Zelfstandig blijven wonen

Zelfstandig blijven wonen in een aangepaste woning
Sinds het opheffen van de verzorgingstehuizen en het credo van de regering dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen, weten we inmiddels, dat daar ook heel veel haken en ogen aan kunnen zitten. Naarmate de jaren vorderen kun je geconfronteerd worden met kwalen, zowel fysiek als geestelijk, en is het vaak nodig dat ook de woning hiervoor moet worden aangepast.

Persoonlijke omstandigheden
Uiteraard hangt dit helemaal af van de persoonlijke omstandigheden van de bewoner(s). Het gaat  dan bijvoorbeeld om:

  1. Hoe moet de voordeur worden opengedaan als de bewoner(s) daar zelf niet toe in staat is?
  2. Hoe kan de woning worden aangepast voor fysieke problemen bijv. door aanpassing van douche/bad, het aanbrengen van handvaten of meubels aanpassen aan fysieke beperkingen?

Advies van een veiligheidsadviseur
In Helmond woont een relatief groot aantal ouderen. Voor deze ouderen is het goed om te weten wat er allemaal mogelijk is over aanpassingen in de eigen woning. Wij gingen op bezoek in Geldrop bij Wim Nottelman, veiligheidsadviseur voor bedrijven en instellingen die uiteraard van dit soort zaken verstand heeft.

Iedere gemeente blijkt voor het aanpassingen van de woning een eigen beleid te hebben. Als goed voorbeeld nemen we drie Gemeenten in Noord-Brabant nl. Geldrop-Mierlo en Deurne. Deze laten hiervoor een zgn. woonscan maken aangepast aan de behoeften van de bewoner(s). Dit is lang niet overal in het land mogelijk. Wellicht kan dit artikel ertoe bijdragen dat ook andere gemeenten binnenkort ook mee willen doen en daarvoor een gelijksoortige procedure opstarten.

De woonscan is gericht op de volgende aspecten:

  1. De toegankelijkheid binnenshuis, bewegingsmogelijkheden met rollator en/of rolstoel; de veiligheid in huis met betrekking tot de keuken, badkamer, toilet en trappen.
  2. Hoe staat het met de valpreventie?
  3. Toegangsveiligheid: kun je vanuit je woning zien wie er voor je deur staat?
  4. Inbraakveiligheid: wat zijn de toegangsmogelijkheden voor hulpverleners?
  5. Veiligheid rondom de woning: zijn er paden en trappen buiten?

De mening van de bewoner
Tijdens de woonscan gaat de veiligheidsadviseur van de gemeente dieper in op details. Hierbij staat de mening van de bewoner hoe hij/zij de toekomstmogelijkheden ziet bovenaan. Gegevens en resultaten van de scan deelt de gemeente uiteraard alleen met de bewoner(s), want privacy staat hoog in het vaandel. De bewoner bepaalt tijdens de woonscan waar men in de woning mag rondkijken. Dit geldt ook voor de adviezen en hoe deze opgevolgd gaan worden. Deze adviezen zijn in twee Gemeenten in Noord-Brabant nl. Geldrop-Mierlo en Deurne geheel vrijblijvend.

Andere diensten voor ouderen
De Gemeente Geldrop / Mierlo biedt ouderen zelfs nog meer aan. De plaatselijke LEV klusdienst voert, tegen een geringe vergoeding van € 2,- per uur, de werkzaamheden op veiligheidsbeleid uit. Op dit moment betalen de gemeenten en Rabobanken de faciliteiten om deze woonscan uit te voeren en dit is dus t/m de rapportage gratis voor hun inwoners. De werkzaamheden die voortvloeien uit deze aanbevelingen en de daarbij behorende kosten van de klussers zijn voor rekening van de bewoner(s) zelf.
Via Brabant Breed kan, voor deze faciliteit, ook worden teruggevallen voor leden van KBO Brabant en dit jaar ook voor niet-leden.
Tenslotte hebben de gemeenten Geldrop-Mierlo en Deurne nog een zeer belangrijke tool voor ouderen aangeschaft: een zgn. kluskist. Hierin zitten essentiële demonstratie artikelen zoals  een camera, bel en sloten om de werking en het nut te kunnen demonstreren.

Oproep aan alle gemeenten in Nederland !
Hoe fantastisch zou het zijn als ook de Rabobanken en LEV groepen in andere gemeenten zich gaan aansluiten bij dit goede initiatief.

Dan zouden niet alleen de ouderen van Geldrop-Mierlo en Deurne een uitstekende zelfstandige en veilige woning  hebben maar alle ouderen in de rest van het land!

Marga Dobma