De redelijke eisen van de FNV

Bestuur Pensioen & Management Geplaatst op 20-02-2019 Leonne Jansen

Eind november vorig jaar zijn de onderhandelingen over een nieuw pensioenakkoord tussen kabinet en SER mislukt. Na jaren van onderzoek, rapporten en langdurige onderhandelingen werd het duidelijk dat de standpunten te ver uit elkaar lagen. Ook wij waren zwaar teleurgesteld. Onze inzet was helder: een goed en tijdig pensioen voor alle werkenden. Want daar spreken onze leden ons op. Niet alleen over het pensioen dat ze via de werkgever opbouwen, maar juist ook de veel te snel stijgende AOW-leeftijd. Lees verder

De senior verbijt zich in machteloosheid

    • Maarten Schinkel

30 januari 2019

W esterse consumenten zijn beduidend minder optimistisch geworden: Volgens het CBS kelderde vorige week het Nederlandse vertrouwen, de

som van positieve en negatieve antwoorden op vragen over de economie, van 9 naar 1. Dat is nog net positief. In de rest van de eurozone is het al wat minder. En dinsdag bleek dat ook in de Verenigde Staten het vertrouwen sterk is gedaald. Lees verder