Actiegroep ouderen in opstand

Ouderen in opstand
is een groep mensen rondom de gelijknamige facebookpagina.

Deze pagina wil ouderen en gepensioneerden een platform bieden, om:

  • Informatie met betrekking tot pensioenen en inkomens uit te wisselen;
  • Misstanden ten aanzien van ouderen op te sporen en aan de kaak te stellen;
  • Ideeën te verzamelen voor acties;
  • deze acties ook daadwerkelijk uit te voeren.

Iedereen kan zich bij deze pagina aanmelden. De leden zijn woonachtig in alle delen van het land.

Het doel is om in verschillende regio’s actiegroepen op te richten, die in ieder geval in de periode tot de verkiezingen regionaal en plaatselijk actie gaan voeren om de politiek duidelijk te maken dat voor ouderen de maat vol is.

De komende weken is Overijssel en het aanpalende deel van Gelderland aan de beurt. Daar hebben een aantal mensen elkaar inmiddels gevonden. Zij zijn bezig de groep verder uit te breiden. Wie daaraan mee wil doen kan zich aanmelden. En natuurlijk zijn mensen uit andere regio’s ook hartelijk welkom.

Aanmelden bij: