Moet het ABP straks ook korten?

Recentelijk verscheen de juli nieuwsbrief van het ABP. Één onderwerp daarin trok de speciale belangstelling van Verontruste Ouderen: “Dekkingsgraad vrijwel stabiel”. Hierin zegt het ABP dat, dankzij goede beleggingsresultaten, in het 2e kwartaal de dekkingsgraad vrijwel stabiel op 90,6% is uitgekomen. Maar, zo zegt het ABP, hiermee blijft een verlaging van de pensioenen in 2017 tot een reële mogelijkheid behoren. Op het eind zegt het ABP nog dat de inschatting nu is dat het de komende 5 jaar het pensioen niet of nauwelijks kan verhogen.

Uit de door het ABP o.a. in deze nieuwsbrief verstrekte cijfers leest Verontruste Ouderen echter iets heel anders. Lees maar even mee:

  1. Het rendement op de beleggingen in het 2e kwartaal bedroeg maar liefst 3,9% wat neerkomt op een bedrag van 13,9 miljard euro. Hiermee groeide het totaal vermogen van het ABP tot 372 miljard euro. In de nieuwsbrief van april gaf het ABP aan in het 1e kwartaal een rendement van 2,2% overeenkomend met 8 miljard euro behaald te hebben. In het 1e halfjaar is dus de opbrengst uit beleggingen van het ABP gelijk aan 21,8 miljard euro. Als we aannemen dat de kwartalen 3 en 4 gelijk zullen zijn aan het slechte 1e kwartaal, dan zal het ABP in 2016 ongeveer 38 miljard euro aan beleggingen verdienen.
  2. Met (begin 2016) een vermogen van 350 miljard euro beheert het ABP een kwart van het totale Nederlandse pensioenvermogen van 1400 miljard euro. Het is redelijk aan te nemen dat het ABP daarmee ook een kwart van de totale pensioenuitkeringen van 30 miljard voor haar rekening zal nemen, wat dus neerkomt op 7,5 miljard aan uitkeringen per jaar.
  3. Van de 38 miljard aan inkomsten uit beleggingen (hierbij zit nog niet eens de inleg van werkende deelnemers) hoeft dus maar 7,5 miljard aan pensioenen uitgekeerd te worden. In totaal 30,5 miljard (4 keer zoveel) kan begin 2017 aan het vermogen toegevoegd worden. Hoezo eten ouderen de pensioenpotten leeg?
  4. Bovenstaande cijfers geven ons inziens geen enkele aanleiding tot het korten van de pensioenuitkeringen. In tegendeel, een indexatie van 10% zou op jaarbasis slechts 750 miljoen euro kosten, en zou de netto winst op beleggingen van 30,5 miljard naar 29,75 miljard verlagen. Nog steeds een heel mooi rendement.
  5. Uit bovenstaande cijfers blijkt dat het ABP op koers ligt om over heel 2016 een mooi rendement van zo’n 9 à 10% te gaan behalen. Het ABP geeft zelf bij Verplichtingen en rente aan dat de dekkingsgraad met 12% daalt of stijgt als de door de overheid (DNB) bepaalde rekenrente met 1% daalt of stijgt. Daarmee zou de echte dekkingsgraad over 2016, gebaseerd op het werkelijk behaalde rendement van 9 à 10%, uitkomen op zo’n 186% (8*12 + 90) in plaats van net boven de 90%. En dus, zoals uit bovenstaande al blijkt, royaal ruimte voor het indexeren van de pensioenen.

Verontruste Ouderen is van mening dat het hoog tijd wordt dat de politiek gaat beseffen dat het huidige systeem van een kunstmatig laag gehouden rekenrente geen enkel verband met de realiteit heeft, en zo spoedig mogelijk vervangen dient te worden door een systematiek waarin het werkelijk (gemiddeld) behaalde rendement bepalend is voor de dekkingsgraad van pensioenvermogens.