Ja hoor wat een plan!

Geld lenen kost niks
Door  Fons Kockelmans 22 augustus 2019

Het verschil tussen Rutte II en Rutte III kon niet groter zijn. Het eerstgenoemde kabinet trad aan in tijden van crisis en bezuinigde zo’n 50 miljard om daar weer uit te komen. Maar Rutte III is – althans als we De Telegraaf mogen geloven – het tegenovergestelde van plan. Volgens de gezond-verstandskrant overweegt het kabinet om 50 miljard euro (of daaromtrent) te lenen. Het wil met dat bedrag een fonds vormen om de economie aan te jagen. Bijvoorbeeld door te investeren in openbaar vervoer en de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.

Geld lenen kost geld, maar op dit moment wel heel weinig. De rente op de kapitaalmarkt is immers extreem laag, en zelfs negatief. Dat betekent dat we aan een lening nog kunnen verdienen ook. Kortom: dit is dé kans.

Of het allemaal mag van Brussel weet ik niet, maar gezien onze gunstige overheidsfinanciën zal de EU ons wel niet het vuur aan de schenen willen leggen. Als Nederland 50 miljard extra leent is onze staatsschuld procentueel nog altijd een stuk lager dan die van Griekenland. Of van Italië. Of van België.

Wat zou hierop ons antwoord kunnen zijn?

Lees verder

Angst voor De Nederlandsche Bank kleurt discussie over pensioenen

Eerder al schonken we onder de titel “Pensioendiscussie giftig dossier” aandacht aan een posting van Ton Verlind, over de giftige rol die DNB speelt in de pensioendiscussie. In zijn nieuwe posting gaat Ton Verlind hier verder op door, en laat zien hoe DNB haar macht steeds verder uitbreidt tot in de directiekamers van de verschillende pensioenfondsen. Zo wordt gegarandeerd dat pensioenfondsen het woord spreken dat door DNB en onze regering wordt gepredikt. Lees via onderstaande link het vervolg over de rol van De Nederlandsche Bank:

Angst voor De Nederlandsche Bank kleurt discussie over pensioenen

Eigenaren bedachten schimmige bedrijfsstructuur om miljoenen uit PrivaZorg te halen

Opnieuw een schokkende onthulling van de onderzoekjournalisten van Follow The Money. Nu over een thuiszorgbedrijf PrivaZorg, dat door middel van allerlei schimmige constructies miljoenen euro’s, bedoeld voor de zorg, naar de privé-rekeningen van de eigenaren is doorgesluisd.

Lees het hele verhaal op de site van Follow the Money:

https://www.ftm.nl/artikelen/privazorg

Krijgen we nog iets te zeggen?

Dit is de vraag die de KNVG en NVOG zichzelf hardop stellen. Mogen we nog meepraten tijdens het proces dat moet leiden tot een verdere invulling van het pensioenakkoord? Het lijkt erop dat ouderen en hun pensioenen wel op het menu staan, maar dat zijzelf niet aan tafel zitten. De KNVG en NVOG blijven bezig om dit veranderd te krijgen.

Verontruste Ouderen biedt hen graag een podium om hun ongerustheid over de ontwikkelingen kenbaar te maken. Lees hier wat zij erover te zeggen hebben.

http://www.knvg.nl/nieuwsberichten/krijgen-we-nog-iets-te-zeggen.aspx

 

Pensioendiscussie giftig dossier

Onder deze titel heeft Ton Verlind een vlijmscherpe analyse gemaakt van wat er nu eigenlijk aan de hand is in het pensioendossier. En wat blijkt? Het is ook hier een kwestie van “ons ken ons”, of, zoals Ton het noemt, het “Young boys network”. Een clubje van mensen die het beleid bedenken, het zelf uitvoeren en ook weer controleren en evalueren. En die zich via de denktank Netspar door zichzelf laten adviseren.

Lees het hele schokkende verhaal op de site van Ton Verlind:

https://www.tonverlind.nl/pensioendiscussie-giftig-dossier/

Pensioenbestuurders denken aan hun eigen hachje….

Deze bijdrage van Ton Verlind uit 2017 heeft tot op heden nog niets aan actualiteitswaarde verloren. En dat laat zien dat de huidige regering met Koolmees voorop een geheel verkeerde richting is opgeslagen. Datzelfde bleek maar weer eens uit de laatste uitzending van Hollandse Zaken: Het failliet van het pensioenakkoord.

De bijdrage van Ton Verlind kunt u hieronder vinden:

Pensioenbestuurders denken aan hun eigen hachje….

