Theo Hoefnagels : Jullie hebben je al een keer “met een kluitje in het riet” laten sturen in 2019 doe dat geen 2e keer meer.

CITAAT VAN EEN OP EN TOP VAKBONDSMAN

geplaatst op 29 juni 2020 door

Theo Hoefnagels

Geachte leden van het ledenparlement van de FNV,

Hallo, mijn naam is Theo Hoefnagels lid van de FNV en ik ontvang sinds 25 mei 2020 pensioen.

Er moet mij wat van het hart en dat wil ik graag aan de leden van het Ledenparlement FNV doorgeven voordat ze op 4 juli gaan stemmen.

Allereerst zorg voor openheid naar alle leden van de FNV inzake de stukken van het pensioendossier.

Het feit dat ik heb meegedaan aan demonstraties in Den Haag ( Prinsjesdag ), Eindhoven en Heerlen laat zien dat ik, ondanks een gebrekkige gezondheid, het niet alleen bij woorden laat maar ook daadkrachtig wil zijn voor een goed geïndexeerd pensioen onder het motto: “stop de pensioenroof”.

Ik ga nu uitvoerig in op deze problematiek.

Ik ben best emotioneel nu maar vooral boos op mensen van de FNV die hun leden in kou laten staan en er überhaupt aan denken om dit akkoord te steunen.

Wat zijn dat voor mensen? mensen voor wie het eigenbelang belangrijker is dan al die gedupeerde gepensioneerden die al 12 jaar geen indexatie hebben ontvangen terwijl er 1.500 miljard Euro in de pensioenpotten zit.

We hebben het beste pensioenstelsel ter wereld.

Ik heb het idee dat er een dubbele agenda is zowel bij de politiek als de vakbond.

Als de rekenrente niet bespreekbaar was, hadden de onderhandelaars Tuur Elzinga & co. moeten opstappen. Het blindelings volgen van een leider zonder zelf kritisch te kijken, lost ons probleem niet op.

Een demonstratie en stakingen zijn dan veel doeltreffender. Het hele pensioendossier is nog steeds met “mist” omgeven, waarom geen totale openheid?

Onze generatie is een welvaarts- en waardevast pensioen beloofd inclusief indexatie, maar wat hebben we al meer dan 12 jaar niet gehad?

Wij hebben ook onze verplichtingen hypotheek, stijgende zorgverzekering en stijgende gemeentelijke belastingen maar gaan er alleen maar op achteruit.

Laat de rekenrente los en baseer de pensioenen op het totaal behaalde rendement dan is er geen probleem. Bovendien we hebben het hier over “uitgesteld loon”.

Hier hebben wij zelf voor gespaard.

Aan alle voorwaarden is al 12 jaar voldaan om te kunnen indexeren en nu niet maar de jaren na 2021 gaan ze korten. We zijn nu al meer dan 20% pensioen kwijt.

Kijk naar de cijfers van het CPB die geven ons ook gelijk.

Het pensioen wordt alleen maar minder ipv meer.

Dan nog een persoonlijke noot ik ben al meer dan 35 jaar lid van de Abva/Kabo / FNV heb heel veel met de vakbond meegemaakt kan ik jullie zeggen maar deze crisis, mits het akkoord wordt aangenomen, zal voor mij de bekende druppel zijn en met mij vele tienduizenden vrees ik.

Ik zal dan mijn lidmaatschap bij de FNV opzeggen en met mij vele anderen jarenlange trouwe FNV-ers.

Daar hebben jullie leden van het Ledenparlement FNV waarschijnlijk geen boodschap aan maar dat zou wel moeten.

Ik ben nu lid van het bestuur van de FNV Regio Zuid-Oost en ik ben altijd een sociaal en bewogen man geweest die opkomt voor onrecht.

Dit voelt heel onrechtvaardig en niet goed aan.

Bedenk leden van het ledenparlement van het FNV wat voor consequenties jullie beslissing straks zal hebben.

Jullie hebben je al een keer “met een kluitje in het riet” laten sturen in 2019 doe dat geen 2e keer meer.

Ik vertrouw op jullie gezond verstand en op een voor ons goede uitkomst straks bij de stemming

EINDE CITAAT