De ontslagboete verdwijnt, de pijn bij de vakbonden blijft

 

V.l.n.r.: minister Eric Wiebes, Han Buskers (FNV), Hans de Boer (VNO-NCW) en minister Wouter Koolmees spreken de pers toe. foto PHIL NIJHUIS, anp  Maandag 25 mei 2020

reconstructie – De vakbeweging is hard in botsing gekomen met het kabinet over het verdwijnen van de ontslagboete. Tot op het laatste moment werd door de bonden gehoopt op een andere uitkomst. Wat gebeurde er achter de schermen?

DIRK WATERVAL

Nietsvermoedend zapt Piet Fortuin op vrijdagavond 8 mei naar praatprogramma ‘Op1’, waar hij de man in beeld ziet waar hij, voorzitter van het CNV, zo vaak mee heeft overlegd de afgelopen maanden. Minister Wouter Koolmees van sociale zaken vertelt daar aan tafel goedlachs over zijn geslaagde poging om te stoppen met roken. Dan, om vijf over half elf, krijgt het gesprek ineens een andere toon.

“Dus mensen kunnen telefoontjes gaan krijgen met: ‘Sorry, you’re fired!'”, zegt Sophie Hilbrand enigszins verontwaardigd tegen haar tafelgast. Met ingang van het tweede steunpakket zouden werkgevers hun personeel makkelijker moeten kunnen ontslaan, vertelde Koolmees zojuist. Wat hem betreft gaat de ontslagboete eruit. Koolmees reageert wat hakkelend en ontkennend op Hilbrands stelling, waarop zij hem toebijt: “Jawél, dat is wél zo.” De twee weken daarna is het woord ‘ontslagboete’ een van de meestgebruikte woorden rondom het Binnenhof en in de media. Lees verder

Direct verband tussen hoogte van salaris en pensioen verdwijnt

Nieuwsnieuw Pensioenstelsel

Direct verband tussen hoogte van salaris en pensioen verdwijnt

De rendementen op de beurs worden in hoge mate bepalend voor de hoogte van de pensioenen. Het directe verband tussen de hoogte van de uitkering en het eerder verdiende salaris verdwijnt. De kans op mee- en tegenvallers wordt groter, maar er worden schokdempers ingebouwd om dat effect in te tomen.

Gijs Herderscheê20 mei 2020, 5:00

Er werd een jaar lang gesleuteld aan een nieuw pensioenstelsel. Beeld Getty Images

Dat is de kern van het nieuwe pensioenstelsel waarover vakbeweging, werkgevers en kabinet het vrijwel eens zijn. Er wordt al een jaar aan gesleuteld. Het nieuwe stelsel is de uitwerking van het grote Pensioenakkoord van 2019. Dat werd toen al als een doorbraak beschouwd, maar moest worden uitgewerkt. De aanhoudende financiële malaise bij de pensioenfondsen zet de gesprekken onder grote druk. De coronacrisis heeft die situatie dit voorjaar verder verslechterd. Lees verder

De eerste ontknoping komt er aan.

Wilma Berkhout-van Den Heuvel

12 uur ·

Volkskrant 20 mei 2020.

De eerste ontknoping komt er aan.

Het wordt een casinopensioen (woekerpolissen 2.0 zegt Prof. Hans van Meerten). De crux voor veel gepensioneerden zit in het slot. Kunnen gepensioneerden juridisch gedwongen worden genoegen te gaan nemen met een lager pensioen.

De overgang zal waarschijnlijk berekend worden tegen de huidige rekenrente. Dat gaat desastreus worden voor de gepensioneerden van vier van de vijf grote pensioenfondsen.

Overigens vindt prof. Hans van Meerten het een grof schandaal dat je bij een bedrijfstakpensioenfonds gedwongen wordt een woekerpolissenpensioen te accepteren. Daarmee zijn bedrijfstakpensioenfondsen in principe overbodig, zegt hij.

Ik zeg dan dat dit waarschijnlijk de bedoeling is van het D’66 en VVD: de afbraak van het collectieve pensioenstelsel zoals we dat kennen.

Werkenden en gepensioneerden maak uw borst nat.

Op 11 juni is er een webinar van FNV. Op 12 juni beslist het FNV-ledenparlement.

