Wie staan er nog meer op de lijst van topverdieners in de zorg?

Hierbij een overzicht van topsalarissen van 50 Bestuurders in de Zorg, met vermelding van zowel hun salaris als de instelling waar ze werkzaam zijn, of mogelijk waren als ze na publicatie van baan veranderd mochten zijn.
Deze gegevens stammen van Actiz en FNV Zorg en Welzijn.

Van groot belang is het feit, dat ondanks wettelijke bepalingen, de mogelijkheden hiervan af te wijken maximaal zijn gebruikt. Dit zal ongetwijfeld ook van invloed zijn op de beperkte resultaten van de kostenbeheersing in de Zorg. Zolang mensen in deze posities menen meer te moeten verdienen dan de premier van dit land zal de bereidheid om een bijdrage in de kostenreductie te leveren beperkt zijn.

Mocht u of een van uw familieleden in een van deze instellingen verblijven, zou het interessant zijn te vernemen hoe het met de kwaliteit van de geleverde Zorg gesteld is. Ook is het interessant te weten of er voldoende verzorgenden aanwezig zijn.
Informatie hierover zien we graag tegemoet op:
[email protected]

Wie staan er nog meer op de lijst van topverdieners in de zorg?

(Bron: Actiz 50, FNV Zorg en Welzijn):

 1. Wander Blaauw, Zorgpartners Friesland: € 392.928
 2. Maarten de Bloois, Hanzeheerd, inclusief ontslagvergoeding: € 366.847
 3. Petra Groeneweg, Stichting ZorgBreed: inclusief ontslagvergoeding ruim € 371.069
 4. Lidy Hartemink, Zorgcombinatie Noorderboog, incl. ontslagvergoeding: € 313.417,-
 5. Eelco Damen, Cordaan: € 298.621
 6. Anton Zuure, Espria: € 296.040
 7. Ton van Overbeek, Careyn: € 282.549.
 8. Erik Kuik, Meriant (Zorggroep Alliade): € 271.080
 9. Martin de Bruijne, Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen: € 270.997
 10. Treffers, Alrijne Zorggroep (Rijnland Zorggroep): € 263.948
 11. L. Kauffeld, Espria: € 262.562
 12. C.D.Y.M Wolf-de Jonge (Ananz): € 259.675
 13. A.W.M. Brons, Stichting Groenhuysen: € 259.428
 14. J. Rutters, Ananz wonen-welzijn-zorg: € 258.797
 15. W. Meerdink, Espria: € 258.450 (schatting)
 16. Bergsma, STMG: € 256.000 (totaalinkomen inclusief ontslagvergoeding)
 17. Sterk, Orbis: € 252.827
 18. M. van der Linden, Frankelandgroep/Sint Luidinastichting: € 250.267
 19. B.J. van Soest, De Zorggroep: € 247.523
 20. G.J. de Koning, Frankelandgroep/Sint Luidinastichting: € 247.429
 21. L.A. Korver, Zorgpartners Friesland: € 247.238
 22. B.A. Letting, Zorgpartners Friesland: € 245.244
 23. J.M. Helgers, Stichting De Opbouw: € 241.000
 24. H.M. Meulemans, Zorggroep Elde: € 240.852 (incl. ontslagvergoeding)
 25. G. Mengerink, Carintreggeland: € 238.958
 26. H. Donkervoort, Zorgpartners Friesland: € 237.141
 27. J. van geest, Florence: € 236.040
 28. H.Meijerink, MeanderGroep: € 235.202
 29. L.L. Pelgrims, Stichting tante Louise-Vivensis: € 235.022
 30. C.S. Herfst, ZZG Zorggroep: € 233.789
 31. A.J. Janssen, Orbis Concern: € 233.728
 32. E.A. Goffin, Orbis Concern, Orbis Thuis: € 232.403
 33. J. Metske, Archipel: € 230.474
 34. H.J. Glint, WoonZorgzentra Haaglanden: € 230.425
 35. Veenstra, Zorggroep Hof en Hiem: € 230.224
 36. S. Siraa, Attent Zorg en Behandeling: € 229.905
 37. Kavelaar, Cardia, Hart voor Zorg: € 228.319 (totaalinkomen plus ontslagvergoeding))
 38. A. Bleijenberg, Pieter van Foreest: € 228.000
 39. Weermeijer, Alrijne Zorggroep: € 227.400
 40. van Dam, Amsta: € 224.798
 41. Stam, Thebe: € 224.195
 42. C.F.M. Straus, Argos Zorggroep: € 222.249
 43. W. Doop, Stichting Bronovo-Nebo: € 222.120
 44. H.W.P. Stienen, Zorggroep Almere: € 220.882
 45. C. Moerland, CuraMare € 220.627
 46. P. Ploegman, Stichting Proteion: € 219.978
 47. J.P.J.M Steerneman, Sevagram: € 219.927
 48. L. de Vries, Stichting De Zorgcircel: € 219.912
 49. W. Lindeman, Stichting Aafje: € 218.151
 50. G.J. Hanselaar, Stichting Pantein: € 217.882

