De “verlossers” op pensioengebied…

Een bijdrage van één van onze actieve leden.

Ik had een droom.
Inwoners van Heerlen zagen met een slaperig hoofd op het dak van het ABP onverwacht een grote AEGON vlag wapperen. Dezelfde blauwwitte kleuren, maar ze lazen toch echt AEGON.

In de brievenbus lag een wakkere ochtendkrant. Hoofdartikel: “AEGON verlost ons van den boze”.
Iedereen zette de TV aan en men zag meteen een persconferentie.
Een glunderende minister Koolmees. Achter hem Knot in een streepjespak met extra brede strepen. Ook was Keizer – succesvol uitvaartondernemer – en ooit een prominente VVD bestuurder in beeld. Natuurlijk was er ook een woordvoerder van AEGON en zagen ze juichende jongeren van D66.

Er was een geheime deal tot stand gekomen. Bij het ABP was de dekkingsgraad in het eerste halfjaar van 2019 teruggelopen van 103,8 tot 95,3%. Ondanks een winst van € 43 miljard.
Er was nu een vermogen van € 442 miljard. En pensioenverplichtingen van maar liefst € 464 miljard op 1 juli 2019.

Koolmees verklaarde – ook namens de bonden – dat ze blij waren dat AEGON met gesloten beurzen het fonds had overgenomen. Ondanks die negatieve balanspositie!
De pensioenen zouden nu worden geïndexeerd. De premie werd op 75% van de pensioenuitgaven gehandhaafd, premieverhoging was van de baan. Alle toekomstige pensioenplannen gaat AEGON zonder meerkosten uitvoeren.

Uit dankbaarheid kregen ongeveer 250 personen van AEGON een nieuw te bouwen appartement ter waarde van € 1.000.000,– aangeboden. Ministers, kamerleden, wetenschappers, de top van DNB, onderzoeksjournalisten, directie van het ABP en vakbondsbestuurders. Goed voor de werkgelegenheid!
AEGON gaat het circuit in Zandvoort overdekken, de beste spelers voor AJAX aankopen en voor het songfestival uitpakken met een mega-paleis van een paar honderd miljoen. Ex-staatssecretaris Klijnsma krijgt een gouden tandem. Dijsselbloem een optrekje van € 10 miljoen plus een eredoctoraat.

Koolmees was ermee in zijn nopjes dat door iedereen geheim gehouden beschuldigingen over een onjuiste toepassing van de Pensioenwet nu definitief in de doofpot terecht zijn gekomen

De woordvoerder van AEGON kreeg de vraag of hij zich geen zorgen maakte. Dat was niet het geval. Het ABP had het eerste half jaar van 2019 een winst gemaakt van € 43 miljard. Niks mis mee en AEGON laat uitvoeringsorganisatie APG net als het ABP gewoon zijn gang gaan op beleggingsgebied.

AEGON mocht alle pensioenverplichtingen op de balans zetten voor € 297 miljard.
Dankzij een rekenrente van 3,65% die voor onbepaalde tijd werd gegarandeerd. De dekkingsgraad werd dus ineens 442/297 = 149%.

Na uitbetaling van € 20 miljard voor indexering en maatschappelijk dienstbetoon zakt de dekkingsgraad tot 442/297 = 142%. Dat is nog steeds ver boven de norm van 104,2%.

Er hoeft door AEGON maar een kwart van de pensioenverplichtingen uit vermogensrendement te worden opgebracht. Zo’n € 3 miljard per jaar. Met 6 tot 7% rendement over € 420 miljard worden de grote aandeelhouders van AEGON binnen de kortste keren miljardair. Zo krijgt Nederland net als Rusland zijn eigen oligarchen. Topsalarissen schieten de normen van Shell en Unilever voorbij.

