ZIJN DE REGELTJES, DOMOOR. Rob de Brouwer

HET ZIJN DE REGELTJES, DOMOOR!

04 JAN HET ZIJN DE REGELTJES, DOMOOR!   pensioenfeiten.nl

Geplaatst op 15:28h in Columns door robdebrouwer 13 Reactie’s

Vanmorgen, 4 januari 2021, luisterde ik zoals gewoonlijk naar de radio 1. Opnieuw kwam er een deskundige, ditmaal van adviesbureau Aon,  voorbij die een toelichting gaf op de toestand van de pensioenen in Nederland. De vraag was of er gekort moest worden. Gelukkig lijkt het erop dat de grote pensioenfondsen zoals Zorg en Welzijn en het ABP op 31 december 2020 een dekkingsgraad hadden van meer dan 90%. Daarmee voldoen zij aan de nieuwe normen die Minister Koolmees heeft vastgesteld in verband met de overgang naar een nieuw stelsel. Enige kleinere fondsen zullen wel moeten korten. Opnieuw begon mijn dag met chagrijn. Omdat het hele verhaal van te lage dekkingsgraden gewoon een gevolg is van verkeerde keuzes die De Nederlandsche Bank heeft gemaakt toen het Financiële Toetsingskader werd vastgesteld.

Laat ik de absurditeit van de huidige rekenregels nog eens illustreren, dit keer aan de hand van de financiële toestand van mijn eigen Pensioenfonds Hoogovens (SPH). In 2005, toen de oude Pensioen- en Spaarfondsenwet nog gold, met een zelf door het pensioenfonds gekozen rekenrente van maximaal 4% en als enige eis dat de dekkingsgraad 100% moest zijn, beschikte SPH over een vermogen van ruim €5 miljard. Dit vermogen diende voor de toekomstige uitkeringen aan 37.607 rechthebbenden. Per rechthebbende was € 141.037 beschikbaar. Volgens de geldende regels was de dekkingsgraad 137% en er kon gewoon worden geïndexeerd. Niemand maakte zich ernstige zorgen over de toekomst van SPH.

Eind 2020 beschikte SPH over een vermogen van ruim € 10 miljard, bij een aanzienlijk lager aantal rechthebbenden: 28.413. Het vermogen per rechthebbende is ruim €350.000, bijna 2,5 keer zoveel als in 2005. Maar vanwege de regels van de nieuwe Pensioenwet mag er niet worden geïndexeerd. Volgens de oude regels van de Pensioen- en Spaarfondsenwet was de dekkingsgraad meer dan 200%.

Mensen met gezond verstand concluderen dan dat de regels niet deugen.

Rob de Brouwer   4 januari 2021

13 REACTIE’S

AART WIERSMA

Geplaatst op 16:09h, 04 januari BEANTWOORDEN

Helemaal mee eens, een volledig juiste analyse Rob.
Een deel van Tweede Kamer leden in Den-Haag slaapt en een deel met minister Koolmees c.s. informeert bewust de belanghebbenden foutief

  • CARLOS

Geplaatst op 16:52h, 04 januari BEANTWOORDEN

Weer een mooie uitleg.
Meer vermogen op de bank maar we doen alsof we arm zijn.

 

G.M.H.STEENS

Geplaatst op 17:06h, 04 januari BEANTWOORDEN

Zou hier een politieke enquête zoals bij die toeslagen ook niet rechtvaardig zijn?

 

JOHN

Geplaatst op 19:12h, 04 januari BEANTWOORDEN

Stichting Pensioenbehoud stelt voor om een parlementaire ondervragingscommissie in te stellen voor de pensioenaffaire: https://www.stichtingpensioenbehoud.nl/nieuwsbrieven

PETER BAKKER

Geplaatst op 19:16h, 04 januari BEANTWOORDEN

Soms is het goed om te blijven slapen vooral als je daardoor slapend rijk word

H KEMPS

Geplaatst op 20:36h, 04 januari BEANTWOORDEN

De DNB wil kost wat kost zeer hoge pensioen reserves. Ook. regering wil dat. De hoge reserves worden ‘weggestreept’ tegen de hoge hypotheek schuld van Nederland. De overheid kan dan goedkoop lenen. Dus de 3mln gepensioneerden kunnen nog jaren wachten op prijscompensatie. Het is georganiseerde diefstal vanuit DNB en kabinet Rutte

FONS HASSELMAN

Geplaatst op 20:56h, 04 januari BEANTWOORDEN

Ik vind dat Rob steeds een duidelijke uitleg geeft over pensioenen. Ik blijf het vreemd vinden dat we niet in staat zijn om met alle gepensioneerden een vuist te maken. Het kan toch niet zo zijn dat anderen beslissen hoe het met de pensioenen gaat. Volgens Rob heeft er nog nooit zoveel geld in kas gezeten, maar indexeren, ho maar. Blij moeten zijn dat we niet gekort worden

WILLEM VAN HOUTEN

Geplaatst op 21:49h, 04 januari BEANTWOORDEN

Helaas gebeurt er nog steeds niet veel, behalve dat de media maar blijven roepen dat een aantal fondsen in gevaar is.
En nog steeds denken velen dat dat zo is.
Bedankt voor de heldere uitleg Rob de Brouwer

W.PRINSSE

Geplaatst op 22:29h, 04 januari BEANTWOORDEN

Voor de politiek is het een simpel gegeven. De pensioenpot is een gigantische schatkist waar naar hartelust uit gegraaid kan worden, mits men de regels naar de hand zet. Dat is wat er nu gaande is. Die gene die het inleggen zijn toch makke schapen. Ze laten zich, zonder protest, scheren.
Ja, ook ik.

