Ook “ongekend onrecht” bij pensioenen. Wilma Berkhout

Ook “ongekend onrecht” bij pensioenen.

Op woensdag 16 december 2020 stuurt Koolmees een brief naar de Tweede Kamer met een zogenaamd ‘transitie-ftk” voor de overgangsperiode naar het nieuwe pensioenstelsel in 2026.

Koolmees en DNB dicteren hierin de private pensioenfondsen via de wetgever macht met wat er moet gebeuren.

Het lijkt haast of met name de deelnemers in het ABP (de overheid is de grootste werkgever) en PFZW (de zorg) met stoom en kokend water gekort moeten worden. Is het niet in 2021, dan wel in 2022, 2023 en 2024. In 2021 misschien al wel een paar procent. Het wordt een spannende dag met de oudejaarshandel van de beurzen voor hen met een ABP- en PFZW -pensioen op 31 december 2020.

En wee je gebeente als je als fonds niet meegaat in het nieuwe stelsel, zegt de brief. Dan mag je gekort worden met misschien wel 28 á 29 %.

Want het advies van de commissie Dijsselbloem van juni 2019 (onmiddellijk overgenomen toen door Koolmees en Knot) gaat eerst nog zorgen voor een dekkingsgraad verlaging van 15 % bij ABP en PFZW vóór 2025. Dat is dan nog gerekend ten opzichte van de huidige dekkingsgraad van 91,5 % en 91 % van resp. ABP en PFZW. Dus als die 15 % er in gaat hakken, komt je uit op dekkingsgraden van 76 %. Tja als je dan niet in tuig gaat als privaat pensioenfonds moet je korten ten opzichte van 104,3 %.

Dus óók voor werkenden in hun pensioenopbouw. Maar stel je voor dat er een hap van je pensioen van 28 % afgehaald wordt…..of van 15 á 20 % als je wel verplicht overgaat.

Vaste lasten worden steeds hoger. Denk alleen al aan huur. Het zal vele gepensioneerde leraren, politiemensen, militairen, verpleegkundigen (hoezo vitale beroepen, “losers” zijn het zou je haast cynisch denken, en eenmaal gepensioneerd: “dor hout” dat uw geld opeet bij elke nutteloze boterham die ze eten) richting armoedegrens kukelen. Dit is het gecreëerde beeld.
Maar al zal hun inkomen dan nog niet het minimum bereiken, je kunt niet ineens je leven qua vaste lasten omgooien. Zijn er ineens zoveel sociale huurwoningen om deze mensen op te vangen als ze uit hun huurhuis moeten of hun huis moeten verkopen als ze hun huidige woning niet meer kunnen betalen? Dat is nog maar één voorbeeld.

Dan te bedenken dat het ABP 482 miljard aan beleggingen heeft. Bijeengebracht door premies van de werknemers en gepensioneerden  en het rendement daarop. Dat bij 11 miljard aan premies en 12 miljard aan uitkeringen. Dat gaat nooit meer op.

Met een 2 % rekenrente (zeer prudent) stijgt de dekkingsgraad met 24 %. Dit zijn cijfers van het ABP.

De kinderopvangtoeslagaffaire laat zien dat de burger slechts een kostenpost van de “BV Nederland” is. Het pensioendossier zal laten zien dat je ook als pensioendeelnemer slechts een nummer bent dat achteloos wordt weggeschoven.

Het kan de regering niets schelen wat ze burgers aandoen. Alle krokodillentranen en harde woorden in het rapport deze dagen ten spijt. Dat is schijn, want geen fatsoenlijk journalist maakt zich druk over het stille drama wat zich in het pensioendossier gaat voltrekken.

De regering en DNB zijn slechts bezig de rijke heren (en een enkele dame) aan de Zuidas en in het pensioenindustrieel complex aan miljarden te helpen. Daar maken Rutte, Koolmees, Wiebes, Hoekstra en Knot zich druk om. Hoe kun je je daar als mens überhaupt toe zetten? Hoe kunnen ze dat over hun hart verkrijgen?

“Goldfinger, his heart is cold,” zong Shirley Bassey al.

Zijn onze ministers en Knot dan allemaal Goldfingers? Het heeft er de schijn van.

Deze mensen maken zich helemaal niet druk om uw pensioen. Het is nota bene uw eigen uitgesteld loon, waarvan de premie tot uw arbeidsvoorwaarden horen.

Het wordt u onbeschaamd afgepakt zonder dat de regering met zijn ogen knippert.

Ja, over 10 jaar staan ze met tranen in de ogen voor de bühne als zoveel mensen in de armoedeval gestort zijn en er een rapport is na de parlementaire enquête over de pensioenen. “Hoe hebben ze het kunnen laten gebeuren,” huichelen ze dan.

De Netspar mensen zullen minzaam glimlachen (zoals Renske Leijten donderdagavond 17 december 2020 tegen Jort Kelder zei). Kan hun wat schelen, zij zijn binnengelopen. Koolmees zit misschien wel in de derivatenhandel die het inflatierisico in het nieuw stelsel moeten afdekken. Een goudmijn dan……

En je zit verplicht in je pensioenregeling. Geen keuze. Dat deel van jouw salaris via een uitermate gewiekste methode met een strategieplan van 2002 helemaal geloodst naar de BV Nederland en de rijken. In 2002 moest op Financiën al berekend worden wat de gevolgen voor de pensioenen zouden zijn als de rente naar 0 zou gaan. Daarna hebben ze die rente in 2007 willens en wetens in de Pensioenwet van 2007 aangebracht. Ondersteund met rapporten met studies van DNB en Netspar over de effecten op de pensioenverplichtingen uit 2004 en 2005. De pensioencrisis werd toen gezaaid. Willens en wetens. De overheid was immers zijn officiële grip op de ABP-pensioenen kwijt na de privatisering van het ABP uit 1996.

Dan maar via de wetgever macht moet ergens iemand bij het pensioen industrieel complex en de lobby bij de overheid gedacht hebben.

Slaap rustig verder. Nu kan dat nog.

Wilma Berkhout,

Oud-belastinginspecteur en voorzitter van de Ledenraad van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen.