Wetsvoorstel hervorming pensioenstelsel eind 2020 ter consultatie

Assurantie magazine 22-09-20220

Doorgezonden door George Kerstholt

Het wetsvoorstel voor hervorming van het pensioenstelsel wordt eind 2020 ter consultatie voorgelegd. De wetgeving gaat vervolgens in juni 2021 naar de Tweede Kamer. De beoogde ingangsdatum van die wetgeving is 2022.

Eerst zou de AOW-leeftijd sneller stijgen en daarna gekoppeld worden aan de levensverwachting. Dit is al in de eerste ronde van het Pensioenakkoord aangepast, de AOW-leeftijd blijft daardoor in 2020 en 2021 66 jaar en 4 maanden. In 2022 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden en komt in 2024 uit op 67 jaar.

Twee keer per jaar aangepast

Vanaf 2025 zou de AOW-leeftijd gekoppeld worden aan de gemiddelde levensverwachting: ieder jaar dat we gemiddeld langer leven, zou de AOW ook één jaar opschuiven. Dat wordt nu acht maanden. Vooral 60-plussers profiteren van deze aanpassingen. De hoogte van de AOW wordt twee keer per jaar aangepast.

Eind 2020 ter consultatie

Op Prinsjesdag werd bekend wanneer  het wetsvoorstel voor hervorming van het pensioenstelsel zijn route gaat afleggen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid legt het eind 2020 ter consultatie. De wetgeving gaat vervolgens in juni 2021 naar de Tweede Kamer. De beoogde ingangsdatum van die wetgeving is 2022.

Het idee is dat de overgang gefaseerd plaatsvindt tussen 2022 en 2026. Zo hebben werkgevers, werknemers en pensioenuitvoerders de tijd om alle wijzigingen te implementeren in hun eigen pensioenafspraken.

Premie leidend

Voor de pensioenopbouw zelf geldt een hele ingrijpende stelselwijziging. Vanaf 2022 wordt in het stelsel de premie leidend en wordt de premie voor alle leeftijdsgroepen gelijk. Nu is meestal het op te bouwen pensioen het uitgangspunt. De premie veert mee met onder andere je leeftijd, de levensverwachting en de economische omstandigheden. Straks is de premie leidend en veert de pensioenopbouw mee naar boven of naar beneden.

Loslaten solidariteit

Het huidige pensioenstelsel werkt met een stukje solidariteit: als je jong bent, betaal je eigenlijk te veel voor wat je opbouwt en als je ouder bent, betaal je te weinig. Door de overstap naar een pensioenstelsel met een gelijke premie voor iedereen, is er geen sprake meer van solidariteit in de premie. Het pensioenstelsel wordt daarmee  individueler ingericht. Je stort straks geld in je eigen pensioenpot. Het resultaat daarvan bepaalt hoe een pensioen van een individu er straks uit komt te zien.

Van: am signalen pensioen <[email protected]>
Verzonden: dinsdag 22 september 2020 16:01
Aan: [email protected]
Onderwerp: Internetconsultatie nieuw pensioenstelsel eind dit jaar online

 

Accountants verklaren dat kennelijk onware staten van stichtingen, waar zijn. Adri Brink, register accountant

Accountants verklaren dat kennelijk onware staten van stichtingen, waar zijn. Adri Brink, register accountant

24 09 2020 – Wat pensioenfondsen zich moeten aantrekken

Wat kennelijk niemand in Nederland door heeft, is dat accountants verklaren dat kennelijk onware staten van stichtingen, waar zijn. Dan praten we over de big 4 en de next 5.

Het Openbaar Ministerie dient te overwegen dat die organisaties verboden moeten worden verklaard ex artikel 2:20 lid 1 BW.

Al hun verbintenissen met hun klanten zijn dan met terugwerkende kracht nietig.

Dat is wat anders dan vernietigbaar.

Het gevolg is dat alle maten, alle rechtspersonen, hun echtgenotes alsmede de beleidsbepalers van die (rechts)personen deelnemer blijken te zijn geweest van een criminele organisatie ex artikel 140 Wetboek van Strafrecht.

Hun handelen cq niet handelen heeft geleid tot een aantal delicten.

A Het voorwaardelijk opzettelijk deelnemen aan het feitelijk op laten stellen door anderen van onware staten.

B Het voorwaardelijk opzettelijk deelnemen aan een poging (deels gelukt) tot het oplichten van weduwen en wezen, artikel 225 Wetboek van Strafrecht

C Idem, pensioengerechtigde mannen;

D Idem, door bestuurders van Stichtingen oplichten van bovengenoemden.

E Idem, flessentrekkerij ( dikke onkostenvergoeding)

F Idem, ambtelijke knevelarij door oudere semi-ambtenaren van de VOC, de toezichthouder van verzekeraars, stichtingen en andere rechtspersonen, met uitzondering van kerkgenootschappen ex artikel 2:2BW.

Interviews Corrie van Brenk – 50Plus met Martin van Rooijen en Rob de Brouwer

Onze ‘eigen’ experts over het pensioenakkoord

Binnen 50PLUS zijn er diverse mensen die veel kennis hebben van het pensioenstelsel. Onze ‘eigen’ deskundigen Martin van Rooijen en Rob de Brouwer geven hun mening over het nieuwe pensioenakkoord.

Binnen 50PLUS zijn er diverse mensen die veel kennis hebben van het pensioenstelsel. Zij hebben ook de voor- en nadelen van het nieuwe pensioenakkoord al goed bestudeerd. In gesprek met onze fractievoorzitter in de Tweede Kamer Corrie van Brenk geven zij hun mening over dat nieuwe akkoord.

https://youtu.be/tvcznqkNAq8

Senator Martin van Rooijen is wel de bekendste pensioendeskundige binnen 50PLUS. Tot aan zijn overstap naar de Tweede Kamer had Martin de portefeuille ‘Pensioen’ in de Tweede Kamerfractie onder zijn hoede. Martin diende een initiatiefwetsvoorstel in bedoeld om een tijdelijke bodem van 2 procent te leggen in de veel te lage rekenrente waarmee pensioenfondsen verplicht moeten rekenen. Daarmee zou voorkomen worden dat de pensioenen gekort moeten worden. Het wetsvoorstel werd in de Tweede Kamer weggestemd, maar zal door 50PLUS – met het oog op het pensioenakkoord – opnieuw ingediend worden.

Zeker ook geen onbekende is econoom en pensioenexpert Rob de Brouwer. De schrijver van het boek ‘21 mythes en onwaarheden over ons pensioen’ stond voor 50PLUS op de kieslijst voor zowel de Tweede als Eerste Kamer. Met Rob en met Martin spreekt Corrie van Brenk over het pensioenakkoord: bekijk beide video’s op deze pagina.

https://youtu.be/-dLHmoqD2hE

 

 

Nieuw pensioenstelsel is 3x niks. Hoed u voor leugenaars! Frits Bosch

Augustus 2020. Een scherp inzicht in wie er schaamteloos aan de touwtjes trekken, en aan ons pensioen. Vage beloften worden doorgeprikt door Frits Bosch.

Het nieuwe pensioenstelsel betekent: 1. beleggingsrisico’s komen bij deelnemers te liggen, zónder compensatie 2. deelnemers krijgen géén eigen pensioenpot met eigendom over ingelegd geld. 3. ‘invaren’ is schier onmogelijke opgave. Om het deelnemers dit stelsel toch door de strot te duwen wordt er gedaan alsof dit nieuwe stelsel het ei van Columbus is. Dat is het niet. Het is drie keer niks. Om het aan hoi polloi te verkopen wordt het omgeven door leugens: “u wordt niet meer gekort!” Dat klopt, als een zwerende vinger. Zo heet het niet meer, maar grote kans dat uw pensioeninkomen, zonder vangnet, holderdebolder omlaag gaat. Hoed u voor leugenaars. Lees verder