Straks ook crisiscompensatie gepensioneerden?

PERSBERICHT

23 maart 2020 

Koepel Gepensioneerden: groot respect voor optreden kabinet Straks ook crisiscompensatie gepensioneerden

De Koepel Gepensioneerden heeft groot respect voor de wijze waarop het kabinet tot nu de coronacrisis heeft aangepakt. De beheersing van de sociale, economische en financiële gevolgen van de crisis vraagt om bestuurlijke moed en voortvarende maatregelen. De speciale aandacht, die het kabinet daarbij heeft voor de kwetsbare groep ouderen, wordt in hoge mate gewaardeerd.

Het kabinet heeft terecht per direct maatregelen afgekondigd om de financiële gevolgen van de corona crisis voor werknemers, ZZP’ers, Mkb’ers en grote bedrijven te verzachten. Daarmee wordt een inkomensval voor deze groepen zo veel mogelijk voorkomen. De Koepel Gepensioneerden wijst het kabinet op de inkomensgevolgen, die voor gepensioneerden kunnen optreden als het nieuwe pensioenstelsel aan het eind van het jaar nog niet is uitgewerkt. Vertraging hierin kan leiden tot (extra) korting op de pensioenen.

Compensatie gepensioneerden

Voor zover een korting op de pensioenen aan het eind van dit jaar het gevolg is van de coronacrisis, is ook voor gepensioneerden een crisis-compensatie op zijn plaats. De Koepel Gepensioneerden vraagt minister Koolmees per brief vooraf met de seniorenorganisaties te overleggen over zulke compensatiemaatregelen voordat deze een feit zijn.

De Koepel Gepensioneerden wijst de minister van Sociale Zaken er in de brief ook op, dat een groot aantal gepensioneerden, die succesvol behandeld worden tegen het coronavirus, ook na die behandeling nog langdurig of zelfs levenslang extra zorg nodig hebben. Ook voor de sociale en financiële gevolgen daarvan wordt aandacht van de minister gevraagd.

Noot voor de redactie:

  • Voor nadere toelichting zijn beschikbaar:

Co-voorzitter Jaap van der Spek        M: 06 – 22445140; E: jaapvdspek@planet.nl

Co-voorzitter Joep Schouten              M: 06 – 51837180; E: jjpschouten@planet.nl

 

De Koepel Gepensioneerden is de grootste seniorenorganisatie van Nederland en vertegenwoordigt direct bijna 300.000 gepensioneerden en indirect alle 3 miljoen gepensioneerden in ons land. Meer dan 150 organisaties van gepensioneerden zijn aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden, alsmede KBO-Brabant en de Federatie van

Algemene Senioren Verenigingen (FASv). Zie ook: www.koepelgepensioneerden.nl