Dr Doom, op Facebook

Rob Tiller

Een bericht op facebook

ook bestemt voor de voorstemmers uit het LP: Briefje van Dr DOOM,

Beste Tuur,

Je hebt na lange tijd eindelijk geantwoord op een post die over ons pensioenstelsel gaat.

Het is een post die expliciet niet bedoeld is om de werking van ons stelsel

uit te leggen, iets wat je kennelijk niet door hebt gehad, aangezien je zo vast zit in je fase om letterlijk alles waar voorstanders mee komen te moeten weg verklaren dat je nu juist dat hebt gedaan. De bedoeling, en die was toch duidelijk genoeg, is om mensen te laten zien.

Het is ook de meest “onschuldige” post in de pensioendiscussie en nu juist deze is degene waarop je ingaat. Lijkt tactisch heel slim, want je laat zien dat je bereid bent om ergens op in te gaan. Is toch uiteindelijk wel een tikje doorzichtig. Want je laat de belangrijke dingen liggen. De brief van Koolmees bijvoorbeeld en wat hij daarin “inzichtelijk” maakt. Zo inzichtelijk als zwaar beslagen matglas. De analyse van het tweede kamer debat van 14 juli.

Ook de verslechteringen die dus gewoon door zijn gegaan probeer je weg te verklaren. Mja, er komen immers verkiezingen aan, en dan behoort het aanleggen van een stevig

mistveld tot het rijk der mogelijkheden. Net als het feit, en het is een vaststaand feit, het zijn immers je eigen woorden “er mag niet geïndexeerd worden, wij kunnen niets doen” waarmee je dus volledig met de pootjes omhoog het gegeven accepteert dat door de naar beneden gemanipuleerde rekenrente indexatie tot het rijk der totale onmogelijkheden behoort en zal blijven behoren. Rutte riep vorig jaar “wij hebben geen plan B”. Gelet op juist ONZE waanzinnige hoeveelheden geld is er zelfs niet eens een plan A nodig. Maar ja, jullie slikken immers iedere vorm van (R)overheidschantage. Wij weten samen dat het dit opgedrongen financiële toetsingskader rechtstreeks de oorzaak is dat men ons heeft kunnen vertellen dat het huidige stelsel onhoudbaar is. Met de AOW is precies hetzelfde gebeurd, door de doorgeslagen fiscalisatie en de grote bergen extra geld die er bij moeten heeft men ons uit kunnen leggen dat de AOW onbetaalbaar is geworden. Dit ondanks dat er de laatste jaren veel minder netto AOWers per jaar bijkomen dan zelfs voordat de grote geboortegolf uit WW2 met pensioen aan het gaan is. Iets wat bewijst dat we helemaal niet allemaal ouder worden, maar ook daar horen we jullie uiteraard geheel niet over. In beide gevallen veroorzaakt de ene leugen de andere, en jij beseft dit net zo goed als wij. Alleen heb je ervoor gekozen om daar met je Netspar pet op naar te kijken. En dus de leugen een leugen te laten zijn. Mhoah, even een paar noten op dat gegeven, want er moet natuurlijk wel degelijk het een en ander gebeuren. Er zullen er zijn die de reeks Zwarte Zwanen van de VPRO kennen, daarin bleek met wat voor ronduit criminele geldgraaipraktijken wij van

doen hebben als het gaat om de financiële cowboy’s die ons geld beleggen. Voorwaar, zelfs de gemiddelde maffiabaas is er een op het schoolplein spelende kleuter bij. De vakbonden hebben volgens sommigen toen de financiële crisis langskwam een letterlijk gigantische open kans laten liggen om dit onderwerp op de kaart te krijgen, iets wat gezien de toen heersende sentimenten over de financiële wereld toch wel een forse kans van slagen zou hebben gehad. Dit hebben de bonden echter volledig nagelaten. Net zoals eigenlijk het verdedigen van alle andere verslechteringen tav ons pensioen. Het volgende wat natuurlijk mis is, is de ronduit dictatoriale invloed van de heer Knot. Deze heeft de pensioenfondsbesturen in een totale en zwaar ijzeren greep. Een woord van een pensioenfondsbestuurder tegen Knot in en die is zijn riant betaalde baantje en toekomst kwijt. En hij is degene die als “toezichthouder” met dezelfde ijzeren greep ervoor zorgt dat die rekenrente zo laag blijft, en dat daar vooral niets mee mag gebeuren. Hier horen wij jullie ook al niet over. Oh, wacht, jawel, zie boven. Volgens de wet is het de Minister die de regels mag vaststellen. En dus niet de toezichthouder. Alleen, ook Koolmees hangt aan de touwtjes van marionettenspeler Knot, voor iedereen wel heel duidelijk zichtbaar. En dat je daar als bond en sociale gesprekspartner dus wel degelijk wat aan kan doen. Kijk maar naar de Fransen. Ik weet het “wij zijn niet zoals de Fransen” maar je moet er natuurlijk voor hoeden

dat je jezelf nog eens gaat voordoen als echte vakbond, want dan wordt je zoals de Fransen.

