Nederland kiest massaal voor koopsompolis. Ezels zijn slimmer. Schuurman

Nieuw pensioenstelsel:  “Nederland kiest massaal voor koopsompolis. Ezels zijn slimmer”.  Frits Schuurman

Niet alleen juristen van de vakbonden en pensioenfondsen hebben gebrek aan kennis van  bestuursrecht. Dat geldt blijkbaar ook voor mr. Frank Elderson als directielid van DNB. Hij is onder meer verantwoordelijk voor integriteit en juridische zaken.

marktwaardering’. Dat vonden Trouw en de heersende politici wel prima. De zogenaamde onderzoeksjournalistiek van Trouw reageerde niet op mijn commentaar. De oppositie stak zijn kop in het zand. Van hetzelfde laken een pak toen roerganger Klaas Knot op 28-1-2018 in Buitenhof op NPO 1 beweerde dat de reserves van de pensioenfondsen door de crisis in 2008 zijn uitgehold en dat die uitholling van reserves zich nog steeds niet had hersteld.

Gezaghebbende lieden die Knot en Elderson. Want door niemand gecorrigeerd, terwijl de reserves bij het ABP van 216,5 in 2007 zakten tot 172,9 in 2008 en intussen waren gestegen tot 380 miljard in 2016.

Op 1-1-2020 was de stand zelfs 466 miljard. Corona heeft uiteraard roet in het eten gegooid maar een vermogensverdubbeling bij het ABP is er nog steeds. De pers weet alleen over ontoereikende dekkingsgraden te schrijven. Ontoereikend door Knot met zijn frauduleuze marktrente.

De heren Knot en Elderson – twee handen op een buik – zijn zelfs niet op basis van controleerbare uitlatingen tegengesproken. En de nieuwe directie-pion mevr. drs. Else Bos durft die herren blijkbaar ook niet aan. Als toezichthouder op pensioenfondsen blijft ze op de achtergrond. Monddood gemaakt tegen een zeer riant salaris? Wie weet.

Als we nog een dito Hoge Raad erbij zouden hebben, zou een militaire staatsgreep een passende reactie zijn naar mijn mening.

Ook heeft mr. Elderson op de website van PensioenPro op 2-1-2016 jongeren op een onfrisse manier tegen ouderen opgehitst. Zie punt 55 van mijn memo.

Ter illustratie:

https://www.dnb.nl/over-dnb/organisatie/directie/index.jsp

Als ik de foto’s van Knot en Elderson bekijk denk ik aan superioriteit die bezetters van weleer uitstraalden. Befehl ist Befehl. Iedereen is aan hen verantwoording verschuldigd. Zij aan niemand.

Pensioenfondsen en vakbonden liggen kronkelend aan hun voeten. Met de zegen van onze nationale Reichtstag en onder goedkeuring van de nationale pers. Naar het lichtend voorbeeld van De Telegraaf van 1940 – 1945.

De een werd ooit lid van de Joodse Raad, de ander nu lid van de raad van commissarissen van AEGON. Alles is op alles gezet om uitbaters van woekerpolissen respectabele partijen te laten blijven. Door ze te laten ontkomen aan strafvervolging, zoals Koolmees zich nu aan vervolging wegens ambtsmisdrijf ex artikel 355 WvS weet te onttrekken.

Nederland zou heel goed een Duitse provincie kunnen zijn merkte Maarten van Rossum vorig jaar op tijdens een bezoek aan een Duitse stad met zijn broer Vincent en zus Sis.

Daar zit meer in dan ik dacht.

Frits Schuurman