Een zeer belangrijke waarschuwing van Herman Tjeenk Willink.

NRC 14 januari 2021.

Een zeer belangrijke waarschuwing van Herman Tjeenk Willink.

Hij waarschuwt voor de rol van de Kamer als medewetgever en dus ook verantwoordelijk voor wetten die desastreus zijn zoals ook de Participatiewet maar ik zeg (waarschijnlijk heeft Tjeenk Willink niet zoveel verstand van pensioenen anders zou hij dat ook benoemen) ook de Pensioenwet van 2007 en het nieuwe pensioenstelsel. De Tweede Kamer is medeverantwoordelijk maar laat lijdzaam die verantwoordelijkheid liggen en stemt met partijdiscipline de burger in de vernieling.

De Participatiewet en de Pensioenwetten oud en nieuw zorgen en gaan voor grote onrechtvaardigheden zorgen.

Ik roep met Tjeenk Willink alle Kamerleden op om de verantwoordelijkheid als medewetgever en VOLKSVERTEGENWOORDIGER te dragen en oog te hebben voor de burgers. Zij komen steeds meer in de knel. Nederland is geen bedrijf!!!!!

Tjeenk Willink: “Door de pet van controleur van het bestuur op te zetten wordt de rol van medewetgever naar de achtergrond geschoven. Als een volksvertegenwoordiger op die medeverantwoordelijkheid wordt gewezen, wordt de aandacht vaak verschoven naar de lacunes in de informatievoorziening van de zijde van het kabinet in de fase van het onderzoek. „Nederland is ziek”, roept een Kamerlid van een partij die steeds tegen elke verzachting van de strenge antifraude wetgeving heeft gestemd. Het is maar een voorbeeld. De grens met hypocrisie wordt zo wel erg dun.

De vraag of de Belastingdienst en de rechter eerder de wetgever hadden kunnen en moeten corrigeren is terecht (antwoord: ja), maar doet aan de hoofdverantwoordelijkheid van de wetgever niet af (IDEM BIJ DE TOEPASSING VAN DE PARTICIPATIEWET). De eigen rol van de Tweede Kamer wordt echter tot nu toe doelbewust buiten beeld gehouden. „De rol van de Tweede Kamer is geen onderdeel van de onderzoeksopdracht”, stelt de PoK. Er werden ook geen Kamerleden gehoord. De vraag waarom de Kamer als medewetgever niet ingreep is bij mijn weten tot nu toe niet gesteld. De vraag hoe het besef in de Kamer kan terugkeren dat wetgeving niet alleen een beleidsinstrument is maar ook rechtsvorming inhoudt, is tot nu toe niet opgekomen….

De Toeslagenaffaire toont aan wat er gebeurt als bij de wetgever beelden en sentimenten over feiten en waarden de overhand krijgen, het collectief geheugen gebrekkig is, de kennis van de grondregels van de democratische rechtsorde gering is en de politieke belangstelling voor de uitvoerbaarheid en de effecten van het beleid ontbreekt. Dan komen burgers in grote problemen en wordt de geloofwaardigheid van instituties, het parlement voorop, aangetast. Dáárover zou de discussie in de Kamer en binnen de politieke partijen moeten gaan. Anders gaat de uitholling van de democratische rechtsorde onverminderd door. Gebreken in het functioneren van de overheid zijn eerst en vooral gevolgen van politieke keuzen.”

 

nrc.nl

Kamer moet bij Toeslagen zelf in de spiegel kijken

Politieke verantwoordelijkheid: Nu aftreden van het kabinet om de Toesl