KBO-Brabant steunt Actiegroepen die voor ouderen opkomen

KBO Brabant Al geruime tijd zijn in het land diverse actiegroepen actief, die de belangen van de ouderen onder de aandacht brengen en ook de ouderen zelf meer bewust willen maken van hun mogelijkheden. Het betreft hier Verontruste Ouderen, Project Herstel van Onrecht en Ouderen in Opstand. Juist het feit dat de belangen van de senioren niet centraal maar door diverse groeperingen, die gescheiden van elkaar opereren en vaak op een nog te kleine schaal worden behartigd levert te weinig tegenwicht tegen de beslissingen van de overheid en de politiek. Het is de laatste jaren wel gebleken hoezeer de senioren worden getroffen door alle mogelijke maatregelen op het gebied van Zorg, Inkomen, waaronder belastingen en pensioenen, Huisvesting, Mobiliteit en Veiligheid. De ene maatregel is nog niet getroffen of de volgende dient zich al weer aan. De politiek schijnt de ouderen niet te herkennen in de huidige samenleving, alhoewel nu, in het licht van de komende verkiezingen, daar plotseling verandering in gaat optreden. Ze worden nu weer met naam en toenaam genoemd en ja hoor de beloftes komen er weer aan. Aan de andere kant wordt er voortdurend geroepen dat de Zorg onbetaalbaar wordt o.a. omdat we met zijn allen ouder worden, het klinkt bijna als een verwijt. De eigen bijdrage in de ziektekosten dreigt weer te worden verhoogd. Daarnaast hoor je bijna dagelijks dat kortingen op de pensioenen op afzienbare termijn onvermijdbaar zijn. Alle mogelijke “deskundigen” willen ons doen geloven dat de pensioenfondsen in grote problemen zitten en dat, als het zo door gaat, de reserves op zullen raken. De verzorgingstehuizen worden in een rap tempo gesloten of krijgen een andere bestemming en de ouderen moeten gewoon langer thuis blijven wonen. Dit wordt dan zo gepresenteerd alsof u daar allen al jaren op hebt aangedrongen. Ook hier gebruikt men het argument dat de Zorg onbetaalbaar wordt. De veel te hoge kosten van medicijnen en de topsalarissen van vele managers en bestuurders in de Zorg worden gemakshalve maar even buiten beschouwing gelaten. Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar wij, dat zijn de actiegroepen, zijn van mening dat het tijd is geworden om handelend op te treden. Daar waar de Ouderenverenigingen van vroeger uit als hoofdtaak hadden een prettige en zinvolle tijdsbesteding voor haar leden te verzorgen, hetgeen nog steeds door veel vrijwilligers met hart en ziel wordt gedaan, dienen zich nu meer en meer zaken aan die ook de aandacht van dezelfde ouderenorganisaties vragen, juist in het belang van hun leden.

Het doet ons als actiegroepen dan ook deugd dat we de volle steun van KBO-Brabant mogen ontvangen zowel op organisatorisch als op financieel gebied. Natuurlijk binnen grenzen. Op 15 september zijn we met 2 bussen naar Den Haag geweest en hebben daar een debat bijgewoond dat door 50+ was aangevraagd om kortingen op de pensioenen te voorkomen. Ook hebben we een petitie met deze strekking ingediend bij de Voorzitter van de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tevens hebben we goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met diverse politici te spreken en de zaak van de ouderen te bepleiten.

Op 28 september kwamen actievoerders uit het hele land bij elkaar in de Maaspoort in Den Bosch en waren we te gast bij KBO-Brabant. De bedoeling van deze dag was met de diverse mensen te bespreken welke zaken werkelijk van belang zijn voor ouderen maar ook voor de andere generaties in onze samenleving. Het werd een pittig en interessant debat, waaruit goede ideeën zijn voortgekomen, die nu verder zullen worden uitgewerkt. We zullen daarover binnenkort meer berichten. We hopen en verwachten dat meer ouderen zich achter onze doelstellingen zullen opstellen en ons willen informeren over zaken die we namens de ouderen aan de orde willen stellen. We verwijzen naar onze website onder : www.verontrusteouderen.nl U kunt ons ook volgen op onze Facebook pagina onder de naam Verontruste Ouderen. Let wel we vragen niets onredelijks. Integendeel, we eisen voor vol te worden aangezien en te worden gerespecteerd voor wat we aan deze samenleving hebben bijgedragen en nog steeds bijdragen.
Namens Verontruste Ouderen
Holke J.M.Flapper