Stichting PensioenBehoud, KBO-Brabant en VVG-PGB gaan juridische strijd aan met Nederlandse Staat over pensioenwetgeving

Beste vrienden en voorstanders van een goed en eerlijk pensioen.

Al geruime tijd hebben we als Verontruste Ouderen artikelen gepubliceerd over de gang van zaken rondom ons vaak tot in de hemel geprezen Pensioenstelsel.
Bij een eerste bijeenkomst in Den Bosch in november 2016 waren als sprekers aanwezig:  Ad Broere, Eric Smit, Martin van Rooijen en Rob de Brouwer en ca 150 geïnteresseerden. KBO-Brabant hostte deze bijeenkomst. Ook omroep Max gaf acte de présence

Sindsdien is er veel gebeurd en we mogen gerust stellen dat de ontwikkelingen niet positief te noemen zijn. Nog steeds worden we bedolven onder onbegrijpelijke argumenten met slechts één doel: de Pensioenen niet indexeren. Integendeel, er dreigen u zelfs kortingen. Wat hiervan de redenen ook mogen zijn, vast staat dat de gepensioneerden, waarvan er intussen vele zijn overleden, in tegenstelling tot hetgeen hen toegezegd was, namelijk een waardevast pensioen op basis van een percentage van het eindloon, nog steeds met ingewikkelde dooddoeners het bos in worden gestuurd. Voortdurend worden berichten en rapporten verspreid, die ons moeten doen geloven dat het slecht gaat met de Pensioenfondsen in ons land en dat kortingen helaas onvermijdelijk zullen zijn. Politieke partijen hebben zich door onkunde in het pak laten naaien, en hebben de bewering dat de ouderen de pensioenen van de jongeren opeten kritiekloos overgenomen. Zij vinden kennelijk de ouderen alleen in verkiezingstijd belangrijk genoeg om aandacht aan te besteden.

Juridische actie Stichting PensioenBehoud, KBO-Brabant en VVG-PGB

Dit heeft nu eindelijk geleid tot een gerichte juridische actie van De Stichting Pensioenbehoud , KBO-Brabant  en Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds PGB (VVG-PGB) (lees ook het persbericht). Het is nu van het grootste belang dat we deze actie massaal ondersteunen en ook financieel waar mogelijk een bijdrage leveren. Bedenk dat onze tegenstander, helaas onze eigen Overheid, hele diepe zakken, alle mogelijke “deskundigen” en alle tijd  heeft. Dat de Politiek zich vervolgens verbaasd over het feit dat de afstand tussen Burgers en diezelfde Politiek steeds groter is geworden, is tekenend voor het inlevingsvermogen van onze volksvertegenwoordigers, de goede uiteraard uitgezonderd.

Wij vragen u de actie van Stichting PensioenBehoud, seniorenvereniging KBO-Brabant en Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds PGB (VVG-PGB) actief te willen steunen door op alle vormen van media van uw steun te willen doen blijken en in uw netwerken hiervan blijk te geven.
Daarnaast verzoeken we u, waar mogelijk naar draagkracht, een financiële bijdrage te willen leveren.
Uw bijdrage kunt u storten door naar de volgende website te gaan, en daar de verdere instructies te volgen:

https://www.kbo-brabant.nl/donatiepensioenprocedure/

We hopen dat u massaal gehoor wilt geven aan deze oproep en zeggen u toe u van het verdere verloop op de hoogte te zullen houden.

Namens de Actiegroep Verontruste Ouderen hartelijk dank voor uw medewerking en bijdrage.

Holke J.M.Flapper.

N.b.: bedenk bij het doen van uw gift als financiële ondersteuning voor de juridische strijd dat KBO-Brabant, aan wie u formeel die gift doet, een ANBI-instelling is. Dit kan belastingvoordelen met zich meebrengen.