Uw Zorg zal ons een zorg zijn

Is dit de juiste beschrijving van de feitelijke situatie of overdrijven we nu echt?
Natuurlijk moeten we om te beginnen onderscheid maken tussen de fantastische en hardwerkende “handen aan de bedden”, de verantwoordelijke bestuurders die achter de aan hen toevertrouwde medewerkers staan en er op toezien dat patiënten die zorg krijgen, die ze verdienen en de categorie managers en bestuurders, die tot het bureaucratische kamp moeten worden gerekend. Patiënten worden ondergeschikt gemaakt aan procedures en protocollen. Hoge salarissen zijn eerder regel dan uitzondering. Juist deze veel gehoorde klachten zorgen ervoor dat veel gemotiveerde medewerk(st)ers de zorg verlaten. Ook politici, die in de laatste jaren onder het mom van bezuinigen en vergroten van efficiency tienduizenden mensen uit de zorg hebben weggejaagd, mogen hopen dat tegen de tijd dat zij zelf zorg nodig hebben de door hen genomen maatregelen weer zullen zijn teruggedraaid en het enthousiasme en motivatie onder de medewerkers nog steeds aanwezig is.
Voortdurend wordt gesproken over de steeds toenemende kosten van de zorg waarbij het woord vergrijzing herhaaldelijk wordt gebruikt. Veel ouderen ervaren dit als een verwijt en regelmatig is er sprake van dat zij om die reden zorg mijden.
Daarom willen we ook eens de aandacht vestigen op een publiek geheim namelijk de abnormaal hoge salarissen en vergoedingen, die aan menig bestuurder in de Zorg worden betaald.
Hiermee zij niet gezegd dat zij het probleem vormen, maar wel dat zij hierbij een belangrijke rol spelen. – – – Trek uw eigen conclusies.- – –

TOPINKOMENS, VERMOGENS EN WINST IN DE ZORG

De 50 meest verdienende bestuurders in de ouderen- en thuiszorg verdienden in 2016 allemaal meer dan een minister (179.000 euro).

 • Wim Driessen van Zorggroep CuraMare uit Dirksland staat bovenaan: mede dankzij een ontslagvergoeding van €186.000 euro ontving hij in 2016 €  406.000 euro.
 • Het hoogste reguliere salaris ging naar bestuursvoorzitter Eelco Damen van de Amsterdamse zorgorganisatie Coraan. Hij verdiende in 2016 € 290.051 euro. Het personeelsbestand van deze zorgorganisatie daalde in 2016 met 16,7%
 • De Deventer zorggroep Solid keerde de hoogste ontslagvergoeding uit, aan bestuurder Ko Portengen. Die bedroeg, inclusief een loopbaantraject en loon tijdens ziekte € 272.326 euro.
 • 152 directeuren in de ouderenzorg verdienen meer dan een minister.
 • 34 Van de 468 onderzochte bestuurders verdienden in 2016 meer dan € 230.474 euro.
 • 152 Van de 468 bestuurders verdienden meer dan €178.000 euro

(Zie ook: AD, 10 juni 2017)

Werkgelegenheid zorg

65.000 werknemers in de zorg verloren in 2016 hun baan (CBS)

Toelichting:

Om de inkomens aan de top te begrenzen is de Wet Normering Topinkomens (WNT) ingevoerd. Vanaf 2014 geldt deze wet. Daarin worden de salarissen gemaximeerd tot 130% van het salaris van een minister. Eind 2014 is WNT2 aangenomen. Die wet zegt dat het maximuminkomen 100% van een ministerssalaris mag zijn. Dit is 178.000 euro.

De aanscherping had in 2015 moeten ingaan, maar is door minister Edith Schippers 1 jaar uitgesteld, omdat er onvoldoende voorbereidingstijd was om de wet door te voeren. Volgens de FNV weigeren zorgdirecteuren tot nu toe mee te werken aan de uitvoering van deze norm. “Grote wetten als de WMO 2015, maar ook de WLZ (Wet Langdurige Zorg, vervanger van de AWBZ) konden allemaal wel op 1 januari 2015 van kracht worden”.

Bron: Actiz50, FNV Zorg&Welzijn (10 juni 2017)

Zorgbestuurder houdt ‘graailoon’

Bestuurders in de ouderen- en thuiszorg hebben de laatste kans gepakt om hun topinkomens te behouden. In het laatste jaar voordat ze moeten inleveren is hun salaris niet gedaald. 

Koen Voskuil 10-06-17, 03:00 Laatste update: 08:17 

Dat blijkt uit de Actiz 50, een onderzoek van FNV naar de zorgjaarverslagen van 2016. De 50 meest verdienende bestuurders in de ouderen- en thuiszorg verdienden vorig jaar allemaal meer dan een minister (179.000 euro). Wim Driessen van Zorggroep CuraMare uit Dirksland spant de kroon: dankzij een ontslagvergoeding van 186.000 euro streek hij ruim 406.000 euro op. 

