beginnen onderscheid maken tussen de fantastische en hardwerkende “handen aan de bedden”, de verantwoordelijke bestuurders die achter de aan hen toevertrouwde medewerkers staan en er op toezien dat patiënten die zorg krijgen, die ze verdienen en de categorie managers en bestuurders, die tot het bureaucratische kamp moeten worden gerekend. Patiënten worden ondergeschikt gemaakt aan procedures en protocollen. Hoge salarissen zijn eerder regel dan uitzondering. Juist deze veel gehoorde klachten zorgen ervoor dat veel gemotiveerde medewerk(st)ers de zorg verlaten. Ook politici, die in de laatste jaren onder het mom van bezuinigen en vergroten van efficiency tienduizenden mensen uit de zorg hebben weggejaagd, mogen hopen dat tegen de tijd dat zij zelf zorg nodig hebben de door hen genomen maatregelen weer zullen zijn teruggedraaid en het enthousiasme en motivatie onder de medewerkers nog steeds aanwezig is.
Voortdurend wordt gesproken over de steeds toenemende kosten van de zorg waarbij het woord vergrijzing herhaaldelijk wordt gebruikt. Veel ouderen ervaren dit als een verwijt en regelmatig is er sprake van dat zij om die reden zorg mijden.
Daarom willen we ook eens de aandacht vestigen op een publiek geheim namelijk de abnormaal hoge salarissen en vergoedingen, die aan menig bestuurder in de Zorg worden betaald.
Hiermee zij niet gezegd dat zij het probleem vormen, maar wel dat zij hierbij een belangrijke rol spelen. – – – Trek uw eigen conclusies.- – –

TOPINKOMENS, VERMOGENS EN WINST IN DE ZORG

De 50 meest verdienende bestuurders in de ouderen- en thuiszorg verdienden in 2016 allemaal meer dan een minister (179.000 euro).

  • Wim Driessen van Zorggroep CuraMare uit Dirksland staat bovenaan: mede dankzij een ontslagvergoeding van €186.000 euro ontving hij in 2016 €  406.000 euro.
  • Het hoogste reguliere salaris ging naar bestuursvoorzitter Eelco Damen van de Amsterdamse zorgorganisatie Coraan. Hij verdiende in 2016 € 290.051 euro. Het personeelsbestand van deze zorgorganisatie daalde in 2016 met 16,7%
  • De Deventer zorggroep Solid keerde de hoogste ontslagvergoeding uit, aan bestuurder Ko Portengen. Die bedroeg, inclusief een loopbaantraject en loon tijdens ziekte € 272.326 euro.
  • 152 directeuren in de ouderenzorg verdienen meer dan een minister.
  • 34 Van de 468 onderzochte bestuurders verdienden in 2016 meer dan € 230.474 euro.
  • 152 Van de 468 bestuurders verdienden meer dan €178.000 euro

(Zie ook: AD, 10 juni 2017)

Werkgelegenheid zorg

65.000 werknemers in de zorg verloren in 2016 hun baan (CBS)

Toelichting:

Om de inkomens aan de top te begrenzen is de Wet Normering Topinkomens (WNT) ingevoerd. Vanaf 2014 geldt deze wet. Daarin worden de salarissen gemaximeerd tot 130% van het salaris van een minister. Eind 2014 is WNT2 aangenomen. Die wet zegt dat het maximuminkomen 100% van een ministerssalaris mag zijn. Dit is 178.000 euro.

De aanscherping had in 2015 moeten ingaan, maar is door minister Edith Schippers 1 jaar uitgesteld, omdat er onvoldoende voorbereidingstijd was om de wet door te voeren. Volgens de FNV weigeren zorgdirecteuren tot nu toe mee te werken aan de uitvoering van deze norm. “Grote wetten als de WMO 2015, maar ook de WLZ (Wet Langdurige Zorg, vervanger van de AWBZ) konden allemaal wel op 1 januari 2015 van kracht worden”.

Bron: Actiz50, FNV Zorg&Welzijn (10 juni 2017)