Wetsvoorstel hervorming pensioenstelsel eind 2020 ter consultatie

Assurantie magazine 22-09-20220

Doorgezonden door George Kerstholt

Het wetsvoorstel voor hervorming van het pensioenstelsel wordt eind 2020 ter consultatie voorgelegd. De wetgeving gaat vervolgens in juni 2021 naar de Tweede Kamer. De beoogde ingangsdatum van die wetgeving is 2022.

Eerst zou de AOW-leeftijd sneller stijgen en daarna gekoppeld worden aan de levensverwachting. Dit is al in de eerste ronde van het Pensioenakkoord aangepast, de AOW-leeftijd blijft daardoor in 2020 en 2021 66 jaar en 4 maanden. In 2022 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden en komt in 2024 uit op 67 jaar.

Twee keer per jaar aangepast

Vanaf 2025 zou de AOW-leeftijd gekoppeld worden aan de gemiddelde levensverwachting: ieder jaar dat we gemiddeld langer leven, zou de AOW ook één jaar opschuiven. Dat wordt nu acht maanden. Vooral 60-plussers profiteren van deze aanpassingen. De hoogte van de AOW wordt twee keer per jaar aangepast.

Eind 2020 ter consultatie

Op Prinsjesdag werd bekend wanneer  het wetsvoorstel voor hervorming van het pensioenstelsel zijn route gaat afleggen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid legt het eind 2020 ter consultatie. De wetgeving gaat vervolgens in juni 2021 naar de Tweede Kamer. De beoogde ingangsdatum van die wetgeving is 2022.

Het idee is dat de overgang gefaseerd plaatsvindt tussen 2022 en 2026. Zo hebben werkgevers, werknemers en pensioenuitvoerders de tijd om alle wijzigingen te implementeren in hun eigen pensioenafspraken.

Premie leidend

Voor de pensioenopbouw zelf geldt een hele ingrijpende stelselwijziging. Vanaf 2022 wordt in het stelsel de premie leidend en wordt de premie voor alle leeftijdsgroepen gelijk. Nu is meestal het op te bouwen pensioen het uitgangspunt. De premie veert mee met onder andere je leeftijd, de levensverwachting en de economische omstandigheden. Straks is de premie leidend en veert de pensioenopbouw mee naar boven of naar beneden.

Loslaten solidariteit

Het huidige pensioenstelsel werkt met een stukje solidariteit: als je jong bent, betaal je eigenlijk te veel voor wat je opbouwt en als je ouder bent, betaal je te weinig. Door de overstap naar een pensioenstelsel met een gelijke premie voor iedereen, is er geen sprake meer van solidariteit in de premie. Het pensioenstelsel wordt daarmee  individueler ingericht. Je stort straks geld in je eigen pensioenpot. Het resultaat daarvan bepaalt hoe een pensioen van een individu er straks uit komt te zien.

Van: am signalen pensioen <[email protected]>
Verzonden: dinsdag 22 september 2020 16:01
Aan: [email protected]
Onderwerp: Internetconsultatie nieuw pensioenstelsel eind dit jaar online