Kafka en DNB; diverse video’s uit de serie van Cafe Weltschmerz

Voor hen die meer willen weten over achtergronden bij belangrijke beslissingen van Overheden, Financiële instellingen en bedrijven en Pensioenfondsen zijn onderstaande filmpjes mogelijk interessant.
Wij wensen u geen kijkplezier want vrolijk wordt je er niet van, maar wel willen we u deze informatie niet onthouden.

Kafka en DNB, deel 1 met Jan van Walsem

Jan van Walsem was bestuurder van het Pensioenfonds Schilders. Drie maanden voor zijn pensionering werd hij door De Nederlandse Bank gedwongen af te treden wegens onbehoorlijk gedrag. Tot vandaag werd hem niet duidelijk gemaakt, welke argumenten daar aan ten grondslag liggen. Een beroepsverbod. Als eerste verteld Jan van Walsem nu in alle openheid zijn verhaal.


Kafka en DNB, deel 2 met Pieter Lakeman

Erik de Vlieger praat met Pieter Lakeman over de inmenging van de Nederlandse Bank bij de pensioenfondsen. Deze wordt door diverse bronnen als intimiderend en chanterend ervaren. Bovendien lopen betrokken pensioenfondsen grote financiële risico’s door het dwingende beleid van de Nederlandse Bank. De Nederlandse Bank is uitgenodigd te reageren, telefonisch en per email. Ondanks de toezegging te reageren hebben wij niets meer van de bank gehoord.


Kafka en DNB, deel 3 met Arno Eijgenraam

“Het geweten van de Nederlandse Bank is in slaap gevallen!” Deze woorden komen uit de mond van Arno Eijgenraam. Tot in 2012 was hij actuaris binnen De Nederlandse Bank. Sindsdien zelfstandig actuaris, die zich inspant voor organisaties die door het huidige beleid van De Nederlandse bank in conflict raken. De uitspraken door Jan van Walsem en Pieter Lakeman, in de twee eerdere interviews over dit onderwerp met Erik de Vlieger, worden door Eijgenraam volmondig beaamd. “De Nederlandse Bank maakt gebruik van verouderde modellen en ze weten dit ook”, aldus Eijgenraam. “De kans dat er op langlopende obligaties rendement gehaald kan worden, is volgens de actuaris nagenoeg uitgesloten. Dat er bewust gebruik gemaakt wordt van verouderde rekenmodellen, komt volgens Eijgenraam door het ontbreken van nieuwe modellen die recht doen aan de veranderde economische omstandigheden. “Het huidige rekenmodel is gebaseerd op de veronderstelling dat de kans dat de rente over tien jaar hoger is net zo groot is als de kans dat deze lager is. Die veronderstelling is binnen de huidige ontwikkelingen al een tijd lang niet meer reëel. De kans dat de rente over tien jaar lager is moet worden uitgesloten.” De uitspraak van Eijgenraam bevestigt dat de langlopende obligatieleningen waar De Nederlandse Bank Pensioenfondsen toe verplicht, in enkele jaren tot zeer grote verliezen zullen leiden met negatieve consequenties voor de toekomstige pensioenuitkeringen.


Pieter Lakeman en Marja Jansen; DNB, onzorgvuldig, onbehoorlijk bestuur!

De geschiktheidstoets van DNB Marja Jansen is psychologe en loopbaan coach en al sinds dertig jaar projectmatig samenwerkend met Pieter Lakeman (SOBI). Dit gesprek met Pieter Lakeman heeft de intimiderende en denigrerende werkwijze van de Nederlandse Bank bij het beoordelen en afserveren van bestuurders als onderwerp. Marja Jansen heeft onderzoek gedaan naar de handelswijze van De Nederlandse Bank en concludeert dat de toets zowel de theorie als de uitwerking er van, zelf de toets van goed bestuur niet doorstaan. Wat wij in een eerder interview van Erik de Vlieger met Jan van Walsem begrepen blijkt een feit. Binnen het onderzoektraject maakt DNB gebruik van stagiaires die inhoudelijk betrokken zijn bij de Administratieve verwerking van de documenten en actief aanwezig bij de gesprekken met die bestuurders. Voor de betrokkenen een pijnlijk denigrerende ervaring. In dit gesprek komt ook de procedure van DNB aan de orde. De wijze waarop de bank over haar onderzoek en conclusies informeert en de mogelijkheden om in beroep te gaan.

 

De “verlossers” op pensioengebied…

Een bijdrage van één van onze actieve leden.

Ik had een droom.
Inwoners van Heerlen zagen met een slaperig hoofd op het dak van het ABP onverwacht een grote AEGON vlag wapperen. Dezelfde blauwwitte kleuren, maar ze lazen toch echt AEGON.

