12 maart 2021 Webinar Pensioen en Wonen

Programma Webinar  12 maart

Georganiseerd door “CDA Senioren De Peel”

In samenwerking met

CDA-Seniorennetwerk Brabant, KBO-Brabant en Verontruste Ouderen

Datum:          12 maart 2021

Tijdstip:         13.30 – 16.15 uur

Moderator:  Ton Verlind ( Ton Verlind Media )

Programma: Via Zoom, link wordt verzonden na aanmelding

Sprekers / Inleiders

Pensioenen:            Drs. Rob. B.P. de Brouwer, Pensioendeskundige
Oud-Voorzitter Ned. Bond voor Pensioenbelangen.

Dhr. Manus van Oosterum,
Voorzitter bestuur Coöperatie EBCC

Gerlinde Smink,  Co-Founder Coöperatie EBCC
Inhoud regelingen

Ab Flipse: Financieel- en Claimexpert
Vz. Vereniging Woekerpolis

Wonen / Zorg         Inge van Dijk, Kandidaat CDA Tweede Kamer

Frans Stienen, Oud-wethouder CDA, Gemeente Helmond

Leo Bisschops, Voorzitter KBO-Brabant

Drs. Henk J. Geene, Adviseur voor Zorg

Start Zoom sessie: 13.30 uur

13.30 – 13.45          Inleiding door Moderator en vermelding Stellingen

13.45 –  14.45         Onderwerp Pensioenen door de 4 genoemde sprekers

14.45 – 15.00          Wisseling sprekers inleiders

15.00 – 16.00          Onderwerp Wonen / Zorg door de 4 genoemde sprekers

16.00 – 16.15          Evaluatie en Afsluiting door Moderator

 

Deelnemers kunnen een stelling inbrengen, deze dient tegelijk met de aanmelding te worden opgegeven om correcte beantwoording mogelijk te maken. Voor de behandeling / beantwoording hiervan wordt in het betreffende uur in overleg met de inleiders ruimte gemaakt.

 • Voor de aanmeldingen is een aparte mailbox ingericht .
 • Mail te richten aan: [email protected]
  Het is van belang dat in de correspondentie wordt vermeld:
  Deelname Webinar 12 maart”.
  Op basis van die tekst wordt de mail geselecteerd in de juiste mailbox .
  Aanmelder ontvangt een mail met daarin de link naar het Webinar

 

Aanvullende instructies en mededelingen

Aan de deelnemers zal worden gevraagd of ze een stelling willen inbrengen
Voor de behandeling / beantwoording hiervan moet in het betreffende uur in overleg met de inleiders ruimte worden gemaakt.

In beide groepen hebben de sprekers / inleiders onderling afgestemd  omtrent ieders inbreng. E.e.a. is met moderator afgestemd.

De technische verzorging van het geheel is in handen van KBO-Brabant en wel Mevr. Karen Roelofs-Vogel en Olaf Nouwens.
Contactgegevens staan vermeld op de overzichtslijst.

 • Er moet worden gekeken naar media aandacht.
 • Van het Webinar zal een podcast worden gemaakt zodat die later aan belangstellenden kan worden toegezonden.
 • Het is nu van groot belang bekendheid te geven aan dit Webinar in de netwerken van deelnemers en betrokkenen.
 • Voor de aanmeldingen is een aparte mailbox ingericht .
  Mails versturen aan : [email protected]
  Het is van belang dat in de correspondentie wordt vermeld:
  Deelname Webinar 12 maart”.
  Op basis van die tekst wordt de mail geselecteerd in de juiste mailbox .
  Aanmelder ontvangt een mail met daarin een link naar het Webinar.

Wie vragen op opmerkingen heeft wordt verzocht deze zo snel mogelijk te melden aan:                        Holke J.M.Flapper.
06 24392244
[email protected]
met vermelding : Deelname Webinar 12 maart

 

Helmond 4 maart 2021