Het hoogste reguliere salaris ging naar bestuursvoorzitter Eelco Damen van de Amsterdamse zorgorganisatie Cordaan. Terwijl zijn personeelsbestand met 16,7 procent moest inkrimpen, verdiende hij vorig jaar 290.051 euro. Daarmee leverde hij 13 euro in ten opzichte van 2015.

Loopbaantraject

De Zwolse zorggroep Solis keerde de hoogste ontslagvergoeding uit, aan bestuurder Ko Portengen. Die bedroeg inclusief een loopbaantraject en loon tijdens ziekte 272.326 euro. In de toekomst mogen ontslagvergoedingen niet hoger zijn dan 75.000 euro.

Met de Wet Normering Topinkomens (WNT) probeert de overheid topsalarissen in (semi-) overheidsorganisaties te beteugelen. Uitgangspunt is dat niemand bij de overheid uiteindelijk meer mag verdienen dan een minister. De WNT kent een overgangsregeling, waardoor bestuurders tot en met 2016 hun oude topsalaris mochten behouden. Die overgangsregeling hebben vrijwel alle zorgbestuurders maximaal benut, zo blijkt uit de jaarverslagen.

Zorgmedewerkers moeten drie vakantiedagen inleveren. Als de top zich wel verrijkt, valt dat niet meer uit te leggen

Maureen van der Pligt, FNV

FNV betreurt het dat zorgbestuurders niet uit eigen beweging salaris hebben ingeleverd. ,,Bij veel zorginstellingen is personeel ontslagen en één op de twee mensen op de werkvloer klaagt over een te hoge werkdruk”, zegt vakbondsbestuurder Maureen van der Pligt. ,,Zorgmedewerkers moeten in de nieuwe CAO drie vakantiedagen inleveren. Als de top zich dan ondertussen wel verrijkt, valt dat niet meer uit te leggen.”

Bestuurders

Brancheorganisatie van zorgondernemers Actiz benadrukt dat alle zorgbestuurders zich aan de regels hebben gehouden. ,,Daar zijn we tevreden over”, zegt woordvoerder Evedien Tukkers. ,,Als brancheorganisatie bemoeien we ons niet met de vraag hoe de regels worden ingevuld. Dat is aan de bestuurders en hun Raad van Toezicht.”

Een enkele bestuurder blijkt wel uit eigen beweging geld te hebben ingeleverd. Zo stortte bestuurder Gert-Jan Waterink van stichting Zorgspectrum uit Nieuwegein ruim 52.000 euro van zijn ontslagvergoeding terug. Waterink stapte op vanwege een ‘reorganisatie van de topstructuur’ en gezondheidsproblemen. Hij kreeg een ontslagvergoeding van 146.500 euro mee. ,,Na mijn vertrek ben ik, tegen de verwachting in, grotendeels hersteld. Omdat ik als zelfstandige weer werkzaamheden kon oppakken, heb ik besloten een groot deel van mijn vergoeding terug te storten.”

Zorginstellingen

Elke organisatie moet een reserve hebben. Maar als je aan die eis voldoet, waarom dan nog meer geld wegzetten?

Maureen van der Pligt, FNV

In tijden van bezuinigingen en gedwongen ontslagen schreven zorginstellingen opnieuw miljoenen bij op hun rekening, blijkt ook uit het onderzoek. De Amsterdamse zorgorganisatie Amstelring sloot af met een positief jaarresultaat van 13,5 miljoen euro. Dat geld wordt aan de reserves toegevoegd. In totaal hebben ouderen- en thuiszorgorganisaties nu 4,1 miljard euro geparkeerd staan. Vakbondsbestuurder Van der Pligt vindt dat onbegrijpelijk: ,,Elke organisatie moet een bepaalde reserve hebben. Maar als je aan die eis voldoet, waarom zou je dan nog meer geld wegzetten? Dat geld is bedoeld om mensen te verzorgen.”

Gemiddeld besteden instellingen in de ouderen- en thuiszorg 71,2 procent van hun jaaromzet aan personeelskosten. Er zijn echter instellingen waar veel minder geld aan personeel wordt besteed. Zorginstelling Ludgerus spendeerde 34,1 procent van de jaaromzet aan haar werknemers. Dat is het laagste in de hele branche.

Interview Hans-Martin Don

In nummer 9 van “Ons”, het ledenblad van KBO-Brabant, staat een interview met Hans-Martin Don over de marktwerking in de zorg. Hans-Martin Don is lid van de 1e kamer voor de SP. Zoals wel bekend is de SP de partij die het initiatief genomen heeft voor een Nationaal ZorgFonds. Omdat Verontruste Ouderen ook bezorgd is over de huidige invulling van de zorg, wil zij dit interview graag met u delen, met dank aan KBO-Brabant voor de toestemming.

(Als u met de muis over het document gaat verschijnt er rechtsboven een icoon om het document schermbreed weer te geven.)