In de brievenbus lag een wakkere ochtendkrant. Hoofdartikel: “AEGON verlost ons van den boze”.
Iedereen zette de TV aan en men zag meteen een persconferentie.
Een glunderende minister Koolmees. Achter hem Knot in een streepjespak met extra brede strepen. Ook was Keizer – succesvol uitvaartondernemer – en ooit een prominente VVD bestuurder in beeld. Natuurlijk was er ook een woordvoerder van AEGON en zagen ze juichende jongeren van D66.

Er was een geheime deal tot stand gekomen. Bij het ABP was de dekkingsgraad in het eerste halfjaar van 2019 teruggelopen van 103,8 tot 95,3%. Ondanks een winst van € 43 miljard.
Er was nu een vermogen van € 442 miljard. En pensioenverplichtingen van maar liefst € 464 miljard op 1 juli 2019.

Lees verder

Stichting PensioenBehoud, KBO-Brabant en VVG-PGB gaan juridische strijd aan met Nederlandse Staat over pensioenwetgeving

Beste vrienden en voorstanders van een goed en eerlijk pensioen.

Al geruime tijd hebben we als Verontruste Ouderen artikelen gepubliceerd over de gang van zaken rondom ons vaak tot in de hemel geprezen Pensioenstelsel.
Bij een eerste bijeenkomst in Den Bosch in november 2016 waren als sprekers aanwezig:  Ad Broere, Eric Smit, Martin van Rooijen en Rob de Brouwer en ca 150 geïnteresseerden. KBO-Brabant hostte deze bijeenkomst. Ook omroep Max gaf acte de présence

Sindsdien is er veel gebeurd en we mogen gerust stellen dat de ontwikkelingen niet positief te noemen zijn. Nog steeds worden we bedolven onder onbegrijpelijke argumenten met slechts één doel: de Pensioenen niet indexeren. Integendeel, er dreigen u zelfs kortingen. Wat hiervan de redenen ook mogen zijn, vast staat dat de gepensioneerden, waarvan er intussen vele zijn overleden, in tegenstelling tot hetgeen hen toegezegd was, namelijk een waardevast pensioen op basis van een percentage van het eindloon, nog steeds met ingewikkelde dooddoeners het bos in worden gestuurd. Voortdurend worden berichten en rapporten verspreid, die ons moeten doen geloven dat het slecht gaat met de Pensioenfondsen in ons land en dat kortingen helaas onvermijdelijk zullen zijn. Politieke partijen hebben zich door onkunde in het pak laten naaien, en hebben de bewering dat de ouderen de pensioenen van de jongeren opeten kritiekloos overgenomen. Zij vinden kennelijk de ouderen alleen in verkiezingstijd belangrijk genoeg om aandacht aan te besteden.

Juridische actie Stichting PensioenBehoud, KBO-Brabant en VVG-PGB

Dit heeft nu eindelijk geleid tot een gerichte juridische actie van De Stichting Pensioenbehoud , KBO-Brabant  en Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds PGB (VVG-PGB) (lees ook het persbericht). Het is nu van het grootste belang dat we deze actie massaal ondersteunen en ook financieel waar mogelijk een bijdrage leveren. Bedenk dat onze tegenstander, helaas onze eigen Overheid, hele diepe zakken, alle mogelijke “deskundigen” en alle tijd  heeft. Dat de Politiek zich vervolgens verbaasd over het feit dat de afstand tussen Burgers en diezelfde Politiek steeds groter is geworden, is tekenend voor het inlevingsvermogen van onze volksvertegenwoordigers, de goede uiteraard uitgezonderd.

Wij vragen u de actie van Stichting PensioenBehoud, seniorenvereniging KBO-Brabant en Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds PGB (VVG-PGB) actief te willen steunen door op alle vormen van media van uw steun te willen doen blijken en in uw netwerken hiervan blijk te geven.
Daarnaast verzoeken we u, waar mogelijk naar draagkracht, een financiële bijdrage te willen leveren.
Uw bijdrage kunt u storten door naar de volgende website te gaan, en daar de verdere instructies te volgen:

https://www.kbo-brabant.nl/donatiepensioenprocedure/

We hopen dat u massaal gehoor wilt geven aan deze oproep en zeggen u toe u van het verdere verloop op de hoogte te zullen houden.

Namens de Actiegroep Verontruste Ouderen hartelijk dank voor uw medewerking en bijdrage.

Holke J.M.Flapper.

N.b.: bedenk bij het doen van uw gift als financiële ondersteuning voor de juridische strijd dat KBO-Brabant, aan wie u formeel die gift doet, een ANBI-instelling is. Dit kan belastingvoordelen met zich meebrengen.