Regeeakkoord en uw eigen woning

Hypotheekrenteaftrek
In het vandaag gepubliceerde regeerakkoord staat géén opmerking over het afschaffen van de hypotheekrente! Dat betekent zeker niet dat het niet gebeurd want het is voor de staat erg voordelig en leidt tot relatief weinig pijn bij de burgers die de afgelopen jaren een hypotheek hebben afgesloten tegen een lage rente.

Eigen woning waarde forfait en Wet Hillen.
Heeft u geen of een zeer lage hypotheek dan kan het zijn dat u te maken heeft met de Wet Hillen. De Wet Hillen wordt in jaarlijkse stapjes verlaagd, zodat u wellicht wel te maken krijgt met een (kleine) bijtelling. Wees daarop alert!

“de Jubelton” – schenking voor de koop van een eigen woning
Er staat dat deze zal worden afgeschaft. Maar daarvoor moet de wet worden gewijzigd. Het kan voordelig zijn alvast te schenken bij de notaris want deze regering heeft vaker wetgeving ingevoerd met terugwerkende kracht.

Schenkingen aan de kinderen.
Alleen dit jaar (!!) is de schenkingsvrijstelling met 1000 euro verhoogd! Schenken kan voor iedereen voordelig zijn en met de extraatje wordt het nog leuker.

Pensioen
Het pensioenakkoord ligt bij de Raad van State voor advies. Hopelijk sputteren ze heel erg tegen. D66 is inmiddels een leugencampagne begonnen door te stellen dat de jongeren het pensioen van de ouderen betalen.
Dat is een bewuste grote leugen!
Ooit in een ver verleden betaalden zowel jongeren als ouderen bij sommige pensioenfondsen evenveel premie (een omslagstelsel). Die regelingen zijn al 30 jaar geleden afgeschaft en slechts een handjevol nu nog werkenden (minder dan 100.000 !) hebben een dergelijke pensioenregeling.
De reparatie daarvan kost maximaal maximaal 40 miljard en daarvoor wordt een pot van 2000miljard apart gezet! Boeven zijn het.

Gepensioneerd en toch een hypotheek?

De afgelopen 2 jaren zijn er nieuw ontwikkelingen op de hypotheekmarkt. Vooral de woningwaarde en daarmee de WOZ-waarde is erg gestegen. Maar terwijl dat betekent dat u ook meer gemeentebelasting moet betalen, levert dit u ook mogelijkheden op een deel van uw woningwaarde te verzilveren. Dat levert u meer financiële armslag.De mogelijkheden zijn divers, dus zijn voor u de mogelijkheden op een rijtje gezet.Lees meer in de pdf die u kunt downloaden door op de link te klikken.
Pensioen en eigen woning, wat is mogelijk?

Eigen Woning en Box 3 (november 2021)

Afgelopen weken verschenen in de media allerlei berichten over het overbrengen van de eigen woning naar box 3. Daarbij werd soms veel onzin verkondigd en paniek gezaaid. Eigenlijk allemaal zonder reden. Voor alle ouderen met een eigen woning hebben wij alle informatie op een rijtje gezet in een pdf-bestand..
Als u op de link klikt kunt u deze pdf downloaden.

Eigen woning en Box 3, hoe zit het nu?

Zelfstandig blijven wonen

Zelfstandig blijven wonen in een aangepaste woning
Sinds het opheffen van de verzorgingstehuizen en het credo van de regering dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen, weten we inmiddels, dat daar ook heel veel haken en ogen aan kunnen zitten. Naarmate de jaren vorderen kun je geconfronteerd worden met kwalen, zowel fysiek als geestelijk, en is het vaak nodig dat ook de woning hiervoor moet worden aangepast.

Persoonlijke omstandigheden
Uiteraard hangt dit helemaal af van de persoonlijke omstandigheden van de bewoner(s). Het gaat  dan bijvoorbeeld om:

  1. Hoe moet de voordeur worden opengedaan als de bewoner(s) daar zelf niet toe in staat is?
  2. Hoe kan de woning worden aangepast voor fysieke problemen bijv. door aanpassing van douche/bad, het aanbrengen van handvaten of meubels aanpassen aan fysieke beperkingen?

Advies van een veiligheidsadviseur
In Helmond woont een relatief groot aantal ouderen. Voor deze ouderen is het goed om te weten wat er allemaal mogelijk is over aanpassingen in de eigen woning. Wij gingen op bezoek in Geldrop bij Wim Nottelman, veiligheidsadviseur voor bedrijven en instellingen die uiteraard van dit soort zaken verstand heeft.

Iedere gemeente blijkt voor het aanpassingen van de woning een eigen beleid te hebben. Als goed voorbeeld nemen we drie Gemeenten in Noord-Brabant nl. Geldrop-Mierlo en Deurne. Deze laten hiervoor een zgn. woonscan maken aangepast aan de behoeften van de bewoner(s). Dit is lang niet overal in het land mogelijk. Wellicht kan dit artikel ertoe bijdragen dat ook andere gemeenten binnenkort ook mee willen doen en daarvoor een gelijksoortige procedure opstarten.

De woonscan is gericht op de volgende aspecten:

  1. De toegankelijkheid binnenshuis, bewegingsmogelijkheden met rollator en/of rolstoel; de veiligheid in huis met betrekking tot de keuken, badkamer, toilet en trappen.
  2. Hoe staat het met de valpreventie?
  3. Toegangsveiligheid: kun je vanuit je woning zien wie er voor je deur staat?
  4. Inbraakveiligheid: wat zijn de toegangsmogelijkheden voor hulpverleners?
  5. Veiligheid rondom de woning: zijn er paden en trappen buiten?

