Over de mensen achter Verontruste Ouderen

Op donderdag 4 juni 2020 is de Verontruste Ouderen een nieuwe status: Stichting Verontruste Ouderen. In niet officiële publicaties gebruiken wij de korte naam.

De kern van Verontruste Ouderen wordt gevormd door een kleine groep ouderen die zich zoals heel veel ouderen ongerust maken over de huidige ontwikkelingen rond ouderen. Op de volgende pagina leest u meer over de doelstelling van VO.

VO wil geen anonieme organisatie zijn. Daarom stellen de mensen die de kern van VO vormen, zich hieronder voor:

Holke Flapper
gezicht
rol: Secretaris/penningmeester
bouwjaar: 1944
interesse: Pensioenen, Huisvesting, Zorg
aangesloten bij: Pensioenfonds ABNAmro Bank
social media:  ,  , 
achtergrond: Tot 1985 werkzaam bij de Amro bank, vestiging Amsterdam, afdelingsdirecteur van Business Promotions. Daarna advies, consultancy en bemiddelaar onroerend goed in Tsjechië en Slowakije. Tot 2020 adviseur van bureau Archisign in Helmond. Lid van Kringbestuur KBO-Brabant in Helmond, Burgercommissielid van het CDA in Helmond en oprichter van Senioren Brandevoort.

John Bakker
rol: Voorzitter
bouwjaar: 1939
interesse: Sport, landelijke politiek, pensioenbeleid
aangesloten bij: Pensioenfonds ABP
social media:
achtergrond: Studeerde Stedenbouwkunde aan de TH-Delft. Was werkzaam bij de Gemeente Leeuwarden als Hoofd Stedenbouw. Daarna als directeur van de Kunstijsbaan Leeuwarden, in dienst van de Stichting IJshal. Lange tijd actief geweest bij sportorganisaties. Hockeyclub Leeuwarden;  Bestuur Stichting en Trias Stichting IJshal waaronder oprichten van Schaatsschool; bestuur KNSB-sectie natuurijs; bestuur IJswegencentrale Leeuwarden; secretaris De Friesche IJsbond.
Wilma Berkhout
gezicht
rol: Lid
bouwjaar: 1956
interesse: fiscale zaken, pensioenen
aangesloten bij: Pensioenfonds ABP
social media:  , 
achtergrond: Belastinginspecteur bij de Belastingdienst, met veel managementfuncies. Van Mkb tot de Divisie Grote Ondernemingen, en in Zuid-Oost-Brabant vakbaas inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Na 2010 trainer bij Human Quality Management (gevestigd in Gent) o.a. leiderschapstrainingen. Was voorzitter ANBO afdeling Helmond, nu bestuurder van PVGE, afdeling Helmond. Daarnaast fiscalist voor alle ouderenbonden in VBOB verband.

Voor het overige probeert VO te bevorderen dat er overal in het land groepen van actieve ouderen gevormd worden, waarmee VO graag in overleg treedt en contact houdt. Op dit moment werkt VO al op op landelijk niveau samen met de actiegroep Ouderen in opstand.