Nederlandse bond voor pensioenbelangen.

Van een van onze actieve leden ontvingen we onderstaande bijdrage die we u niet willen onthouden. Bedankt hiervoor, Wilma Berkhout

Op maandag 10 december 2018 had ik samen met Holke Flapper een gesprek met o.a. Willem Schuddeboom en Gerard Meijer, respectievelijk Voorzitter en Secretaris van de Nederlandse Bond Voor Pensioenbelangen.
De aanleiding voor het gesprek was de huidige situatie m.b.t. de pensioenen (het afketsen van een akkoord, de dreigende korting, de weigering en dus chantage van de regering om een ander stelsel op te dringen) en in meer algemene zin de steeds verder dalende koopkracht van de ouderen.
Koolmees negeerde de redelijke en haalbare eisen van KNVG en NVOG voor een fatsoenlijk pensioen, meebeslissen en draagvlak. Hoe nu verder is eigenlijk de vraag.
De Nederlandse Bond Voor Pensioenbelangen heeft ongeveer 5000 leden. Zij brengen een zeer interessant kwartaalmagazine uit, waar ook (lid) Rob de Brouwer (auteur “21 mythes en onwaarheden over uw pensioen”) in schrijft. Willem Schuddeboom is gepokt en gemazeld in (internationaal) pensioenland en van huis uit econometrist. Ook hij publiceert en procedeert wat af. Hij en Rob de Brouwer zijn zeer ingewijde lieden in de pensioenwereld en, die op een lijn zitten qua opvattingen. Gerard Meier is emeritus hoogleraar elektronica uit Delft. Hij is “beland” in pensioenland en een autodidact. Hij heeft een netwerk in FNV. Hij vertelde me toen hij door had wat er allemaal gebeurde en hoe de minister en DNB zich opstelden, hij dacht: “dit kan niet waar zijn.”
Maar ja, het is waar.
ik raakte onder de indruk van wat Willem Schuddeboom (met Rob de brouwer) en Gerard Meijer allemaal doen.
Zij hebben een strategie om stap voor stap met name op juridisch gebied zaken aan te pakken. Ik noem kort een voorbeeld.
De deelnemer heeft geen aanspraak op het pensioenfonds, maar is crediteur. De debiteur (het fonds) moet de crediteur goed informeren (bijvoorbeeld wat zijn premies en beleggingen echt waard zijn, dan zie je dat er veel geld bij het fonds achterblijft). Maar de UPO’s laten niets zien. Dat is in strijd met de wet. De bond gaat nu beginnen fondsen aan te pakken.
Op deze manier veroveren ze stap voor stap terrein op de misstanden. Zodanig dat niet meer door financieel belanghebbende partijen geframed kan worden dat ouderen pensioenen van jongeren opeten en ouderen rijk zijn. Met andere woorden nepnieuws wordt systematisch gelogenstraft met de juiste (juridische) feiten.
Dat is belangrijk want onze regering probeert de grip op de pensioenen te verstevigen. Minister Koolmees zei op 29 november 2018 in de Kamer dat hij in één keer de doorsneepremie voor werkenden gaat afschaffen en de daardoor ontstane tekorten financieren uit de dekkingsgraad van de fondsen. Dat betekent overheveling van pensioenvermogen dat in de loop van de jaren is opgebracht door gepensioneerden, naar de belegde middelen van de werkenden om de tekorten in hun toekomstige pensioenaanspraken te financieren. Het vervolg van de pensioenroof, derhalve. Mensen zien dat ze 40 jaar lang de goede premie hebben betaald, als jongere en als oudere werknemer. De dekkingsgraad zal dan macro 4% dalen en dat zal voor fondsen met veel ouderen misschien wel 10% zijn. Dat betekent dat de nieuwe indexatie in een nieuw stelsel helemaal verdampt. Dat wordt afgepakt doordat je mee moet gaan betalen via een lagere dekkingsgraad. Dat is de vierde manier om de ouderen via de dekkingsgraad te pakken. Je hebt de lage rekenrente van de ECB opgelegd als berekeningsinstrument door DNB, het verwachte rendement, de lage UFR en nu komt daar de doorsneeproblematiek bij. Dan worden gepensioneerden die 40 jaar de goede premie hebben betaald voor de vierde keer gepakt. Korting wordt dan nog waarschijnlijker en indexatie verdwijnt definitief van de horizon. Wij hebben derhalve als PVGE-Helmond in de afgelopen bestuursvergadering besloten een lidmaatschap bij deze bond te verwerven. Dat levert minstens het goede tijdschrift op en kunnen we de belangrijke artikelen van Willem Schuddeboom en Rob de Brouwer (die van de pensioenmiddag PVGE van 19 september 2018.) volgen. Om op onze beurt u als PVGE-leden goed te informeren. Daarbij als hulpmiddel om met goede en correcte informatie met onze mede ouderenbonden gericht oppositie te voeren tegen deze regering op het gebied van hun voor de meeste pensioendeelnemers desastreuse beleid en beleidsvoornemens.

Wilma Berkhout,
Voorzitter PVGE-Helmond