De mening van de bewoner
Tijdens de woonscan gaat de veiligheidsadviseur van de gemeente dieper in op details. Hierbij staat de mening van de bewoner hoe hij/zij de toekomstmogelijkheden ziet bovenaan. Gegevens en resultaten van de scan deelt de gemeente uiteraard alleen met de bewoner(s), want privacy staat hoog in het vaandel. De bewoner bepaalt tijdens de woonscan waar men in de woning mag rondkijken. Dit geldt ook voor de adviezen en hoe deze opgevolgd gaan worden. Deze adviezen zijn in twee Gemeenten in Noord-Brabant nl. Geldrop-Mierlo en Deurne geheel vrijblijvend.

Andere diensten voor ouderen
De Gemeente Geldrop / Mierlo biedt ouderen zelfs nog meer aan. De plaatselijke LEV klusdienst voert, tegen een geringe vergoeding van € 2,- per uur, de werkzaamheden op veiligheidsbeleid uit. Op dit moment betalen de gemeenten en Rabobanken de faciliteiten om deze woonscan uit te voeren en dit is dus t/m de rapportage gratis voor hun inwoners. De werkzaamheden die voortvloeien uit deze aanbevelingen en de daarbij behorende kosten van de klussers zijn voor rekening van de bewoner(s) zelf.
Via Brabant Breed kan, voor deze faciliteit, ook worden teruggevallen voor leden van KBO Brabant en dit jaar ook voor niet-leden.
Tenslotte hebben de gemeenten Geldrop-Mierlo en Deurne nog een zeer belangrijke tool voor ouderen aangeschaft: een zgn. kluskist. Hierin zitten essentiële demonstratie artikelen zoals  een camera, bel en sloten om de werking en het nut te kunnen demonstreren.

Oproep aan alle gemeenten in Nederland !
Hoe fantastisch zou het zijn als ook de Rabobanken en LEV groepen in andere gemeenten zich gaan aansluiten bij dit goede initiatief.

Dan zouden niet alleen de ouderen van Geldrop-Mierlo en Deurne een uitstekende zelfstandige en veilige woning  hebben maar alle ouderen in de rest van het land!

Marga Dobma

Energielabel aanvragen, vóór 31 december !!

Wie ongeveer wil weten hoe het zit met het ENERGIELABEL, lees de publicatie van Vereniging Eigen Huis.

Update 24 juni 2020: De VVD heeft een motie ingediend in de Tweede Kamer om het energielabel eenvoudig te houden en daarmee de kosten van het nieuwe label te beperken. Volgende week stemt de Tweede Kamer hierover.

Update 1 juli 2020:
De motie van de VVD is niet aangenomen.

Dat was het verhaal vijf maanden geleden. Dus, wie een eigen huis heeft, moet dit NU ZELF regelen. Voor 1 januari is het betaalbaar. Na 1 januari betekent een duurder verloop. Als u een definitief label wil aanvragen, moet dit ook dit ook doen. Dan heeft u drie maanden de tijd om dit met een deskundige uit te werken. Tegen vergoeding natuurlijk. Een label is 10 jaar geldig.

Vraag mij niet waarom alles zo ingewikkeld is gemaakt. Leg dat maar op het bordje van mevrouw Ollongren D66, de partij die graag voorop gaat.

Lees het precieze  verhaal van Eigen Huis in de volgende link, vat het niet te licht op!

Link Eigen Huis

John Bakker

27 november 9.30 uur rechtbank Den Haag- Stichting KBO-Brabant/ StichtingPensioenbehoud versus Staat

Beste mevrouw Schrover,

 

Hierbij ontvangt u de link naar de livestream: https://streams.nfgd.nl/stichting-pensioenbehoud-cs-tegen-de-staat.

 

Deze is ook gedeeld met advocaten van beide partijen. De rechtbank zal de link morgen delen middels een persbericht.

 

 

Met vriendelijke groet,

Saskia Panchoe
persvoorlichterRechtbank Den Haag06 25 65 83 80
088 36 22 300
www.rechtbankdenhaag.nl

HOE HET NEDERLANDSE VOLK WORDT GEGIJZELD. Jur Bezema

Beste VOLKSvertegenwoordigers

Ik doe een moreel appel  op u over  de wijze waarop de politiek omgaat met de belangen van ons

Momenteel is aan de orde de enquête over de toeslagen. Nog niet iedereen is bevraagd, maar duidelijk komt naar voren, dat politiek, ministeries en ambtenaren zich niet wilden branden aan het rechtzetten van iets, wat overduidelijk niet in de haak was. De enkele (kritische) uitzondering werd ontslagen.

Hetzelfde lijkt te gebeuren met de pensioenen. Lees verder

Wil de echte Asscher opstaan? Ton Verlind

2020 11 24

Met belangstelling volgde ik maandag 24 november 2020 het verhoor in de mini-enquête over de toeslagenaffaire. Dat is die affaire waarbij de overheid honderden mensen dupeerde door tienduizenden euro’s of meer aan kindertoeslag terug te vorderen als in de administratie ook maar de geringste fout werd ontdekt. Had iemand bijvoorbeeld te weinig eigen bijdrage betaald, dan werd niet het te weinig betaalde teruggevorderd maar de totale uitkering. Dat ging om zulke grote bedragen dat verschillende gedupeerden aan de bedelstaf raakten. Lees verder

Pensioenen niet korten, onderzoek naar rekenrente methodiek die rekening houdt met werkelijk gemaakte rendementen

Samenvatting standpunten Peter Pex inzake pensioenstelsel en vernieuwing daarvan.

3 november 2020

Pensioenen niet korten, onderzoek naar rekenrente methodiek die rekening houdt met werkelijk gemaakte rendementen, verder praten en beslissen over toekomst pensioenstelsel met vertegenwoordigers van gepensioneerden als medebeslissers aan tafel. Lees verder