Korten pensioenen niet nodig.

Korten pensioenen niet nodig.

In de Volkskrant van maandag 25 augustus stond een artikel, waarin dhr. Dijsselbloem ons wijs wil maken dat er ‘toch een keer gekort moet worden’. De oorzaak van de slechte toestand van veel pensioenfondsen is een fabeltje. De vermogens van de pensioenfondsen zijn sinds 2008 met € 800 miljard gegroeid en bedragen nu meer dan € 1500 miljard. De ‘truck’ van minister Koolmees en zijn raadgever dhr. Knot van De Nederlandsche Bank ligt in het feit dat ze sjoemelen met de regels van de Pensioenwet. In artikel 126 van deze wet en ook in artikel 13 van de Europese pensioenrichtlijn (IORP II) staat beschreven dat zowel de premies als de pensioenuitkeringen naar ‘marktwaardering’ moeten worden berekend. Voor de premies doet de minister dat ook (2,8%), maar voor de uitkeringen rekent hij met een ‘marktrente’ van thans 0,8%. Marktrente is echter geheel iets anders dan marktwaardering. Hierdoor komt de dekkingsgraad beneden de 100%. Bij een rekenrente van 2,5% zou de dekkingsgraad op 140% uitkomen en kan er dus geïndexeerd worden. Ter vergelijking: in Duitsland is de rekenrente 3,2% en in België 2,7%. Binnenkort zal tegen de Staat een bodemprocedure worden gestart om dit onrecht boven water te krijgen.

Roelf Bakker

Boerakker