Geheimzinnigheid alom. Maar gezond boerenverstand laat zien dat gepensioneerden fors gekort gaan worden

29 april 2020 Wilma Berkhout-van Den Heuvel

Op 21 september 2018 sturen de vijf grootste pensioenfondsen van Nederland een open brief naar NRC.

Zij geven op dat moment aan dat er voor iedere 100 euro pensioen die zij de komende 70 jaar moeten uitkeren, vandaag (dus september 2018!) al meer dan 100 euro in kas is. “Om dan de pensioenen te moeten verlagen, druist tegen elk rechtvaardigheidsgevoel in.”

Op dit moment is er nog veel meer in kas (ondanks de corona in het eerste kwartaal van 2020) dan in september 2018.

De echte verplichtingen dalen door oversterfte als gevolg van corona, waardoor derhalve de pensioenfondsen sterftewinst maken.

Koolmees en Knot hebben nu nog meer haast het nieuwe stelsel er nu door te jassen. Liefst voor de zomer het plan en dan snel wetgeving. Mensen zijn immers met andere dingen bezig.

Geheimzinnigheid alom. Maar gezond boerenverstand laat zien dat gepensioneerden fors gekort gaan worden. Of bij overgang, of zij blijven in het oude systeem van de rekenregels (rekenrente). In beide gevallen worden hun pensioenen zeer fors naar beneden gebracht.

Het private pensioen wordt afgebroken terwijl er een onmetelijke hoeveelheid geld is. Genoeg voor alle generaties.

Zie elders in deze groep de vage antwoorden van Tuur Elzinga op mijn vragen naar aanleiding van zijn interview in Trouw op 28 april 2020.