Organisatie uitwerking pensioenakkoord krijgt vorm

De uitwerking van het pensioenakkoord vindt plaats in vier overleglagen, met naast de stuurgroep een ‘escalatieoverleg’ en technische werkgroepen, meldt VCP. De vakcentrale heeft ook de namen van zijn vertegenwoordigers bekendgemaakt.

Het is de bedoeling dat de stuurgroep in september begint met de uitwerking van het pensioenakkoord, zo liet Sociale Zaken eerder deze maand weten. Het ministerie zei toen dat kabinet, werkgevers en werknemers ieder drie leden afvaardigen en dat er daarnaast vijf externe deskundigen meedoen. Over namen en proces wilde het ministerie verder niets kwijt. De VCP brengt nu meer duidelijkheid.

De vakcentrale meldt dat de uitwerking straks over vier schijven gaat, van technische werkgroepen via een voorbereidingsgroep naar de stuurgroep en tot slot het bestuurlijk overleg of ‘escalatieoverleg’ als ‘hoogste orgaan’. Lees verder

Fopnieuws en bestrijdingsmiddel

(Namens en van onze leden)

Er dreigen 8 miljoen gepensioneerden volgend jaar op hun pensioen te worden gekort werd op 18-7-2019 op NPO 1 beweerd. Oorzaak: de lage rente waarmee moet worden gerekend. Er is niks mis met het rendement van hier en daar meer dan 10% werd toch nog even genoemd.
Wie die lage marktrente heeft afgevuurd blijft onbesproken. Ook dat een verboden wapen is ingezet – markrente in plaats van marktwaardering – haalt het nieuws niet.
Die 8 miljoen gepensioneerden worden eigenlijk maar door 1 persoon vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Kiezers kiezen maar wat in het wilde weg, zonder hun belangen goed voor ogen te houden. Zoiets gebeurt wel meer.
Een strenge kloosterorde had ooit een abt die de monniken al jaren op een rantsoen van 4 sneetjes brood per dag had gezet. Ze moesten hard werken en wilden graag een sneetje extra. De abt was onvermurwbaar. De monniken gingen bidden tot God, of Hij hen van de abt zou willen verlossen. Hun gebed werd verhoord, de abt overleed. De nieuwe abt vond soberheid zo belangrijk dat hij het rantsoen terug bracht tot drie sneetjes brood per dag. De monniken gingen nu bidden tot God of ze de vorige weer terug zouden mogen krijgen.
Zo verloor de PvdA twee jaar geleden 75% van de Tweede Kamerzetels. Maar het opvolgend CDA vindt drie sneetjes brood voor de gepensioneerden niet onaanvaardbaar. Dus gaat de PvdA er in de verkiezingsprognoses weer op vooruit.

Lees verder

Voor een nieuwe rente en nieuw pensioenbeleid moeten we niet bij de politiek zijn, maar bij DNB

Een opinie-artikel van Jac. Kragt, toezichthouder en oud-bestuurder van pensioenfondsen
(Bron Financieel Dagblad)

Het is de bedoeling dat u volledig betaald krijgt als u met pensioen gaat. Tenminste, als daar tegen die tijd genoeg geld voor is. En trouwens ook alleen als daar in de tussentijd genoeg geld voor is.
Sinds het nieuwe pensioenakkoord mogen pensioenfondsen deze goedbedoelde, realistische inspanningsverplichting straks bij pensioengerechtigd Nederland op papier op de mat laten landen. Ik ben oprecht benieuwd naar de verwoording van deze zachte pensioenbelofte nieuwe stijl. Minder bot dan de mijne, hoop ik.
De erkenning dat pensioenaanspraken eerder wel van beton leken, maar dat in werkelijkheid niet zijn, is een goed punt in het nieuwe pensioen­akkoord. Het is eerlijk. En buffers zijn niet langer nodig. Want van wie zijn die eigenlijk? Opgeruimd staat netjes. De keerzijde is natuurlijk dat wanneer buffers negatief zijn, dat sneller moet worden goedgemaakt door de pensioenrechten te verminderen. Maar goed, dat is dan ook in overeenstemming met die zachtere belofte.
Lees verder

Het pensioenakkoord

Het pensioenakkoord (door Rob de Brouwer)

Na negen jaar onderhandelen is er dan eindelijk een pensioenakkoord.
Dit pensioenakkoord kent drie verschillende hoofdstukken, waarin drie belangrijke maatschappelijke vraagstukken worden beantwoord.
1. Wanneer gaan wij met pensioen in Nederland?
2. Hoe wordt het aanvullend pensioen georganiseerd?
3. Wie mag daarin participeren?