Hoe kon ik zo dromen?
Afgelopen weekend kreeg ik een persbericht van de stichting pensioenbehoud en KBO-Brabant. Ze willen procederen tegen dreigende pensioenkortingen en het niet-indexeren van pensioen. Hopen succes te krijgen met de stelling dat sprake is van oneerlijke concurrentie. Pensioenfondsen moeten op dit moment rekenen met 0,8% rekenrente en verzekeringsmaatschappijen zoals AEGON met 3,65%.
Adviseur Dijsselbloem wil voor pensioenfondsen een nog lager rentepercentage als rekenrente.
Dat zou in allemaal strijd kunnen zijn met Europese richtlijnen. Wie weet.

In het persbericht wordt voorbij gegaan aan mijn stelling dat de minister in strijd handelt met de Pensioenwet. De werkelijkheid is helaas nog een graadje erger dan de droom. Ik heb even gekeken in de Europese richtlijn gekeken van 23-12-2016 die over pensioenfondsen gaat. En vond het een en ander in het Publicatieblad van de Europese Unie op de pagina’s L 354/41 en L 354/53.

In de considerans – overwegingen die ten grondslag liggen aan de richtlijn – wordt waarde gehecht aan een gelijk speelveld tussen binnenlandse en buitenlandse pensioenfondsen (zie punt 40). Daar is met marktrente niets van te merken. De omliggende landen hanteren veel hogere rekenrentes.

Maar nu komt het: Helemaal bont maakt ons coalitieregime het als ik kijk naar artikel 13 over de technische voorzieningen voor pensioenverplichtingen. Zie artikel 134, vierde lid sub b onder i), ii) en iii) van de Europese richtlijn (een scan is bijgevoegd). Samenvatting daarvan:
Bij de bepaling van prudente rentepercentages wordt (gebiedende bepaling) rekening gehouden met het rendement van de overeenkomstige activa van het pensioenfonds, en met de te verwachten beleggingsopbrengsten. Zo ook met marktrendementen van hoogwaardige obligaties. Of een combinatie van het een en ander.
Een kwestie van maatwerk dus zoals ik altijd heb beweerd. (En angstvallig is genegeerd).

Dat is een verfijning van de marktwaardering die in onze eigen Pensioenwet is voorgeschreven in artikel 126, tweede lid onder c. ‘
In mijn ingebrekestelling van minister Koolmees van 5-4-2019 staat het veronachtzamen daarvan centraal. In mijn memo ‘door wisseltruc geen marktwaardering’ heb ik de Europese richtlijn niet genoemd. Overtreding van de Pensioenwet had ik op 73 pagina’s wel aangetoond (dacht ik).

Wie weet begint nu het kwartje te vallen dat door Koolmees c.s. niet alleen de Pensioenwet maar ook de Europese richtlijn over pensioenen met voeten wordt getreden.

Dat is een vorm van overheidsbederf, corruptie die strafwaardig is in de zin van artikel 355 van het Wetboek van Strafrecht.

Dat een rekenrenteadviseur en prominent Europeaan als Dijsselbloem aan beide voorschriften voorbij is gegaan is niet alleen lachwekkend maar vooral schandelijk.
Ook de Algemene Rekenkamer en DNB hebben deze wetenschap onder de pet gehouden en een belangrijke bijdrage geleverd aan het misleiden van miljoenen gepensioneerden.

We hebben te maken met een grote mand vol rotte appels die elkaar hebben aangestoken en dito handlangers. Dit wijst op een sjoemelstaat zonder zelfreinigend vermogen in plaats van op een rechtsstaat.

Met een overdracht waarvan ik heb gedroomd zijn alle beren op de weg wel afgeschoten. Met de opgelegde lage rente wordt zo’n overdracht in feite uitgelokt en alle pensioenfondsen zouden ook nog eens in de rij gaan staan denk ik.
Een vergelijking met ‘bedrieglijke bankbreuk’ dringt zich op. Hoed u voor door de Heer getekenden!

FS 22-7-2019