wij hebben per hoofd van de bevolking 2,4 kilo goud in onze pensioenpot, de Fransen nog geen 90 GRAM, en zij gaan gemiddeld 5 jaar eerder met pensioen en standaard geïndexeerd ook nog, idd je zou eens als de Fransen worden. Wie is hier nu gek, zij of wij? Het blijkt overigens dat er zelfs wettelijk is geregeld dat voor pensioenovereenkomsten op basis van een beschikbare premieregeling een rekenrente van TENMINSTE 4 % moet worden aangehouden, in volslagen tegenstelling tot wat de pensioenfondsen wordt toegestaan,

zij moeten zich straatarm rekenen. Buiten het aanpakken van het geld graaicircus op de achtergrond is dit natuurlijk wat er ook moet veranderen. Alle indexatieproblemen verdwijnen totaal met een voorzichtig realistische rekenrente. En er is uiteraard nog wat, iets wat het eigenlijk alleen maar nog onwaarschijnlijker maakt dat jullie zo maar even ja hebben gezegd. Het gaat het een en ander kosten, die overgang. De ramingen bedragen zo tussen de 60 en 100 miljard, en dat zijn de officiële. Iedereen in dit land weet inmiddels dat miljarden kostende overheidsprojectjes nogal eens de neiging hebben om met “lichte” kostenoverschrijdingen te maken te krijgen. Deze zijn toch meestal al gauw zo’n 200 tot 300%. ALLE eerdere megaprojecten echter vallen totaal in het niet bij deze operatie.

Indien wij hier met dezelfde kostenoverschrijdingen te maken krijgen zitten we al heel gauw

op 120 tot 200 miljard aan kosten. Loopt het uit de hand misschien zelfs 300 miljard.

Hebben wij een simpele vraag: Wie gaat dat betalen? Want als er een ding aan die hele deal volslagen onduidelijk is dan is het wel waar dat geld vandaan gaat komen. Kan ik je wel wat over zeggen: Gaat onze (R)overheid niet betalen. Dan gaat onze staatsschuld namelijk de ruimte in. Waar zit dat geld dan wel? Niet in ONZE pensioenpot.

Hoef ik verder geen woord aan vuil te maken niet? Maar goed, weer even terug naar jou. Je hebt heel tactisch op de minst risicovolle post geantwoord omdat je jezelf natuurlijk in een positie hebt gemanoeuvreerd waarin je godsonmogelijk nog je eigen pensioendeal kunt afvallen. En moet je dus uit hoofde daarvan letterlijk alle argumenten van de tegenstanders geloofwaardig zien weg te verklaren om niet je gezicht totaal en volledig te verliezen, voorzover dat nog kan natuurlijk. Het is natuurlijk ook volslagen toeval te noemen dat je net dat mooie Netspar baantje in de schoot geworpen kreeg net toen je vieze voorzitter van de FNV werd, en dat geheel toevallig net in een tijd dat de pensioendiscussie in een cruciaal tijdstip dreigde te belanden. Sinds jij deze beide baantjes hebt gekregen heeft de bond voor iedereen zichtbaar naadloos de Knot/Koolmees/Netspar agenda uitgevoerd.

Dat kon ook prima omdat ook Busker slechts bij de FNV zit om zijn nu heel zeker zeer riant betaalde toekomst veilig te stellen. Laten we dat toch nog maar even toelichten: Toen het nieuws over de verdere verlaging van de Rekenrente naar buiten kwam besloten jullie niet

zoals het een echte vakbond zou betamen om de stekker uit die deal te trekken, maar er werd besloten dat er vooral niet met de leden over gepraat mocht worden. Dat werd zelfs door het staatspropaganda bedrijf de NOS in het nieuws gebracht. Iedereen beseft wat het betekend voor de indexatie, jullie dus ook. Er werd zelfs ook al was totaal niets inhoudelijk bekend een positief stemadvies aan de leden gegeven. Er waren er genoeg die daar dus zijn ingetrapt. En het Ledenparlement “vergat” zijn echte rol: het controleren van de top. Bij de tweede stemming werd het duidelijk dat het gepeupel zich begon te roeren, dus vond Busker het nodig om zijn baantje “ter beschikking te stellen”. Een openlijke poging tot chantage dus. En weer trapte de meerderheid van het ledenparlement erin. Er moest en zou voorgestemd worden. En juist nu nadat de deal gesloten is vertrekt Busker naar zijn veilig gestelde en zeer vet betaalde toekomst. Netspar is het instituut wat de overheid adviseert over hoe men met ons pensioen om zou moeten gaan, en daarvan weten wij allemaal hoe dat zit. Niet best voor ons in ieder geval. Mja, wat is 20% gemiste indexatie nu helemaal?

Plus de nog aankomende kortingen. Het is ook het instituut met zo’n beetje de meeste dubbele petten op deze hele planeet, en ze zijn op geen enkele wijze verantwoording schuldig aan de kiezer. Hoog democratisch gehalte om het zo maar te zeggen. De geschiedenis heeft ons genoeg te vertellen hoe het met dubbele petten afloopt. Jij hebt samen met Busker en jullie volgelingen in het LP het Netspar “advies” bij de FNV uitstekend uitgevoerd bij het sluiten van die pensioendeal. Wij weten dus welke pet er op zat en zit.

Wij weten ook dat het zelden goed afloopt met de “slachtoffers” van die dubbele petten.

Heel anders dan met de dragers ervan, die genieten vrijwel allemaal van een goed tot zeer goed verzorgde en zorgeloze toekomst. Het ga je goed, “strijdmakker” voor een rechtvaardig pensioen voor iedereen.