Overgangsperiode 7 jaar. Dat betekent dat er de komende jaren bij de huidige rekenrente jaar in jaar uit gekort gaat worden. Er blijft dan weinig over van uw pensioen. Koolmees zal dit als chantagemiddel gebruiken om u allen gedwongen in een veel slechter pensioen te rommelen.

Maak de broekriem maar vast. Het wordt een steeds lager aanvullend pensioen en een fiscalisering van de AOW.

 

ABP vreest voor scheuring fonds als nieuw stelsel niet verplicht wordt

Nieuws

Bart van de Laak op 20 mei 2020

ABP vreest voor scheuring fonds als nieuw stelsel niet verplicht wordt

Pensioen5030

Als het ministerie van Financiën de overgang naar een nieuw pensioenstelsel niet verplicht, vreest ABP voor een tweedeling tussen welwillende en niet welwillende sectoren. Dat zegt ABP-directeur Corien Wortmann in gesprek met PensioenPro. Het ministerie wil naar verluidt een overgang liever niet verplichten, vanwege het risico op claims van deelnemers die zich benadeeld voelen.

In de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel ligt de vraag nog open hoe dwingend de nieuwe regels worden. Ondernemingspensioenfondsen waar het heel goed gaat, zoals die van Shell of Unilever, hebben niet veel te winnen in een nieuw stelsel en willen de oude rechten van deelnemers niet aantasten. Voor de bedrijfstakpensioenfondsen is dat anders.

Hakken in het zand

Wortmann vreest dat zonder het verplicht invaren bepaalde sectoren de hakken in het zand zullen zetten en het ABP in twee delen uiteenvalt: zij die wel meegaan en zij die achterblijven. “Dat is echt heel ongewenst. Dat wordt nu te makkelijk weggewoven”, zegt Wortmann tegen PensioenPro.

Lees ook

‘Big bang: alle pensioenen tegelijk naar nieuw stelsel in 2027’

Onderscheid tussen fondsen

Volgens het pensioenvakblad wordt er onderhandeld over de mogelijkheid om deelname aan het nieuwe stelsel te verplichten voor bedrijfstakpensioenfondsen, maar de keuze vrij te laten voor ondernemingsfondsen.

Binnenkort duidelijkheid

Minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees is voornemens om half juni de Tweede Kamer te informeren over de uitwerking van het pensioenakkoord. Dan zou ook duidelijk moeten worden op welke manier in de toekomst de dekkingsgraad van de fondsen berekend moet worden.

Eerste publicatie door Bart van de Laak op 20 mei 2020

Een bestuur van een pensioenfonds dat wel ballen heeft ………..

1.8 Dashboard ABP, PFZW,PMT, PME & bpfBOUW K4 2019  Bron Cor Mol

19 maart 2020

De versie voor het 1e kwartaal 2020 treft u hier aan.

Deze bijdrage maakt onderdeel uit van de serie Pensioenen. [1]

Het jaar 2019 was voor de vijf bedrijfspensioenfondsen ABP, PFZW, PMT, PME en bpfBOUW weer eens een meer dan voortreffelijk jaar met een gemiddeld rendement van zo’n 17,6%. (2018: ≈ -1,3 %)

De vooruitzichten zijn echter minder rooskleurig als we het ABP mogen geloven die uitgaat van een verwachting, net als de andere grote beleggers, van een rendement van gemiddeld rond de 4%. Het opgelopen agio op de vastrentende waarden moet tenslotte ook eens over de looptijd van de vastrentende waarden worden afgeschreven. Maar 4% is nog steeds aanmerkelijk meer dan de 0,7-0,8 % rekenrente die het mallotige politieke Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen (FTK) voorschrijft en dat leidt tot dekkingsgraden die thans grofweg 30-40 % beneden de reële waarde liggen.

Een bestuur van een pensioenfonds dat wel ballen heeft zal proberen een zo reëel mogelijk beeld te schetsen aan zijn deelnemers uitgaande van een op lange termijn te behalen rendement met verschillende scenario’s. Een dergelijke opstelling zal veelal een getrouwer beeld geven dan de jaarrekening waar de accountant en de actuaris zijn handtekening onderzet. Lees verder