Wat leverde u over 2016 in?

Dat ouderen ook in 2016 weer financiëel worden gekort is iedereen wel duidelijk. Maar niet altijd is duidelijk waardoor dit veroorzaakt wordt. Daarom geven we hieronder een lijst van oorzaken, door wie dit veroorzaakt werd, en wat de gevolgen zijn.
(Opm: de wijzigingen van juli 2016 zijn hierin nog niet verwerkt.)

Waar gaat het over? Door wie? Hoeveel eraf?
(in rood: erbij)
Bron Heeft invloed op / opmerking
onroerende zaak belasting gemeente (gemidd) 1,8% iexgeld via WOZ op huurwaarde forfait
huurverhoging
(10% sinds 2010)
rijksoverheid €450,- p.j. VO huur 2010: 600,-;
aftopping huurtoeslag 586,-
ouderentoeslag AOW vervalt rijksoverheid (max) €339,- p.p. iexgeld huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget
heffingskorting vroegpensioen vervalt rijksoverheid (max) €61,- p.p. iexgeld
premie basisverzekering ziektekosten verz (gemidd) €36,- p.p. iexgeld
eigen risico ziektekosten rijksoverheid €10,- p.p. iexgeld
vrijstelling vermogensbelasting rijksoverheid (max) €-37,- iexgeld
zorgtoeslag rijksoverheid €58,- p.p. geldenrecht
eigen bijdrage zorgkosten rijksoverheid (max) €381,- geldenrecht bijdrage Zvw stijgt van 4,85% naar 5,50%
energiebelasting energie rijksoverheid (gemidd) €160,- VO
AOW verhoging (bruto) rijksoverheid €-215,- p.p.p.j Plusonline
afvalstoffenheffing gemeente (gemidd) €4,- VO
houdbaarheidbijdrage
(Bos belasting)
rijksoverheid (max) €126,- p.j. financieel info nu geldt alleen voor AOWers geboren na 1-1-1946