Interview Hans-Martin Don

In nummer 9 van “Ons”, het ledenblad van KBO-Brabant, staat een interview met Hans-Martin Don over de marktwerking in de zorg. Hans-Martin Don is lid van de 1e kamer voor de SP. Zoals wel bekend is de SP de partij die het initiatief genomen heeft voor een Nationaal ZorgFonds. Omdat Verontruste Ouderen ook bezorgd is over de huidige invulling van de zorg, wil zij dit interview graag met u delen, met dank aan KBO-Brabant voor de toestemming.

(Als u met de muis over het document gaat verschijnt er rechtsboven een icoon om het document schermbreed weer te geven.)