Aankondiging hoorzitting 2e kamer

Hieronder vindt u de
Aankondiging hoorzitting 2e kamer
over het standpunt “dat ook voor zachtere pensioenaanspraken de risicovrije rente moet gelden”.

U kunt hierbij op de publieke tribune aanwezig zijn, en Verontruste Ouderen roept u bij deze op om massaal aanwezig te zijn.