Aankondiging hoorzitting 2e kamer

Hieronder vindt u de
Aankondiging hoorzitting 2e kamer
over het standpunt “dat ook voor zachtere pensioenaanspraken de risicovrije rente moet gelden”.

U kunt hierbij op de publieke tribune aanwezig zijn, en Verontruste Ouderen roept u bij deze op om massaal aanwezig te zijn.

VO ondersteunt initiatief FNV kaderleden

Recentelijk hebben ter zake kundige kaderleden van de FNV in een open brief aan de voorzitter Han Busker op om te stoppen met de onzinnige discussie over de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. Zoals zovele onderschrijven ook deze kaderleden dat het huidige stelsel een van de beste stelsels ter wereld is, en het dus de moeite waard is om voor het beheoud ervan te strijden. Deze open brief kunt u hier lezen:

Open brief aan de voorzitter van de FNV

Uiteraard is Verontruste Ouderen het van harte eens met deze kaderleden en met de inhoud van hun brief. Verontruste Ouderen steunt graag dit initiatief, en heeft daarom een verklaring op de betreffende site geplaatst.

Verontruste Ouderen feit of fictie?

Als gevolg van het feit dat de ouderen door een woud van negatieve maatregelen werden getroffen is een actiegroep opgericht onder de naam Verontruste Ouderen.
Verscheidene instanties variërend van Politieke Bestuurders, Pensioenfondsen, Zorgverzekeraars en Dienstverleners in de
Zorg om er maar enkele te noemen kwamen met de ene bezuinigingsmaatregel na de andere. Inmiddels is wel gebleken dat dit zeker niet het beoogde doel, een efficiëntere dienstverlening tegen lagere kosten, heeft opgeleverd, integendeel. Grote groepen gemotiveerde medewerkers werden ontslagen, waardoor de dienstverlening aan de vaak behoeftige cliënten, die nauwelijks tot enig verweer in staat waren, zwaar in de knel is gekomen, zo is inmiddels uit diverse onderzoeken en rapportages wel gebleken. Dat de pensioenen al jaren niet worden geïndexeerd zal inmiddels wel tot eenieder doorgedrongen zijn. Hierdoor is de koopkracht van velen onder druk komen te staan en heeft in veel gevallen tot probleemsituaties geleid. Probleem is echter hier iets tegen te ondernemen en wel met kans op concreet resultaat. Andere thema’s die door Verontruste Ouderen worden behandeld zijn: Passende en betaalbare Seniorenhuisvesting, Mobiliteit via taxi of openbaar vervoer en Veiligheid in en buiten de woning. Dit vraagt een behoorlijke inspanning om de vele berichten hierover te volgen en te selecteren op actualiteitswaarde. In de afgelopen periode hebben we regelmatig bepaalde nieuwsfeiten van commentaar voorzien en daarop kwamen vele reacties uit het hele land binnen. Maar we dienen ons goed te realiseren dat met reacties op sociale media en website alleen we er niet komen. Er zal fundamenteel iets moeten gaan veranderen in de keuzes die we maken. Als we een fatsoenlijke samenleving wensen met kansen voor iedereen en respect voor personen en meningen, zullen we actief mee moeten gaan doen aan het maatschappelijke verkeer en politieke besluitvorming. Want hoe we het ook wenden of keren, de uiteindelijke beslissingen zullen politiek gedragen moeten worden willen ze iets veranderen aan bestaande zaken die we onjuist vinden. Het is ons opgevallen, dat in veel reactie grote frustratie, ja zelfs woede doorklinkt. Veel mensen hebben blijk gegeven van het feit dat ze niet serieus worden genomen en voortdurend het kind van de rekening zijn. We hebben gedacht, dat de zorg voor onze generatie door de betreffende instanties en personen serieus zou worden genomen, maar komen steeds meer tot de overtuiging dat bij het nemen van besluiten andere prioriteiten en waarde oordelen gelden. Veel ouderen geven aan dat ze het gevoel hebben de samenleving tot last en het sluitstuk van de begroting te zijn. Om die reden roepen we u allen op hier actief mee bezig te zijn en deze negatieve spiraal te doorbreken. Voor zover u dit nog niet mocht doen vragen we u om deel te nemen aan het vrijwilligerswerk en een stukje van uw vrije tijd te besteden aan medeburgers die het nodig hebben. U zult er versteld van staan hoeveel genoegdoening dit u zal bieden. Geef uw mening over het bovenstaande en verspreid dit geluid in uw eigen omgeving.
Uiteraard staan we open voor uw ideeën en suggesties.

