Menno Snel per 31 augustus in Bestuur ABP

Menno Snel krijgt per 31 augustus een plaats in het bestuur van Pensioenfonds ABP. Geheel toevallig? Mevrouw Corien Wortmann, voorzitter van het bestuur, draagt sinds het besluit over Pensioenakkoord II duidelijk uit dat zij maar één weg ziet, de trein voor de uitwerking zo snel mogelijk in beweging zetten. Het zal geen sneltrein  worden. Minister Koolmees mikt op 2026. Dat proces mag Menno Snel nu gaan bewaken. ABP is het grootste pensioenfonds. En bovendien, dit verklaart de benoeming van Menno Snel, is de Overheid de grote werkgever die haar werkgeverspremie stort bij ABP, en komen ook werknemerspremies van alle ambtenaren in die zelfde ABP-pot. En de overheid wil graag overal vooraan zitten om elke verdachte beweging die in strijd is met HET GROTE PLAN van de minister, ogenblikkelijk te kunnen waarnemen. Er is geen ruimte voor dissidenten. Zowel in het bestuur van ABP ( Menno Snel) als in het Verantwoordingsorgaan (werkgevers en vakbondsleden) valt de stemming op voorhand al uit in het nadeel van gepensioneerden.

2020 08 26 John Bakker