ROBDEBROUWER

Geplaatst op 08:50h, 05 januari BEANTWOORDEN

De pot groeit door de foute rekenmethode. Maar gelukkig is het niet zo dat daar naar hartelust uit kan worden gegraaid. Zouden de pensioen worden geïndexeerd dan zouden de overeidsinkomsten veel groter zijn dan nu. Dat is het gekke: het huidige systeem is nadelig voor onze economie en voor de overheidsfinanciên.

CAS TUYN

Geplaatst op 09:24h, 05 januari BEANTWOORDEN

Ik heb berekend dat de overheid elk jaar 3 miljard kan verdienen aan inkomstenbelasting, als ze via een hogere rekenrente de ongeindexeerde pensioenen 20% verhogen.
http://breedprotesttegendepensioenroof.nl/hoekstra.html
Als ze de gemiste indexatie ook nog eenmalig vergoeden over die periode dan krijgt de overheid eenmalig 28 miljard erbij, ook weer via de inkomstenbelastingen. Als je 13 jaar tussen de 0 en 20% van je jaarpensioen misloppt, dan heb je totaal gemist: 13 jaar * (0 + 20) /2 * jouw jaarpensioen = 130% van je jaarpensioen.

Het enge aan de totale radiostilte over dit soort voorstellen doet mij vermoeden dat de overheid een plan heeft om veel meer van de pensioenpot in handen te krijgen, en deze voorstellen dus dus negeert omdat 3 miljard jaarlijks en 28 miljard incidenteel ten opzicht van hun plan ‘small change’ is.

JEAN NILWIK

Geplaatst op 07:59h, 05 januari BEANTWOORDEN

Er wordt veel geschreven over de onjuiste rekenrente, niet-indexeringen en goede dekkingsgraden. Toch is er geen enkele reaktie vanuit de politiek en media om ons nou eens te ondersteunen. We blijven maar roepen maar het heeft geen zin! Ons gelijk blijft achter de gordijnen.

PETER ROTGANS

Geplaatst op 08:42h, 05 januari BEANTWOORDEN

Met de pensioensector als geheel gaat het, ondanks de buffers en het daardoor kleinere rendement, goed. Als ik op https://statistiek.dnb.nl/dashboards/pensioenen/index.aspx kijk dan zie ik dat sinds het 3e kwartaal 2007 tot en met het 3e kwartaal 2020 het belegd pensioenvermogen met een factor 2,3 is toegenomen 10^(log(2,3)/13)=1,066 dus gemiddeld 6,6% per jaar meer. Met 2% inflatie had je dan na indexatie met 4% kunnen rekenen. Het vasthouden aan de rekenrente is politiek gebaseerd, ingegeven door het CPB, in samenwerking met Netspar. Ik krijg daar de indruk van dat ze als oplossing kiezen dat de energietransitie uit de pensioenfondsen geleend moet worden en dat de “winst voor de jongere generaties” voornamelijk uit een beter milieu gaat bestaan. De hele overgang naar een nieuw stelsel is bedoeld om de staatsleningen “betaalbaar” te houden. De jongeren houden daar wel een veel minder winstgevend pensioenstelsel aan over, maar dat was door de inbreng van Netspar te verwachten, want dan kunnen de pensioenverzekeraars beter concurreren. Het is natuurlijk doodzonde voor heel in loondienst werkend Nederland. Op een loonsom 300miljard (CBS2018) is 90 miljard inkomsten uit de pensioenfondsen een aardige aanvulling en de helft daarvan zomaar opgeven lijkt niet logisch. Een oplossing met rijke bejaarden met meer inkomstenbelasting lijkt dan opportuner. Lezen: https://www.cpb.nl/zorgen-om-morgen

HOLKE J.M FLAPPER

Geplaatst op 11:13h, 05 januari BEANTWOORDEN

Ben blij met dit duidelijke en korte verhaal. Al te vaak wordt er veel te ingewikkeld over gedaan waarschijnlijk met de bedoeling dat het gewone volk zich er niet mee gaat bemoeien zodat de Pensioenindustrie gewoon door kan gaan met graaien in de pot van een ander. Het is dus zaak dat we wakker worden en ons er tegen aan gaan bemoeien.

Je reactie wacht op moderatie

Link naar de blog van Rob de Brouwer

https://pensioenfeiten.nl/2021/01/04/het-zijn-de-regeltjes-domoor/?fbclid=IwAR22WZinribIWHbVKMgGf3m_vvuapfLjDJKiYYeTFDW8g5m2RTUwoV-t3Eg