Helmond augustus 2017

Vragen aan volksvertegenwoordigers

Een van de actiemiddelen die Verontruste Ouderen gebruikt is het stellen van vragen aan volksvertegenwoordigers. We zullen vanaf nu regelmatig zo’n per email gestelde vraag hier publiceren.

Van: Holke Flapper
Datum: 21 juni 2017 om 12:26
Onderwerp: pensioenroof
Aan: “Dr. P.H. (Pieter) Omtzigt” <p.omtzigt@tweedekamer.nl>

Beste Pieter,

Zoals al eerder gezegd achten wij jou een van de weinige parlementariërs, die zich actief met de pensioenen bezig houdt en er met verstand van zaken over kan praten.
Weliswaar wordt ook door jou het echte probleem niet ter discussie gesteld, althans zeker niet voor iedereen zichtbaar. De rol van de ECB is duidelijk en niet door een Nederlands parlementslid te veranderen.

Wat zeker zo belangrijk is is de discussie omtrent de rekenrente, de dreigende kortingen, het uitblijven van indexering en de voortdurende stroom misleidende berichten die over het Nederlandse publiek worden uitgestort.
Je hebt destijds vragen gesteld aan staatssecretaris Klijnsma over de verdwenen pensioen miljarden.
Mogelijk kan het artikel dat onder ingevoegde link is te vinden een antwoord op die vraag zijn.
Wat ons verbaasd is dat deze kennis zeker in parlementaire kring bekend moet zijn en we vragen ons dan ook af of, gezien de pensioenroof onder CDA bewind plaatsvond, er hier sprake is van windowdressing.

https://cooperatiedevrijemedia.nl/2017/06/werkgevers-en-rijk-profiteren-van-gedoe-met-pensioenen/

Namens de Verontruste Ouderen:

​Holke J.M.Flapper

Publiek nationaal debat

 Op 26 november 2016 was het debat: “Stop de Pensioenafbraak”

Op 26 november 2016 heeft Verontruste Ouderen samen met de actiegroepen Project Herstel van Onrecht en Ouderen in Opstand en met ondersteuning van KBO-Brabant het publiek nationaal debat “Stop de Pensioenafbraak” georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst, onder leiding van Ton Verlind gingen de sprekers Rob de Brouwer, Ad Broere en Eric Smit met elkaar en het publiek in debat over de pensioenproblematiek. Het interessante debat is in één zin samen te vatten: er is geen pensioenproblematiek, er is alleen politieke onwil.

Pensioenfondsen zijn rijker dan ooit. Ze behalen al jaren rendementen van 6-7% op hun beleggingen. Als het pensioenfondsen toegestaan zou worden te rekenen met een opbrengst van slechts 2% dan kunnen pensioenen voor altijd uitgekeerd en geïndexeerd worden zonder dat pensioenfondsen in de problemen komen. Echter de politiek blokkeert dit, en laat het op dit dossier helemaal afweten.

De politiek liet het in overgrote meerderheid ook afweten bij dit debat. Van de regeringspartijen en gedoogpartijen was niemand aanwezig. Van de oppositiepartijen gaven slechts 50PLUS en SP acte de présence. In het 2e deel van het debat schoof Martin van Rooijen, senator voor 50PLUS en kandidaat voor de 2e kamer, zelfs mee aan achter de tafel om vanuit zijn deskundigheid commentaar te leveren.

Al met al een boeiend debat waar zeker een vervolg aan gegeven moet worden. Want met alleen dit debat is de strijd niet gestreden.

KBO-Brabant steunt Actiegroepen die voor ouderen opkomen

KBO Brabant Al geruime tijd zijn in het land diverse actiegroepen actief, die de belangen van de ouderen onder de aandacht brengen en ook de ouderen zelf meer bewust willen maken van hun mogelijkheden. Het betreft hier Verontruste Ouderen, Project Herstel van Onrecht en Ouderen in Opstand. Juist het feit dat de belangen van de senioren niet centraal maar door diverse groeperingen, die gescheiden van elkaar opereren en vaak op een nog te kleine schaal worden behartigd levert te weinig tegenwicht tegen de beslissingen van de overheid en de politiek.

Klik hier om het hele verhaal te lezen

Activiteiten van Verontruste Ouderen

Onder het menu item “Aktiviteit” zullen alle nieuwe activiteiten van Verontruste Ouderen aangekondigd worden. En houd deze pagina goed in de gaten, want in de nabije toekomst zullen de eerste publieke activiteiten aangekondigd worden.