Hier weer een voorbeeld van de pers die weer onrust schept

AD 31 mei 2020.  Wilma Berkhout

Zie mijn commentaar op het bericht van de NOS op 29 mei 2020. Ik verbaas me daar steeds meer over. En deze Peet Vogels schept steeds onrust en met verkeerde voorstellingen.

Ik ga er vanuit dat deze journalisten toch 1) van wanten weten en 2) ook hun bronnen hebben voor informatie over de stand van zaken bij de werkgroepen en de stuurgroep.

Dan begrijp ik het eerlijk gezegd niet. Ik ben lang sceptisch en voorzichtig geweest. Uit onmacht en informatieachterstand. Vanmiddag Tjeenk Willink gezien in Buitenhof? Als er uitkomt wat ik nu hoor mag de vlag uit. Een kentering in het neoliberalisme en in enge zin voor ons prachtige pensioenstelsel

Journalisten horen van wanten te weten.

– DNB publiceert nog steeds (!) dat de beleggingen voor risico van het pensioenfonds zijn. Onzin, het fonds kent geen eigen risico’s. Het is een stichting die niet failliet kan gaan. Sinds de bijstortverplichting is afgeschaft zijn alle risico’s al voor de deelnemers. Dus dat is niets nieuws. Er was al geen enkele garantie en dat hebben we allemaal ervaren de afgelopen 12 jaar.

– Een pensioenuitkering is dus een voorwaardelijk recht. De voorwaarde is de afgelopen decennia volkomen in vervulling gegaan. Namelijk gemiddeld moet het in de in de premie (!) ingebouwde rendement (nu 2,6 à 2,7 %) worden gemaakt. Afgelopen 30 jaar is het gemiddeld rendement 7 % . Dus dat zat volkomen snor. Niemand heeft daar over de afgelopen 12 jaar van geprofiteerd, alleen het vermogen van het fonds en dus de kinderen (die nog niet gewerkt hebben en bijgedragen) en dus jongeren van de toekomst.

Ze horen hun bronnen te hebben.

Dat wordt nu in de constructie die komt helemaal opgelost, als ik het optimisme van Tuur Elzinga mag geloven. Maar de goede oplossing: een hogere vaste rekenrente die gelijk is aan de rekenrente voor premie, is kennelijk politiek niet haalbaar. Want dan moet je openlijk zeggen dat Dijsselbloem, Koolmees en Knot er volkomen naast zaten met hun risicovrij rente. Tja en dan staan D’66 en PvdA en een instituut als DNB compleet voor schut. Slecht voor de verkiezingen. En dat zou terecht zijn. Luister nog eens naar de podcast van de Telegraaf met Martin Visser en Tuur Elzinga van vorige week vrijdag. Het grote onrecht dat ouderen in pensioenland is aangedaan wordt erkend als ik met welwillende oren en vertrouwen luister.

In het nieuwe systeem wordt de degressieve opbouw overbodig (dat weet je toch, Vogels, als je know how en inside informatie hebt) door de wel politiek haalbare constructie van een projectierendement aan leeftijd gebonden. Dan staan Dijsselbloem, Knot en Koolmees niet in hun hemd. De kosten zijn niet tientallen miljarden door de lage rente. Hoorde ik ook op een pensioenseminar aan de VU.

De DNB is fors afgetikt. Life Cycle beleggen komt er NIET. Plus schokken worden opgevangen voor slechte beursmomenten. Waarom vermelden jullie journalisten dit allemaal niet?

Wat wel nog een ding is dat het niet nog eens 6 of 7 jaar moet duren voor het invoeren. Anders gaat er volstrekt onnodig gekort worden en blijft ouderen onrecht aangedaan. Hun horizon is niet zo lang meer. Waarom kan het niet 1 januari 2022 ingaan. In het jaar 2020 kan besloten worden dat voor 2021 toch niet gekort worden vanwege verkiezingen.

Als ik vertrouwen heb in wat ik nu weet en er geen adders onder het gras zitten dan hebben DNB en de Netspar jongens en meisjes fors in moeten binden. Ik ben niet religieus, maar Pinksteren is het feest van de heilige geest, die is dan in het pensioendossier toch gekomen.

Dat wil ik horen en lezen in de krant. Niet dit ondeskundig gewauwel. Het gaat hier wel om 9 miljoen pensioendeelnemers, waarvan 3 miljoen gepensioneerden.