Jammer genoeg heeft de eerste vraag de meeste aandacht getrokken en wordt over de vragen 2 en 3 niet zo veel gesproken en geschreven. De AOW leeftijd blijft stijgen, zij het dat op korte termijn een periode van rust wordt ingelast. Maar uiteindelijk zal de AOW leeftijd blijven stijgen met de stijging van de levensverwachting. Dat gebeurt gelukkig niet een op een zoals tot nu toe het geval was, maar bij een jaar toename van de levensverwachting moet acht maanden langer worden doorgewerkt. Omdat dit voor zware beroepen onbevredigend is werd nog afgesproken dat men drie jaar eerder met pensioen kan en dat dit ook fiscaal gefaciliteerd wordt. Daarvoor moeten werkgevers wel een duit in het zakje doen anders wordt het resterende pensioen verwaarloosbaar klein. En gevreesd moet worden dat voor werkers in zware beroepen met een bovenmodaal inkomen geen oplossing wordt geboden. Bepalend voor de houding van de Regering in deze discussie is het principe van het houdbaarheidstekort. Het CPB kijkt daarbij 60 jaar vooruit en over die periode mogen geen extra uitgaven worden gedaan die het het evenwicht in de overheidsinkomsten en -uitgaven beïnvloeden. Vasthouden aan 66 jaar, zoals de inzet was van de FNV was, kostte volgens het CPB rond de 10 miljard Euro extra. Maar dat gaat ervan uit dat de verhoging van de AOW-uitkering zou zijn gekoppeld aan de groei van het nationaal inkomen. Verbon en anderen hebben aangetoond dat die koppeling er niet is geweest in het verleden en dat er ook geen aanwijzingen zijn dat een dergelijke groei in de toekomst kan worden verwacht. Ga je uit van de beperkte groei uit het verleden dan kan de schade beperkt blijven tot 2 miljard Euro. Het CPB en de Regering rekenen echter in het licht van het houdbaarheidsvraagstuk met zeer conservatieve uitgangspunten.

Lees verder

De grote ontvreemding

(een bijdrage van econoom en auteur Ad Broere)

De grote ontvreemding

De doorsneeproblematiek is het gevolg van het feit dat je in de eerste fase van je werkzame leven relatief veel en in de tweede fase relatief weinig premie betaalt voor je aanvullende pensioen. Immers, hoe jonger je bent hoe langer de ingelegde premies door de wereldvernaarde beleggingen van onze pensioenfondsen (door Goldman Sachs melkkoeien) genoemd, kunnen renderen, dus in waarde kunnen vermeerderen. Dat geeft je echter niet meer rechten als je in de eerste fase zit dan in de tweede fase van je werkzame leven. Bovendien worden veel mensen zzp’er in de tweede fase of raken ze hun baan kwijt.

Lees verder

De redelijke eisen van de FNV

Bestuur Pensioen & Management Geplaatst op 20-02-2019 Leonne Jansen

Eind november vorig jaar zijn de onderhandelingen over een nieuw pensioenakkoord tussen kabinet en SER mislukt. Na jaren van onderzoek, rapporten en langdurige onderhandelingen werd het duidelijk dat de standpunten te ver uit elkaar lagen. Ook wij waren zwaar teleurgesteld. Onze inzet was helder: een goed en tijdig pensioen voor alle werkenden. Want daar spreken onze leden ons op. Niet alleen over het pensioen dat ze via de werkgever opbouwen, maar juist ook de veel te snel stijgende AOW-leeftijd. Lees verder

De senior verbijt zich in machteloosheid

    • Maarten Schinkel

30 januari 2019

W esterse consumenten zijn beduidend minder optimistisch geworden: Volgens het CBS kelderde vorige week het Nederlandse vertrouwen, de

som van positieve en negatieve antwoorden op vragen over de economie, van 9 naar 1. Dat is nog net positief. In de rest van de eurozone is het al wat minder. En dinsdag bleek dat ook in de Verenigde Staten het vertrouwen sterk is gedaald. Lees verder

De GROTE pensioenleugen

Onderstaande stuk is ons toegestuurd door een van de verontruste ouderen.

Henk Vermoor 28 januari 2019

De grote pensioenleugen; er dreigen helemaal geen tekorten
Het zal niet voor het eerst zijn dat de overheid een greep doet in pensioenkassen
De Nederlandse pensioenfondsen hebben niet genoeg geld meer in kas om aan hun huidige en toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. De gemiddelde beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde over de laatste 12 maanden, is onder de 100 procent gedoken, meldt De Nederlandsche Bank op 26 juli 2016.
Zucht! De laatste jaren gaat er bijna geen maand voorbij of de onheilstijdingen over de pensioenen vliegen je om de oren. Is het niet De Nederlandsche Bank, dan wel de politiek of de directies van de pensioenfondsen, waarbij opvalt dat de bestuursvoorzitter van het ABP, Corien Wortmann-Kool wel erg vaak aan het woord komt, maar daarover straks meer.

Dreigende pensioentekorten worden niet onderbouwd
Wat in die pensioenoekazes opvalt is dat er nooit fatsoenlijk onderbouwd wordt waarom er pensioentekorten zullen optreden. Het blijft bij algemeenheden zoals: de dekkingsgraad is te laag, er is straks te weinig geld in kas om de pensioenen te betalen, het pensioen van jongeren komt in gevaar, meer vergrijzing en minder vergroening enz. Lees verder

Nederlandse bond voor pensioenbelangen.

Van een van onze actieve leden ontvingen we onderstaande bijdrage die we u niet willen onthouden. Bedankt hiervoor, Wilma Berkhout

Op maandag 10 december 2018 had ik samen met Holke Flapper een gesprek met o.a. Willem Schuddeboom en Gerard Meijer, respectievelijk Voorzitter en Secretaris van de Nederlandse Bond Voor Pensioenbelangen.
De aanleiding voor het gesprek was de huidige situatie m.b.t. de pensioenen (het afketsen van een akkoord, de dreigende korting, de weigering en dus chantage van de regering om een ander stelsel op te dringen) en in meer algemene zin de steeds verder dalende koopkracht van de ouderen.
Koolmees negeerde de redelijke en haalbare eisen van KNVG en NVOG voor een fatsoenlijk pensioen, meebeslissen en draagvlak. Hoe nu verder is eigenlijk de vraag.
Lees verder