De overheid houdt zich niet aan de Pensioenwet

Een bijdrage van Frits Schuurman verzonden aan Trouw.

De overheid houdt zich niet aan de Pensioenwet

Volgens de Pensioenwet moeten pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen op basis van marktwaardering berekenen. Vermogensrendement kan daarbij niet onder de mat worden geveegd. De overheid laat echter marktrente/swaprente voorschrijven. Sinds 1-4-2019 is die 1,1%. Bij marktrente blijft het hoge rendement van pensioenfondsen van gemiddeld 6 tot 7% buiten beeld.

Ook schrijft de Pensioenwet voor dat door werkgevers en werknemers een kostendekkende pensioenpremie wordt betaald. Sinds 2015 betaalt de overheid aan het ABP geen kostendekkende premie meer. Een deel van het vermogensrendement wordt nu wel bij premieberekening meegeteld. Daardoor kon de premie met zo’n 25% worden verlaagd.

Met een rekenrente van 2,8% heeft de overheid ongeveer € 10 miljard aan ‘gedempte premie’ bespaard.

Daarmee hadden de pensioenen van de gepensioneerde ambtenaren moeten worden geïndexeerd. Dit volgens een ministeriële toezegging bij privatisering van het ABP.

We zien hier bijwerkingen van een ‘coalitiestaat met zwijgcultuur’. Die schendt heimelijk de Pensioenwet, meet met twee maten en komt toezeggingen niet na. In een behoorlijke rechtsstaat gebeurt dit niet.

Waalre,  1 juni 2019

Frits Schuurman (voormalig hoofd arbeidsvoorwaarden van de gemeente Eindhoven)